PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 11.5.2015] 
Stinglmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Milhostov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.15756 12.45133 GPS - st.30/èp.13 Zdenìk Pechar 11.5.2015  


Okolí (do 10km):
Stupice (Stobitzhof) 1.1km
Doubrava (Doberau) 1.5km
Dìvín (Döba) 1.6km
Mostek (Bruck) 1.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 2.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 2.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 2.2km
Starost (Sorgen) 2.4km
Bor (Haid) 2.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 2.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 3.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 3.3km
Hnìvín (Knöba) 3.4km
Horka (Berg) 3.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 3.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.7km
Frankenhau (Frankenhau) 3.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 3.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.1km
Suchá (Dürr) 4.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.5km
Brandhof (Brandhof) 4.6km
Vrbová (Förba) 4.6km
Soos (Soos) 4.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 4.8km
Ovèárna (Schäferei) 4.8km
Zelená (Grün) 5.0km
Chata (Wetterhütte) 5.0km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 5.0km
Weissmühle (Weissmühle) 5.1km
Lesná (Wallhof) 5.1km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 5.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 5.4km
Vokov (Wogau) 5.4km
U Hansla (Beim Hansl) 5.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 5.9km
Stegmühle (Stegmühle) 5.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 6.0km
Na Kopci (Berghäuser) 6.2km
Geyerau (Geyerau) 6.2km
Horní zámek (Oberschloss) 6.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 6.6km
V úžlabí (Kahr) 6.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 6.7km
Markvarec (Marklesgrün) 6.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.7km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 6.8km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 6.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 6.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 6.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.8km
Rusov (Reissengrün) 6.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 6.9km
Kvìtná (Plumberg) 6.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 7.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.4km
Na Lillu (Beim Lill) 7.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.6km
Smrèí (Krondorf) 7.7km
U Bártù (Barthaus) 7.8km
Kyselka (Mattelberg) 7.8km
Oldøichov (Ullersgrün) 7.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 7.9km
Na Dole (Schachthäuser) 7.9km
Svažec (Ehmet) 7.9km
Köstelhof (Köstelhof) 8.1km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.1km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 8.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 8.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.2km
Habartov (Habersbirk) 8.2km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 8.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 8.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 8.4km
Vogelhof (Vogelhof) 8.4km
Bukovany (Buckwa) 8.4km
Skelná Hu (Glashütte) 8.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.5km
Božetín (Fasattengrün) 8.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 8.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 9.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 9.2km
Bärenteich (Bärenteich) 9.3km
Bernov (Bernau) 9.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 9.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.6km
Eberhof (Eberhof) 9.7km
Jesenice (Gassnitz) 9.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.7km
Libnov (Liebenau) 9.7km
Trojice (Frühmesse) 9.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.8km
Untere Mühle (Untere Mühle) 9.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.9km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.9km
Dvory (Maierhöfen) 9.9km
Vackov (Watzkenreuth) 10.0km

Okolí (10-20km):
Smrèina (Ermesgrün) 10.1km
Døenice (Treunitz) 10.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 10.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 10.2km
Obere Mühle (Obere Mühle) 10.2km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 10.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.5km
Mäntling (Mäntling) 10.5km
Sägewerk (Sägewerk) 10.5km
Jedlièná (Tannenberg) 10.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.6km
Libava (Liebau) 10.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.6km
Tisová (Theißau) 10.6km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 10.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 10.7km
Dvoreèky (Krainhof) 10.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 10.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.8km
Teichmühle (Teichmühle) 10.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.9km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 11.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.0km
Opatov (Absroth) 11.0km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 11.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.0km
U Brodu (Furthhäusel) 11.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 11.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.1km
Ottmühle (Ottmühle) 11.1km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.1km
Otov (Ottengrün) 11.2km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.2km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.2km
Vogelmühle (Vogelmühle) 11.2km
Úval (Grün) 11.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.2km
Skalka (Stein) 11.3km
Grünmühle (Grünmühle) 11.3km
Hartenberk (Hartenberg) 11.3km
Tìšov (Teschau) 11.4km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.5km
Údolí Ohøe (Egerthal) 11.5km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 11.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 11.5km
Steinhammer (Steinhammer) 11.5km
Neuengrün (Neuengrün) 11.6km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 11.6km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.6km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.6km
Hamr (Waffenhammer) 11.6km
Petrova štola (Peterstollen) 11.6km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 11.7km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.7km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 11.7km
Mechová (Mies) 11.7km
Studánka (Schönbrunn) 11.7km
Am Hammel (Am Hammel) 11.8km
Mýtina (Hau) 11.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.9km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 12.0km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 12.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.0km
Stockmühle (Stockmühle) 12.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 12.1km
Rebmühle (Rebmühle) 12.1km
Lísková (Haselbach) 12.1km
Voskárna (Wachshütte) 12.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 12.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 12.2km
Výspa (Dürrengrün) 12.2km
Ètyødomí (Vierhäuser) 12.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 12.2km
Žírnice (Neuhaus) 12.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 12.3km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 12.4km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 12.4km
Hazlov (Haslau) 12.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.5km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 12.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 12.6km
Podhrad (Pograth) 12.6km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 12.6km
Steingrube (Steingrube) 12.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.6km
Nový mlýn (Neumühle) 12.6km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 12.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.7km
Milikov (Miltigau) 12.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 12.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 12.8km
Liboc (Frankenhammer) 12.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 12.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 12.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 12.9km
Zeiselhause (Zeiselhause) 12.9km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 12.9km
Èerná (Schwarzenbach) 12.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.9km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 13.0km
Grundmühle (Grundmühle) 13.0km
U Rybáka (Fischerwohnung) 13.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 13.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 13.2km
Tùnì (Liebeneck) 13.2km
Týmov (Tiefengrün) 13.2km
Svatá Anna (Sankt Anna) 13.3km
Weisenmeister (Weisenmeister) 13.3km
Schindelberg (Schindelberg) 13.3km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 13.4km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 13.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 13.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.4km
Sla (Moorlohe) 13.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 13.4km
Hammergut (Hammergut) 13.4km
Reuth (Reuth) 13.4km
Röthenbach (Röthenbach) 13.5km
Berghaus (Berghaus) 13.5km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 13.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.6km
Boden (Boden) 13.7km
Hechtova My (Hechthau) 13.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 13.7km
Leimbruck (Leimbruck) 13.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 13.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.8km
Peintmühle (Peintmühle) 13.8km
Kraushof (Kraushof) 13.8km
Týn (Thein) 13.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 14.1km
Ždírnice (Schirnitz) 14.1km
Ostrov (Wöhr) 14.1km
Smrkovec (Schönficht) 14.2km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 14.3km
Staré Hory (Horn) 14.3km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 14.4km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 14.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.4km
Wildenhof (Wildenhof) 14.4km
Schwank (Schwank) 14.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.4km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 15.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 15.0km
Grundhauser (Grundhauser) 15.0km
Lesík (Waldl) 15.0km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 15.1km
Waldschenke (Waldschänke) 15.1km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.2km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 15.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 15.3km
Wies (Wies) 15.3km
Slapany (Schloppenhof) 15.3km
Dorfmühle (Dorfmühle) 15.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 15.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.8km
Brusírna (Schleifermühle) 15.8km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 15.9km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.0km
Sandner (Sandner) 16.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 16.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 16.1km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 16.2km
Kámen (Stein) 16.3km
Kostelní (Kirchberg) 16.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 16.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 16.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 16.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 16.5km
Sklárny (Glashütten) 16.6km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 16.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 17.1km
Mýtina (Alt Albenreut) 17.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 17.4km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 17.5km
Brtná (Zeidlweid) 17.5km
Poèátky (Ursprung) 17.6km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 17.7km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 17.9km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 17.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 18.0km
Buchhausl (Buchhausl) 18.0km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 18.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 18.3km
Boden (Boden) 18.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 19.2km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 19.2km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 19.4km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.7km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist