PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 10.6.2016] 
V Luhu  (Lohhäuser)

Kategorie: Samota   (správní obec: Vernéøov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.20900 12.23742 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 10.6.2016  


Okolí (do 10km):
Lumpenhau (Lumpenhau) 0.3km
Schwarzweber (Schwarzweber) 0.6km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 0.6km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 0.7km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 0.8km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 0.8km
Elsterquelle (Esterquelle) 1.0km
Salerberg (Salerberg) 1.0km
Fischerhof (Fischerhof) 1.1km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 2.6km
Bären Mühle (Bären Mühle) 2.6km
Horní Paseky (Oberreuth) 2.7km
Röthenbach (Röthenbach) 3.2km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 3.3km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 3.4km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 3.4km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 3.7km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 3.8km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 4.1km
Jack Mühle (Jack Mühle) 4.9km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 4.9km
Neuengrün (Neuengrün) 5.0km
Háj (Hainhäuser) 5.1km
Zadní Loch (Hinterloch) 5.1km
Nový mlýn (Neumühle) 5.2km
Schallermühle (Schallermühle) 5.3km
Sorgmühle (Sorgmühle) 5.4km
Teichmühle (Teichmühle) 5.4km
Pøední Loch (Vorderloch) 5.4km
Dösenmühle (Dösenmühle) 5.5km
Schindlermühle (Schindlermühle) 5.5km
Papírna (Papiermühle) 5.5km
Podhradí (Neuberg) 5.6km
Kopaniny (Krugsreuth) 5.9km
Otov (Ottengrün) 5.9km
Smrèina (Sorg) 6.0km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 6.0km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 6.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 6.3km
Hazlov (Haslau) 6.3km
Rodig (Rodig) 6.4km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.4km
Knallhütte (Knallhütte) 6.5km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 6.5km
Ottenbach (Ottenbach) 6.5km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 6.5km
Goldbrunn (Goldbrunn) 6.6km
Vojenské Domky (Soldatenhäuser) 6.7km
Nové Domy (Neuhausen) 6.8km
Langmühle (Langmühle) 6.8km
Bärenteich (Bärenteich) 6.9km
Ängerlein (Ängerlein) 7.0km
Štítary (Schildern) 7.0km
Kamenná osada (Steinpöhl) 7.1km
Prüllermühle (Prüllermühle) 7.2km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 7.5km
Velký Rybník (Grossenteich) 7.6km
Franky (Franken) 7.7km
Obere Mühle (Obere Mühle) 7.7km
Raubhaus (Raubhaus) 7.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 7.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 8.0km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 8.2km
U Brodu (Furthhäusel) 8.2km
Juchhe (Juchhe) 8.3km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 8.3km
Kyselka (Mattelberg) 8.3km
Schönbacher Jägerhaus (Schönbacher Jägerhaus) 8.4km
Hájovna (Waldhaus) 8.5km
U Bártù (Barthaus) 8.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.5km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 8.6km
Štítarský Vrch (Schilderberg) 8.7km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 8.7km
Stockmühle (Stockmühle) 8.7km
Kohlmühle (Kohlmühle) 8.7km
Dolina (Tiefenreuth) 8.8km
Farnhaus (Farnhaus) 8.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.1km
Beim Ziegenmüller (Beim Ziegenmüller) 9.2km
Libá (Liebenstein bei Eger) 9.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 9.2km
Stockmühle (Stockmühle) 9.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.4km
Pastviny (Friedersreuth) 9.5km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 9.5km
Eberhof (Eberhof) 9.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.6km
Horní mlýn (Obere Mühle) 9.7km
Smrèina (Ermesgrün) 9.7km
Újezd (Mähring) 9.8km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 9.8km
Horní zámek (Oberschloss) 9.8km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.1km
Jedlièná (Tannenberg) 10.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.1km
Výspa (Dürrengrün) 10.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 10.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 10.1km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 10.2km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 10.2km
Steinmühle (Steinmühle) 10.3km
Vackov (Watzkenreuth) 10.4km
Brentenviertel (Brentenviertel) 10.5km
Altegrün (Altegrün) 10.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 10.7km
Sägemühle (Sägemühle) 10.8km
Hleïsebe (Siehdichfür) 10.9km
Dubina (Eichelberg) 11.0km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 11.0km
Weissmühle (Weissmühle) 11.0km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 11.1km
Lazarmühle (Lazarmühle) 11.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 11.1km
Zelená (Grün) 11.1km
Chata (Wetterhütte) 11.1km
Pískový mlýn (Sandmühle) 11.2km
Galgendorf (Galgendorf) 11.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 11.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.5km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.5km
Kozí mlýn (Ziegenmühle) 11.7km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.8km
Suchá (Dürr) 11.8km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.9km
Trojmezí (Gottmannsgrün) 12.0km
Pomezná (Markhausen) 12.0km
Pomezná (Markhausen) 12.0km
Berghaus (Berghaus) 12.0km
Soos (Soos) 12.1km
Na Dole (Schachthäuser) 12.1km
Wolfspöhl (Wolfspöhl) 12.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 12.4km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 12.4km
Rybáøe (Fischern) 12.5km
Brandhof (Brandhof) 12.5km
Waldschenke (Waldschänke) 12.6km
Schirlmühle (Schirlmühle) 12.6km
Schelder (Schelder) 12.7km
Nové Mìsto (Neustadt) 12.7km
Grünmühle (Grünmühle) 12.7km
Vogelmühle (Vogelmühle) 12.7km
Samota (Einöde) 12.8km
Teichmühle (Teichmühle) 12.8km
Pìnkava (Finke) 13.0km
Rathsam (Rathsam) 13.1km
Untergottmannsgrün (Untergottmannsgrün) 13.3km
Schwammenbach (Schwammenbach) 13.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 13.3km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 13.8km
Schindelberg (Schindelberg) 13.8km
Mecklovy domky (Mäckehauser) 13.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 13.9km
Froschhäuser (Froschhäuser) 14.1km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 14.3km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 14.4km
Tùnì (Liebeneck) 14.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 14.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 14.6km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 14.7km
Horní mlýn (Obere Mühle) 14.9km
Císaøský Hamr (Kaiserhammer) 15.0km
Horní Mlýn (Obermühle) 15.0km
Skalka (Stein) 15.3km
Dolní mlýn (Untermühle) 15.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 15.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 15.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 15.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 15.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.9km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 16.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 16.1km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 16.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 16.2km
Svatá Anna (Sankt Anna) 16.3km
Kámen (Stein) 16.3km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 16.4km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 16.6km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 16.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 17.2km
Boden (Boden) 17.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.3km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.3km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 17.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 17.4km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 17.4km
Köstelhof (Köstelhof) 17.5km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 17.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 17.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.8km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.9km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 18.0km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 18.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 18.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 18.5km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 18.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 19.7km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist