PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Vladimír Minaøík 12.4.2006] 
Vysoká  (Maiersgrün)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbylo asi 10 domù a zèásti obnovený kostel

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.98239 12.55112 odvozeno z mapy Petr Bauer 17.11.2006  


Okolí (do 10km):
Folterùv mlýn (Foltermühle) 1.8km
Hennermühle (Hennermühle) 1.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 1.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 2.0km
Háj (Grafengrün) 2.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 2.2km
Waldhäusel (Waldhäusel) 2.5km
Muglaugl (Muglaugl) 2.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 2.6km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 2.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 2.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 3.0km
Brtná (Zeidlweid) 3.2km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 3.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 4.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 4.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 4.8km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 4.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 5.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 5.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 5.1km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 5.2km
Buchhausl (Buchhausl) 5.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 5.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 5.5km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 5.5km
König Mühle (König Mühle) 5.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 5.7km
Kyks (Kix) 5.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.8km
Sklárny (Glashütten) 5.8km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 5.8km
Slatiny (Lohhäuser) 5.9km
Baier Mühle (Baier Mühle) 5.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 5.9km
Lískovec (Haselhof) 6.3km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 6.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.4km
Nový mlýn (Neumühle) 6.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 6.7km
Nové Mohelno (Neumugl) 6.7km
Ždírnice (Schirnitz) 6.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 6.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 6.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 6.9km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 6.9km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 7.0km
Leimbruck (Leimbruck) 7.0km
Plössl (Plössl) 7.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 7.3km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 7.3km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 7.3km
Na Štole (Stollmühle) 7.4km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 7.5km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 7.5km
Draha (Droth) 7.6km
Boden (Boden) 7.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 7.8km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 7.8km
Na Drahách (Drothhaus) 7.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 7.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.1km
Winkelmühle (Winkelmühle) 8.1km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 8.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.6km
Skelné Hutì (Glashütten) 8.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.7km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 8.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 8.7km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 8.8km
Stoh (Schober) 8.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.0km
Grundhauser (Grundhauser) 9.0km
Žírnice (Neuhaus) 9.3km
Milikov (Miltigau) 9.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 9.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 9.3km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 9.5km
Úval (Grün) 9.7km
Ottmühle (Ottmühle) 9.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.8km
Tìšov (Teschau) 9.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Treppenstein (Treppenstein) 10.1km
Mäntling (Mäntling) 10.2km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 10.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.3km
Smrkovec (Schönficht) 10.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 10.3km
Železný mlýn (Eisenhammer) 10.3km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 10.3km
Auglmühle (Auglmühle) 10.4km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 10.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.7km
Sla (Moorlohe) 10.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 10.7km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 10.7km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 10.7km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 10.8km
Berghauslen (Berghauslen) 10.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 10.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 11.0km
Peintmühle (Peintmühle) 11.0km
Dianin Dvùr (Dianahof) 11.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 11.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.2km
Mechová (Mies) 11.3km
Brusírna (Schleifermühle) 11.4km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 11.4km
Jesenice (Gassnitz) 11.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.4km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 11.5km
Sandner (Sandner) 11.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 11.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 11.6km
Selský mlýn (Baumühle) 11.6km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 11.6km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 11.6km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 11.7km
Hochofen (Hochofen) 11.8km
Nimrod (Nimrod) 11.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 11.8km
Trojice (Frühmesse) 11.9km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 11.9km
Døenice (Treunitz) 12.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.0km
Dorfmühle (Dorfmühle) 12.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 12.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.2km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 12.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.3km
Rotha (Rotha) 12.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 12.4km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.4km
Tišina (Kenruh) 12.5km
Ostrov (Wöhr) 12.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.5km
Libava (Liebau) 12.7km
Studánka (Schönbrunn) 12.7km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 12.7km
Èervený mlýn (Rothmühle) 12.8km
Kanapark (Ganabartl) 13.0km
Týmov (Tiefengrün) 13.0km
Rosenkranz (Rosenkranz) 13.0km
Podhrad (Pograth) 13.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 13.3km
Na palouku (Auhöfel) 13.3km
Dvoreèky (Krainhof) 13.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 13.4km
Rinlhau (Rinlhau) 13.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 13.4km
Slapany (Schloppenhof) 13.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.5km
Habermühle (Habermühle) 13.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 13.7km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 13.9km
U Lesa (Waldhäuser) 13.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 14.1km
Regensteich (Regensteich) 14.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.2km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 14.2km
Abteimühle (Abteimühle) 14.2km
Grundmühle (Grundmühle) 14.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.4km
Sägewerk (Sägewerk) 14.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 14.5km
Nový mlýn (Neumühle) 14.6km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 14.6km
Vogelhof (Vogelhof) 14.7km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 14.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.0km
Weissmühle (Weissmühle) 15.0km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 15.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 15.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 15.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 15.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.3km
Bystøina (Reichenbach) 15.3km
Rovná (Ebmeth) 15.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 15.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 15.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 15.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 15.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 15.9km
Köstelhof (Köstelhof) 16.0km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 16.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 16.1km
Kalbmühle (Kalbmühle) 16.1km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 16.1km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 16.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 16.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 16.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 16.3km
Vrbová (Förba) 16.3km
Vranov (Frohnau) 16.3km
Rudolfinum (Rudolfinum) 16.4km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 16.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.4km
Vokov (Wogau) 16.5km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 16.6km
Leinmühle (Leinmühle) 16.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 16.8km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 16.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.8km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 16.8km
Bøezí (Pirkau) 17.0km
Allisùv mlýn (Allismühle) 17.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 17.1km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 17.1km
Balassmühle (Balassmühle) 17.1km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 17.2km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.2km
Halser Mühle (Halser Mühle) 17.3km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 17.3km
Hnìvín (Knöba) 17.5km
Haselmühle (Haselmühle) 17.5km
Výšina (Ringelberg) 17.5km
Ehrlich (Ehrlich) 17.5km
Hranièná (Hermannsreith) 17.6km
Mathildensäge (Mathildensäge) 17.6km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 17.7km
U Wallerù (Wallerhaus) 17.7km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 17.7km
Èervený mlýn (Rothmühle) 17.7km
Zahnhammer (Zahnhammer) 17.8km
Kamenice (Steinbach) 17.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 17.9km
Nový Hamr (Neuhammer) 17.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 17.9km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 18.0km
Siebermühle (Siebermühle) 18.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 18.1km
Melter (Melter) 18.1km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 18.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 18.1km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 18.2km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 18.2km
Lesní mlýn (Waldmühle) 18.2km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 18.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 18.3km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 18.3km
Tisová (Theißau) 18.3km
Svìtce (Heiligen) 18.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 18.4km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 18.4km
Mýtina (Hau) 18.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 18.6km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 18.6km
Vackovec (Watzgenreuth) 18.7km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 18.7km
Planá u Mariánských Lázní (Plan in Marienbad) 18.7km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 18.8km
Hammelberg (Hammelberg) 18.8km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 18.9km
Vìtrov (Baderwinkel) 18.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 18.9km
Doubrava (Doberau) 19.3km
Serghofmühle (Serghofmühle) 19.3km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 19.3km
Lobzy (Lobs) 19.3km
Luèina (Sorghof) 19.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 19.6km
Pocher (Pocher) 19.6km
Paseka (Schwand) 19.6km
Rusov (Reissengrün) 19.7km
Starost (Sorgen) 19.8km
Pomezná (Wittichsthal) 19.8km
Hamr (Waffenhammer) 19.8km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 19.8km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 19.9km
Voskárna (Wachshütte) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist