PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 17.6.2016] 
Parní prádelna  (Dampfwäscherei)

Kategorie: Samota   (správní obec: Velká Hleïsebe)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.96810 12.67366 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 17.6.2016  


Okolí (do 10km):
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 0.1km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 0.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 0.9km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 1.4km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 1.7km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 2.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 2.0km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 2.3km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 2.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 2.9km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 2.9km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 3.0km
Lískovec (Haselhof) 3.2km
Stoh (Schober) 3.2km
Selskı mlın (Baumühle) 3.5km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 3.6km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 3.6km
Na Štole (Stollmühle) 3.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 3.9km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 4.3km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 4.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 4.3km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 4.8km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 4.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 5.1km
Kyks (Kix) 5.3km
Nimrod (Nimrod) 5.4km
Draha (Droth) 5.5km
Skelné Hutì (Glashütten) 5.6km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 5.7km
Na Drahách (Drothhaus) 5.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 5.7km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 5.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.9km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 6.0km
Muglaugl (Muglaugl) 6.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 6.3km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 6.3km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 6.4km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 6.4km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 6.5km
Pixùv mlın (Pixamühle) 6.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 6.7km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 6.7km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 6.8km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 6.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 6.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.9km
Regensteich (Regensteich) 7.0km
König Mühle (König Mühle) 7.1km
Baier Mühle (Baier Mühle) 7.3km
Hennermühle (Hennermühle) 7.4km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 7.4km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 7.4km
Novı mlın (Neumühle) 7.6km
Plössl (Plössl) 7.6km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 7.8km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.8km
Rotha (Rotha) 8.0km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 8.1km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 8.2km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 8.2km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 8.3km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 8.5km
Folterùv mlın (Foltermühle) 8.6km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 8.6km
Vysoká (Maiersgrün) 8.7km
Na palouku (Auhöfel) 8.7km
Schneidermühle (Schneidermühle) 8.8km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 9.1km
Porklmühle (Porklmühle) 9.1km
Berghauslen (Berghauslen) 9.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 9.2km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 9.3km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 9.3km
Pila (Brettmühle) 9.3km
Háj (Grafengrün) 9.4km
Abteimühle (Abteimühle) 9.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.6km
Sklárny (Glashütten) 9.7km
Novı mlın (Neumühle) 9.7km
Vıškovice (Wischkowitz) 9.8km
Habermühle (Habermühle) 9.9km
Rinlhau (Rinlhau) 9.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.9km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 9.9km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 10.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.0km
Prameny (Sangerberg) 10.0km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Waldhäusel (Waldhäusel) 10.1km
Železnı mlın (Eisenhammer) 10.1km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 10.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.1km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 10.1km
Fränzmühle (Fränzmühle) 10.1km
Dolní mlın (Neumannmühle) 10.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.2km
Auglmühle (Auglmühle) 10.2km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 10.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.3km
Horní Hamr (Oberhammer) 10.3km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 10.3km
Babice (Pobitz) 10.3km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 10.4km
Weissmühle (Weissmühle) 10.4km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 10.4km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 10.4km
Dolní mlın (Untere Mühle) 10.5km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.9km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 10.9km
Slatiny (Lohhäuser) 11.0km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 11.0km
Brtná (Zeidlweid) 11.1km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 11.1km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 11.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 11.3km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 11.3km
Dolskı mlın (Grundmühle) 11.4km
Grundhauser (Grundhauser) 11.4km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 11.4km
Hochofen (Hochofen) 11.5km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 11.5km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 11.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.6km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 11.6km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 11.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 11.8km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 11.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 11.8km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 11.8km
Bohuslav (Paslas) 11.8km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.1km
Èervenı mlın (Rothmühle) 12.1km
Harùv mlın (Höramühle) 12.1km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 12.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 12.2km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.3km
Spálenı mlın (Brandmühle) 12.3km
Treppenstein (Treppenstein) 12.4km
Smrkovec (Schönficht) 12.4km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 12.4km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 12.4km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.5km
Horní Hamr (Obere Hammer) 12.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 12.6km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 12.6km
Kanapark (Ganabartl) 12.9km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 13.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 13.0km
Panskı mlın (Hernmühle) 13.0km
Ždírnice (Schirnitz) 13.1km
Peintmühle (Peintmühle) 13.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 13.2km
Sla (Moorlohe) 13.2km
Kalbmühle (Kalbmühle) 13.2km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 13.2km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 13.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.3km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 13.3km
Dolní mlın (Karls Mühle) 13.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 13.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 13.4km
Milikov (Miltigau) 13.5km
Louka (Grün) 13.5km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.6km
Leimbruck (Leimbruck) 13.6km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 13.6km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 13.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.7km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 13.7km
U Lesa (Waldhäuser) 13.7km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 13.7km
Caltov (Zaltau) 13.7km
Ostrov (Wöhr) 13.8km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 13.8km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 13.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 14.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.2km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 14.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 14.4km
Ehrlich (Ehrlich) 14.4km
Leinmühle (Leinmühle) 14.5km
Tišina (Kenruh) 14.6km
Tımov (Tiefengrün) 14.6km
Bøezí (Pirkau) 14.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.6km
Balassmühle (Balassmühle) 14.6km
U myslivny (Schützenhäuseln) 14.6km
Novı Dvùr (Neuhof) 14.7km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 14.7km
Nová Ves (Neudorf) 14.7km
Tìšov (Teschau) 14.8km
Vranov (Frohnau) 14.8km
Rovná (Ebmeth) 15.0km
Allisùv mlın (Allismühle) 15.0km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 15.1km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 15.1km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 15.2km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.2km
Úval (Grün) 15.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.3km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 15.3km
Studánka (Schönbrunn) 15.4km
Grünberg (Grünberg) 15.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.5km
Schramùv mlın (Schrammühle) 15.5km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 15.6km
Grundmühle (Grundmühle) 15.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.7km
Bystøina (Reichenbach) 15.8km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 15.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.9km
Libava (Liebau) 16.1km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 16.1km
Novı mlın (Neumühle) 16.1km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 16.1km
Lohmühle (Lohmühle) 16.1km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 16.2km
Mäntling (Mäntling) 16.3km
Melter (Melter) 16.3km
Dolskı mlın (Grundmühle) 16.3km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 16.4km
Dvoreèky (Krainhof) 16.4km
Trojice (Frühmesse) 16.5km
Kamennı mlın (Steinmühle) 16.5km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 16.6km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 16.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.7km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 16.7km
Ovèín (Schafsthall) 16.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.8km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 16.8km
Svìtce (Heiligen) 16.9km
Halser Mühle (Halser Mühle) 17.0km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 17.1km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 17.1km
Pohodnice (Pohodnice) 17.1km
Sägewerk (Sägewerk) 17.2km
Na dílcích (Grabenhäusl) 17.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 17.3km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 17.3km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 17.5km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 17.6km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 17.6km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 17.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 17.7km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 17.8km
U Wallerù (Wallerhaus) 17.9km
Vıšina (Ringelberg) 18.0km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 18.1km
Kamenice (Steinbach) 18.1km
Milíøe (Kohling) 18.4km
Vogelhof (Vogelhof) 18.5km
Lobzy (Lobs) 18.5km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 18.5km
Zahnhammer (Zahnhammer) 18.6km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 18.6km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 18.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 18.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 18.7km
Haselmühle (Haselmühle) 18.8km
Siebermühle (Siebermühle) 18.8km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 18.8km
Luglmühle (Luglmühle) 18.8km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 18.9km
Heligenmühle (Heligenmühle) 18.9km
Mathildensäge (Mathildensäge) 19.0km
Novı Hamr (Neuhammer) 19.0km
Hammelberg (Hammelberg) 19.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 19.1km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 19.1km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 19.2km
Paseka (Schwand) 19.2km
Luèina (Sorghof) 19.3km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.3km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 19.3km
Köpelhof (Köpelhof) 19.3km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 19.3km
Pocher (Pocher) 19.4km
Hamr (Waffenhammer) 19.4km
Plechwalze (Plechwalze) 19.4km
Puškaøov (Putzenhof) 19.4km
Lán (Hub) 19.4km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 19.5km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 19.5km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 19.5km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 19.5km
Vítovice (Wiedowitz) 19.5km
Milešov (Müllersgrün) 19.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.6km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 19.6km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 19.6km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 19.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 19.7km
Serghofmühle (Serghofmühle) 19.7km
Aumühl (Aumühl) 19.7km
Mıtina (Hau) 19.9km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.9km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist