PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Jan Tomášek 17.10.2016] 
Høebeny - pivovar  (Hartenberg - Brauerei)   také: Zámecký pivovar Hartenberk

Kategorie: Pivovar, lihovar   (správní obec: Høebeny)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.22006 12.57432  Jan Tomášek 17.10.2016  


Okolí (do 10km):
Hartenberk (Hartenberg) 0.2km
Petrova štola (Peterstollen) 0.9km
Tilingmühle (Tilingmühle) 1.6km
Hammergut (Hammergut) 2.3km
Reuth (Reuth) 2.3km
Kraushof (Kraushof) 2.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 3.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 3.3km
Libnov (Liebenau) 3.4km
Na Lillu (Beim Lill) 3.5km
Týn (Thein) 3.7km
Lesík (Waldl) 4.1km
Markvarec (Marklesgrün) 4.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 4.5km
Kvìtná (Plumberg) 4.6km
Habartov (Habersbirk) 4.6km
Bernov (Bernau) 4.8km
Am Hammel (Am Hammel) 4.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 4.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 5.0km
Staré Hory (Horn) 5.0km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 5.1km
V úžlabí (Kahr) 5.2km
Lísková (Haselbach) 5.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 5.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 5.4km
Stegmühle (Stegmühle) 5.5km
Bukovany (Buckwa) 5.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.6km
Lvov (Löwenhof) 5.6km
Geyerau (Geyerau) 5.7km
Stará (Altengrün) 5.7km
Skelná Hu (Glashütte) 5.8km
Kytlice (Kitlitzdorf) 5.8km
Aussenhof (Aussenhof) 5.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 6.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 6.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 6.0km
Steinloh (Steinloh) 6.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.2km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 6.3km
U Hansla (Beim Hansl) 6.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 6.4km
Dvory (Maierhöfen) 6.6km
Na Kopci (Berghäuser) 6.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 6.7km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 6.7km
Lipnice (Littmitz) 6.9km
Smrèí (Krondorf) 7.0km
Rusov (Reissengrün) 7.0km
U Voglerù (Vogler) 7.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 7.2km
Kunstmühle (Kunstmühle) 7.5km
Svažec (Ehmet) 7.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 7.6km
Horka (Berg) 7.8km
Frankenhau (Frankenhau) 7.8km
Voskárna (Wachshütte) 8.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.3km
Jehlièná (Grasseth) 8.3km
Lochmühle (Lochmühle) 8.4km
Loch (Loch) 8.4km
Alberov (Albernhof) 8.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.7km
Tisová (Theißau) 8.7km
Ovèárna (Schäferei) 8.8km
Hamr (Waffenhammer) 8.8km
Steinhammer (Steinhammer) 8.8km
Liboc (Frankenhammer) 8.8km
Køemenitá (Greisbach) 9.0km
Mýtina (Hau) 9.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.1km
Lesná (Wallhof) 9.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 9.2km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 9.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.2km
Vøesová (Doglasgrün) 9.2km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 9.4km
Bor (Haid) 9.4km
Steingrube (Steingrube) 9.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 9.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 9.5km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 9.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 9.6km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 9.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.7km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 9.8km
Žehrov (Zehrerberg) 9.8km
Dùl Union II (Unionschacht II) 9.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 9.9km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Božetín (Fasattengrün) 10.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 10.4km
Stupice (Stobitzhof) 10.4km
Schwank (Schwank) 10.4km
Vítkov (Wudingrün) 10.4km
Mostek (Bruck) 10.6km
Pod kopcem (Berghof) 10.6km
Jetelištì (Kleeacker) 10.7km
Èerná (Schwarzenbach) 10.9km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 10.9km
Novina (Grün) 10.9km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.9km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.9km
Vogeleis (Vogeleis) 10.9km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 11.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.0km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.0km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 11.1km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 11.1km
Nové Sedlo (Neusattl) 11.1km
Obora (Hochgarth) 11.2km
Šindelová (Schindlwald) 11.2km
Paseka (Schwand) 11.2km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 11.2km
Spálený dvùr (Brandhof) 11.3km
Opatov (Absroth) 11.3km
Rebmühle (Rebmühle) 11.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 11.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 11.3km
Kamenice (Steinbach) 11.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.4km
Na Dole (Schachthäuser) 11.6km
Brandhof (Brandhof) 11.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.6km
Studená Voda (Kalt Wasser) 11.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.7km
Dìvín (Döba) 11.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.7km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 11.7km
Vogelhof (Vogelhof) 11.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.8km
Pouš (Oedt) 11.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 11.8km
Na kopci (Berghäuser) 11.8km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 11.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 12.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 12.0km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 12.0km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 12.0km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.0km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 12.0km
Teichmühle (Teichmühle) 12.1km
Sägewerk (Sägewerk) 12.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.1km
Doubrava (Doberau) 12.2km
Lobzy (Lobs) 12.3km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 12.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 12.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 12.5km
Na Hrázi (Wehrmühle) 12.5km
Grünmühle (Grünmühle) 12.6km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 12.6km
Sackhäuser (Sackhäuser) 12.6km
Smolnice (Pechgrün) 12.7km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 12.8km
Nový mlýn (Neumühle) 12.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.9km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 12.9km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.9km
Javoøina (Ahornswald) 12.9km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.9km
Polní mlýn (Fehlamühle) 13.0km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 13.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 13.2km
Schindelberg (Schindelberg) 13.2km
Dvoreèky (Krainhof) 13.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 13.2km
Grundmühle (Grundmühle) 13.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.2km
Bystøina (Reichenbach) 13.2km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.2km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 13.4km
Hnìvín (Knöba) 13.4km
Starost (Sorgen) 13.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 13.5km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 13.6km
Ptaèí (Vogeldorf) 13.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.7km
Libava (Liebau) 13.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 13.8km
Milíøe (Kohling) 13.9km
Kostelní (Kirchberg) 14.0km
Studánka (Schönbrunn) 14.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.1km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.2km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 14.2km
Fütterberg (Fütterberg) 14.2km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 14.2km
Vrbová (Förba) 14.3km
Týmov (Tiefengrün) 14.3km
Kámen (Stein) 14.4km
Rovná (Ebmeth) 14.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 14.7km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 14.7km
Trojice (Frühmesse) 14.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.9km
Poèátky (Ursprung) 14.9km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 15.0km
Melter (Melter) 15.0km
Ostrov (Wöhr) 15.2km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.2km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 15.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.3km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.4km
U Lesa (Waldhäuser) 15.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.4km
Vranov (Frohnau) 15.5km
Vokov (Wogau) 15.7km
Dùl Otto (Frühbuss) 15.8km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 15.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 15.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 16.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.0km
Peintmühle (Peintmühle) 16.1km
Sla (Moorlohe) 16.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 16.3km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.3km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 16.3km
Hranièná (Markhausen) 16.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 16.4km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 16.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 16.5km
Leinmühle (Leinmühle) 16.5km
Tìšov (Teschau) 16.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.7km
Balassmühle (Balassmühle) 16.8km
Smrkovec (Schönficht) 16.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.9km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.1km
Úval (Grün) 17.2km
Milikov (Miltigau) 17.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 17.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.3km
Hochofen (Hochofen) 17.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.4km
Mäntling (Mäntling) 17.5km
Nancy (Nancy) 17.7km
Ehrlich (Ehrlich) 17.7km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 17.8km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.0km
Grundhauser (Grundhauser) 18.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 18.0km
Jesenice (Gassnitz) 18.1km
Chaloupky (Neuhaus) 18.1km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.1km
Schneeberger (Schneeberger) 18.1km
Rolava (Sauersack) 18.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 18.3km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 18.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 18.6km
Köstelhof (Köstelhof) 18.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 18.7km
Auglmühle (Auglmühle) 18.7km
Ottmühle (Ottmühle) 18.8km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 18.8km
Sejfy (Saifenhäusel) 18.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 19.0km
Døenice (Treunitz) 19.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.3km
Soví hu (Soví hu) 19.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 19.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 19.6km
Nový Dvùr (Neuhof) 19.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist