PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 10.6.2016] 
Reuth

Kategorie: Samota   (správní obec: Bouèí)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.22931 12.60447 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 10.6.2016  


Okolí (do 10km):
Hammergut (Hammergut) 0.1km
Kraushof (Kraushof) 0.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 0.8km
Lesík (Waldl) 1.8km
Týn (Thein) 2.1km
Petrova štola (Peterstollen) 2.2km
Hartenberk (Hartenberg) 2.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 2.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 2.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 3.2km
Stará (Altengrün) 3.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 3.7km
Steinloh (Steinloh) 3.8km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 4.1km
Lvov (Löwenhof) 4.3km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 4.3km
U Voglerù (Vogler) 4.7km
Lipnice (Littmitz) 4.7km
Staré Hory (Horn) 4.9km
Am Hammel (Am Hammel) 5.0km
Libnov (Liebenau) 5.3km
Lísková (Haselbach) 5.3km
Aussenhof (Aussenhof) 5.6km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 5.7km
Na Lillu (Beim Lill) 5.8km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 5.8km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 5.9km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.1km
Lochmühle (Lochmühle) 6.1km
Loch (Loch) 6.1km
Habartov (Habersbirk) 6.2km
Alberov (Albernhof) 6.4km
Jehlièná (Grasseth) 6.5km
Bernov (Bernau) 6.6km
Markvarec (Marklesgrün) 6.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.7km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.7km
Køemenitá (Greisbach) 6.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 6.8km
Kvìtná (Plumberg) 6.9km
Vøesová (Doglasgrün) 6.9km
Bukovany (Buckwa) 7.0km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 7.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.1km
V úžlabí (Kahr) 7.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.2km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 7.3km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 7.3km
Žehrov (Zehrerberg) 7.5km
Dvory (Maierhöfen) 7.6km
Geyerau (Geyerau) 7.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.7km
Dùl Union II (Unionschacht II) 7.7km
Skelná Hu (Glashütte) 7.8km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 7.8km
Stegmühle (Stegmühle) 7.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.9km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 8.2km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.3km
Voskárna (Wachshütte) 8.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 8.4km
Rusov (Reissengrün) 8.7km
Jetelištì (Kleeacker) 8.7km
U Hansla (Beim Hansl) 8.8km
Ètyødomí (Vierhäuser) 8.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.8km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 8.8km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 8.9km
Na Kopci (Berghäuser) 9.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.0km
Smrèí (Krondorf) 9.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 9.2km
Nové Sedlo (Neusattl) 9.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.3km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 9.3km
Studená Voda (Kalt Wasser) 9.4km
Vogeleis (Vogeleis) 9.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.5km
Tisová (Theißau) 9.6km
Svažec (Ehmet) 9.7km
Mýtina (Hau) 9.7km
Vítkov (Wudingrün) 9.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 9.8km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 9.8km
Pouš (Oedt) 9.8km
Pod kopcem (Berghof) 9.8km
Liboc (Frankenhammer) 9.9km
Šindelová (Schindlwald) 9.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 9.9km
Frankenhau (Frankenhau) 10.0km
Obora (Hochgarth) 10.0km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horka (Berg) 10.1km
Steinhammer (Steinhammer) 10.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.2km
Na Hrázi (Wehrmühle) 10.2km
Hamr (Waffenhammer) 10.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 10.3km
Smolnice (Pechgrün) 10.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 10.5km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.5km
Novina (Grün) 10.5km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 10.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.7km
Steingrube (Steingrube) 10.7km
Sackhäuser (Sackhäuser) 10.7km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 10.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.9km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 10.9km
Paseka (Schwand) 10.9km
Na kopci (Berghäuser) 11.0km
Ovèárna (Schäferei) 11.1km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.2km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 11.2km
Javoøina (Ahornswald) 11.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 11.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.3km
Oldøichov (Ullersgrün) 11.4km
Schwank (Schwank) 11.4km
Lesná (Wallhof) 11.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 11.5km
Kamenice (Steinbach) 11.5km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.6km
Loket (Elbogen) 11.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 11.7km
Bor (Haid) 11.7km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 11.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 11.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.8km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 11.8km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 11.9km
Lobzy (Lobs) 12.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.1km
Fütterberg (Fütterberg) 12.1km
Božetín (Fasattengrün) 12.2km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 12.2km
Ptaèí (Vogeldorf) 12.2km
Podhoøí (Hunschgrün) 12.2km
Èerná (Schwarzenbach) 12.3km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 12.4km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 12.4km
Ovèárna (Schäferei) 12.4km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 12.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 12.7km
Stupice (Stobitzhof) 12.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.7km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 12.8km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 12.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 12.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.8km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 12.8km
Rebmühle (Rebmühle) 12.9km
Mostek (Bruck) 12.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.0km
Sägewerk (Sägewerk) 13.2km
Vogelhof (Vogelhof) 13.3km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 13.3km
Milíøe (Kohling) 13.3km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 13.4km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 13.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.4km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 13.4km
Leinmühle (Leinmühle) 13.4km
Bøidlová (Schieferhütten) 13.5km
Nový mlýn (Neumühle) 13.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.6km
Bystøina (Reichenbach) 13.6km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 13.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.8km
Grundmühle (Grundmühle) 13.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 14.0km
Dìvín (Döba) 14.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.0km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 14.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 14.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.3km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.3km
Doubrava (Doberau) 14.4km
Dvoreèky (Krainhof) 14.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.5km
Dùl Otto (Frühbuss) 14.6km
Rovná (Ebmeth) 14.6km
Melter (Melter) 14.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.9km
Libava (Liebau) 15.1km
Studánka (Schönbrunn) 15.1km
Týmov (Tiefengrün) 15.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.1km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 15.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.4km
Vranov (Frohnau) 15.4km
Hnìvín (Knöba) 15.6km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.7km
Starost (Sorgen) 15.8km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 15.8km
U Lesa (Waldhäuser) 15.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 15.8km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 15.8km
Ostrov (Wöhr) 15.9km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.1km
Schneeberger (Schneeberger) 16.1km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 16.2km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 16.3km
Trojice (Frühmesse) 16.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.3km
Vrbová (Förba) 16.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.4km
Leinmühle (Leinmühle) 16.4km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 16.5km
Hranièná (Markhausen) 16.6km
Chaloupky (Neuhaus) 16.6km
Balassmühle (Balassmühle) 16.6km
Sejfy (Saifenhäusel) 16.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.9km
Peintmühle (Peintmühle) 17.0km
Rolava (Sauersack) 17.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.0km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.0km
Nancy (Nancy) 17.1km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 17.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 17.2km
Sla (Moorlohe) 17.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.2km
Soví hu (Soví hu) 17.4km
Ehrlich (Ehrlich) 17.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 17.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 17.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.7km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 17.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 17.8km
Smrkovec (Schönficht) 17.8km
Vokov (Wogau) 17.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 18.0km
Hochofen (Hochofen) 18.0km
Tìšov (Teschau) 18.2km
Milikov (Miltigau) 18.4km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 18.7km
Úval (Grün) 18.8km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 18.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.0km
Grundhauser (Grundhauser) 19.0km
Mäntling (Mäntling) 19.1km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.1km
Jelení (Hirschenstand) 19.2km
Auglmühle (Auglmühle) 19.3km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 19.3km
Železný mlýn (Eisenhammer) 19.4km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 19.4km
Wasserstadt (Wasserstadt) 19.5km
Kronesberg (Kronesberg) 19.7km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 19.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 19.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 19.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist