PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 12.6.2016] 
Komorní Hùrka  (Kammerbühl)

Kategorie: Samota   (správní obec: Slatina)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.10099 12.33660 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 12.6.2016  


Okolí (do 10km):
Skalka (Stein) 1.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 1.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 2.0km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 2.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 2.2km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 2.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 2.5km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 2.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 2.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 3.0km
Tùnì (Liebeneck) 3.0km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 3.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 3.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 3.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 3.5km
Rudolfinum (Rudolfinum) 3.5km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 3.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 3.7km
Jedlièná (Tannenberg) 3.8km
Dvoreèek (Höflasgut) 3.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 3.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 3.8km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 3.9km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 3.9km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 4.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 4.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 4.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 4.3km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 4.3km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 4.3km
Boden (Boden) 4.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 4.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 4.3km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 4.3km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 4.8km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 4.8km
Köstelhof (Köstelhof) 4.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.9km
Stockmühle (Stockmühle) 5.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 5.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.2km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 5.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 5.4km
Pomezná (Markhausen) 5.7km
Pomezná (Markhausen) 5.7km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 5.8km
Rathsam (Rathsam) 5.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 5.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 6.1km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 6.2km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 6.4km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 6.5km
Hechtova My (Hechthau) 6.6km
Soos (Soos) 6.6km
Rybáøe (Fischern) 6.7km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 6.7km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 6.8km
Wies (Wies) 6.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 6.8km
Vokov (Wogau) 6.8km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 6.9km
Podhrad (Pograth) 7.0km
Franky (Franken) 7.3km
Wildenhof (Wildenhof) 7.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 7.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 7.6km
U Bártù (Barthaus) 7.6km
Dubina (Eichelberg) 7.7km
Stockmühle (Stockmühle) 7.7km
Hazlov (Haslau) 7.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.7km
Steinmühle (Steinmühle) 7.8km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 7.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 7.8km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.8km
Starost (Sorgen) 7.8km
Libá (Liebenstein bei Eger) 7.9km
Rodig (Rodig) 7.9km
Zelená (Grün) 7.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 8.0km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 8.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 8.1km
Horní zámek (Oberschloss) 8.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.1km
Otov (Ottengrün) 8.2km
Kyselka (Mattelberg) 8.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 8.2km
Suchá (Dürr) 8.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.3km
Slapany (Schloppenhof) 8.4km
Døenice (Treunitz) 8.5km
Vrbová (Förba) 8.5km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 8.6km
Weissmühle (Weissmühle) 8.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 8.7km
Mechová (Mies) 8.7km
Hnìvín (Knöba) 8.7km
Neuengrün (Neuengrün) 9.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.3km
Doubrava (Doberau) 9.3km
Chata (Wetterhütte) 9.4km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 9.4km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 9.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 9.4km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 9.5km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 9.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 9.7km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 9.8km
Dìvín (Döba) 9.8km
Jesenice (Gassnitz) 9.9km
Brusírna (Schleifermühle) 10.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 10.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.0km

Okolí (10-20km):
Sandner (Sandner) 10.2km
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.2km
Bärenteich (Bärenteich) 10.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.8km
Mostek (Bruck) 10.9km
Stupice (Stobitzhof) 10.9km
Žírnice (Neuhaus) 11.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.2km
Brandhof (Brandhof) 11.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 11.4km
Ottmühle (Ottmühle) 11.4km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 11.8km
Bor (Haid) 12.2km
Mäntling (Mäntling) 12.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.7km
Elsterquelle (Esterquelle) 12.9km
Fischerhof (Fischerhof) 12.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 13.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 13.0km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 13.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 13.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.1km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 13.2km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 13.2km
Röthenbach (Röthenbach) 13.2km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 13.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 13.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 13.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.2km
Schwarzweber (Schwarzweber) 13.3km
Mýtina (Alt Albenreut) 13.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 13.4km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 13.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 13.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 13.5km
Horka (Berg) 13.6km
Lesná (Wallhof) 13.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.7km
Frankenhau (Frankenhau) 13.7km
Ovèárna (Schäferei) 13.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.8km
V Luhu (Lohhäuser) 13.9km
Lumpenhau (Lumpenhau) 14.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 14.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 14.1km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 14.2km
Salerberg (Salerberg) 14.2km
Boden (Boden) 14.3km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 14.3km
Horní Paseky (Oberreuth) 14.4km
Eberhof (Eberhof) 14.4km
Bären Mühle (Bären Mühle) 14.5km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 14.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 14.6km
Na Dole (Schachthäuser) 14.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 14.6km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 14.7km
U Brodu (Furthhäusel) 14.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 14.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 14.8km
Smrèina (Ermesgrün) 14.9km
Vackov (Watzkenreuth) 15.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 15.3km
Buchhausl (Buchhausl) 15.3km
U Hansla (Beim Hansl) 15.3km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 15.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 15.4km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 15.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 15.5km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 15.6km
Na Kopci (Berghäuser) 15.7km
Oldøichov (Ullersgrün) 15.9km
Stegmühle (Stegmühle) 16.0km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 16.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 16.2km
Božetín (Fasattengrün) 16.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 16.3km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 16.3km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.5km
Svažec (Ehmet) 16.8km
Smrèí (Krondorf) 16.8km
Výspa (Dürrengrün) 17.0km
Kvìtná (Plumberg) 17.0km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 17.4km
Teichmühle (Teichmühle) 17.4km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 17.5km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 17.5km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 17.6km
Vogelmühle (Vogelmühle) 17.7km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 17.7km
Grünmühle (Grünmühle) 17.8km
Zadní Loch (Hinterloch) 17.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 17.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 18.0km
Skelná Hu (Glashütte) 18.0km
Bärnhaus (Bärnhaus) 18.1km
Opatov (Absroth) 18.1km
Ludabrunn (Ludabrunn) 18.2km
Pøední Loch (Vorderloch) 18.3km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 18.3km
Schirlmühle (Schirlmühle) 18.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 18.3km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 18.4km
Zeiselhause (Zeiselhause) 18.5km
Jack Mühle (Jack Mühle) 18.6km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 18.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 18.7km
Schallermühle (Schallermühle) 18.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 18.8km
Háj (Hainhäuser) 18.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 18.9km
Nový mlýn (Neumühle) 19.0km
Berghaus (Berghaus) 19.0km
Teichmühle (Teichmühle) 19.1km
Bernov (Bernau) 19.1km
Sorgmühle (Sorgmühle) 19.3km
Schindlermühle (Schindlermühle) 19.3km
Papírna (Papiermühle) 19.3km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 19.3km
Dösenmühle (Dösenmühle) 19.4km
Kopaniny (Krugsreuth) 19.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 19.4km
Rebmühle (Rebmühle) 19.4km
Podhradí (Neuberg) 19.5km
Drahtmühle (Drahtmühle) 19.5km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 19.5km
Langmühle (Langmühle) 19.7km
Smrèina (Sorg) 19.8km
Goldbrunn (Goldbrunn) 19.8km
Schindelberg (Schindelberg) 19.8km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist