PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Vladimír Minaøík 12.4.2006] 
Brtná  (Zeidlweid)

Kategorie: Osada   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbyly 4 domy

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.00731 12.52717 GPS - náves Michal Kurz 26.12.2007  


Okolí (do 10km):
Lišèí farma (Fuchsfarm) 2.9km
Vysoká (Maiersgrün) 3.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 3.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 3.5km
Buchhausl (Buchhausl) 3.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 3.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 3.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 3.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 3.7km
Ždírnice (Schirnitz) 3.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 3.9km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 4.0km
Leimbruck (Leimbruck) 4.0km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 4.3km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 4.4km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.4km
Sklárny (Glashütten) 4.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 4.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 4.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 4.9km
Háj (Grafengrün) 4.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.9km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 4.9km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 5.0km
Hennermühle (Hennermühle) 5.0km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 5.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 5.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.4km
Muglaugl (Muglaugl) 5.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 5.7km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 5.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 5.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.9km
Žírnice (Neuhaus) 6.1km
Boden (Boden) 6.2km
Ottmühle (Ottmühle) 6.6km
Úval (Grün) 6.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 6.8km
Milikov (Miltigau) 6.9km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 7.0km
Mäntling (Mäntling) 7.1km
Tìšov (Teschau) 7.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 7.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 7.5km
Grundhauser (Grundhauser) 7.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 7.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 7.7km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 8.1km
Jesenice (Gassnitz) 8.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.2km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 8.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.2km
Mechová (Mies) 8.3km
Lískovec (Haselhof) 8.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.4km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 8.5km
Slatiny (Lohhäuser) 8.5km
Smrkovec (Schönficht) 8.6km
Døenice (Treunitz) 8.7km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 8.7km
Sla (Moorlohe) 8.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 8.9km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 8.9km
König Mühle (König Mühle) 8.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 8.9km
Kyks (Kix) 8.9km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 8.9km
Brusírna (Schleifermühle) 9.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 9.1km
Baier Mühle (Baier Mühle) 9.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 9.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 9.2km
Trojice (Frühmesse) 9.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 9.2km
Peintmühle (Peintmühle) 9.2km
Sandner (Sandner) 9.3km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 9.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 9.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.4km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 9.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 9.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 9.5km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.7km
Nový mlýn (Neumühle) 9.7km
Auglmühle (Auglmühle) 9.7km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 9.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 9.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 10.1km
Libava (Liebau) 10.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 10.2km
Podhrad (Pograth) 10.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 10.3km
Plössl (Plössl) 10.4km
Na Štole (Stollmühle) 10.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 10.4km
Stoh (Schober) 10.4km
Studánka (Schönbrunn) 10.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 10.5km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 10.5km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 10.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.8km
Ostrov (Wöhr) 10.9km
Draha (Droth) 10.9km
Hochofen (Hochofen) 10.9km
Dvoreèky (Krainhof) 11.0km
Na Drahách (Drothhaus) 11.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 11.0km
Slapany (Schloppenhof) 11.1km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 11.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 11.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 11.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 11.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.2km
Týmov (Tiefengrün) 11.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 11.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 11.4km
Wildenhof (Wildenhof) 11.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 11.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 11.5km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 11.6km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 11.8km
Hechtova My (Hechthau) 11.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 11.8km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 11.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 12.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.1km
Vogelhof (Vogelhof) 12.1km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 12.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 12.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 12.2km
Sägewerk (Sägewerk) 12.2km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 12.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 12.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 12.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.6km
Nový mlýn (Neumühle) 12.6km
Grundmühle (Grundmühle) 12.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 12.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 12.7km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 12.7km
U Lesa (Waldhäuser) 12.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 12.8km
Köstelhof (Köstelhof) 12.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 12.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.8km
Rotha (Rotha) 12.8km
Treppenstein (Treppenstein) 12.9km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 12.9km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 12.9km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 12.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 13.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 13.0km
Vrbová (Förba) 13.1km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 13.2km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 13.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.2km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 13.2km
Vokov (Wogau) 13.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 13.4km
Rudolfinum (Rudolfinum) 13.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 13.4km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 13.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 13.5km
Rinlhau (Rinlhau) 13.5km
Rinnlhau (Rinnlhau) 13.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 13.6km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.6km
Bystøina (Reichenbach) 13.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 13.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 13.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.0km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 14.1km
Berghauslen (Berghauslen) 14.1km
Hnìvín (Knöba) 14.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 14.3km
Rovná (Ebmeth) 14.3km
Selský mlýn (Baumühle) 14.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 14.4km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 14.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 14.7km
Hartoušov (Hartessenreuth) 14.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 14.8km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 14.9km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 15.0km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 15.1km
Tišina (Kenruh) 15.2km
Vranov (Frohnau) 15.3km
Vackovec (Watzgenreuth) 15.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 15.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 15.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 16.0km
Tisová (Theißau) 16.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.0km
Leinmühle (Leinmühle) 16.0km
Doubrava (Doberau) 16.1km
Kanapark (Ganabartl) 16.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 16.1km
Kamenice (Steinbach) 16.1km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 16.2km
Rosenkranz (Rosenkranz) 16.2km
Allisùv mlýn (Allismühle) 16.2km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 16.3km
Mýtina (Hau) 16.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 16.4km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 16.4km
Starost (Sorgen) 16.5km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 16.5km
Habermühle (Habermühle) 16.8km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 16.9km
Rusov (Reissengrün) 17.0km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 17.1km
Melter (Melter) 17.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 17.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 17.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 17.5km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 17.5km
Klepáèek (Klapel Mühle) 17.7km
Dvory (Maierhöfen) 17.8km
Voskárna (Wachshütte) 17.8km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 17.8km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 17.9km
Frankenhau (Frankenhau) 17.9km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 17.9km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 17.9km
Paseka (Schwand) 18.0km
Lobzy (Lobs) 18.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 18.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 18.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 18.2km
Weissmühle (Weissmühle) 18.3km
Bukovany (Buckwa) 18.4km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 18.5km
Stupice (Stobitzhof) 18.6km
Geyerau (Geyerau) 18.6km
Kytlice (Kitlitzdorf) 18.6km
Dìvín (Döba) 18.9km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 18.9km
Novina (Grün) 18.9km
Soos (Soos) 19.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 19.0km
Mostek (Bruck) 19.2km
V úžlabí (Kahr) 19.2km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 19.2km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 19.3km
Kalbmühle (Kalbmühle) 19.3km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 19.4km
Habartov (Habersbirk) 19.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 19.4km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 19.4km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 19.5km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 19.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 19.6km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 19.6km
Horka (Berg) 19.8km
Hranièná (Hermannsreith) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist