PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Komentář/Upřesnění: Stará Lhota (Stará Lhota)

Komentář/Upřesnění:
Stará Lhota
[vloženo: Jan Herel 25.2.2009 22:19]

Stará Lhota

Asi 800 m jihozápadně od Malešova ležela po obou březích Vrchlice osada Stará Lhota, čili Dolní Lhota. Stála již ve 14. století a ve farní matrice na Bykáni se připomíná jako Dolní Lhota, tak jako i její sousedka - Horní Lhota. Měla 18 čísel. Chalupy této Lhoty netvořily žádnou náves, stály tu různě dílem na stráni, dílem v údolí Vrchlice. Před I. světovou válkou byly domy vesměs pokryty došky. Pouze mlýn, který v obci stál (Jandejsků), byl pokryt po vyhoření v r. 1898 taškami. Nejstarší v obci byla rodina Krtilova. Připamatovávala se prý již počátkem 18. století.
Z Berní ruly Čáslavského kraje se dovídáme, že k roku 1651 byli ve vsi 2 rolníci – Mikuláš Borový a Jakub Janů. Dále pustý rolnický grunt Šedivovských.
František Palacký ve svém díle z roku 1848 „Popis království Českého“ uvádí, že ve Staré Lhotě bylo v té době 15 domů a 125 obyvatel. V Ottově encyklopedii se uvádí k roku 1890, 18 domů a 111 obyvatel.
Stará Lhota se rozkládala po obou březích říčky Vrchlice. Levá strana po toku říčky patřila do katastru obce Roztěž a pravá do katastru obce Malešov. Do Staré Lhoty byl přístup po cestách a to od silnice Roztěž – Bylany z rozcestí nad Novou Lhotou, které je dodnes znatelné a dále byla cesta od Písků, která je již zaorána. Na malešovskou stranu byl přístup po cestě od silnice Nová Lhota – Malešov a to mezi vrchy Štimberk a Červeňák, dnes již také zaoraná. Spojení obou částí bylo zajištěno lávkou přes Vrchlici. Na Vrchlici mezi mlýnem Karlov a Starou Lhotou byl jez, odkud byl vybudován náhon na mlýn U Jandejsků. Těsně pod Starou Lhotou byl další jez a odtud byl náhon na mlýn Rabštejnka.
Jak vypadala Stará Lhota před zatopením? Když jsme šli po cestě od Nové Lhoty, přišlo se na rozcestí. Vlevo jsme pokračovali k domkům čp. 9 U Chlumsků, další čp. 8 U Nováků a dále se přišlo na cestu od Písků do Lhoty a tam po levé straně bylo stavení čp. 5 U Lepšíků. Z rozcestí v pokračování rovně po této cestě jsme přišli k čp. 7 U Mrňáků a dále ke mlýnu U Jandejsků čp. 4. Vpravo jsme došli k čp. 1 U Syrovů, pod nimi vlevo bylo stavení čp. 2 U Sedláčků a naproti vpravo čp. 3 U Vaňků. Na straně roztežského katastru bylo tedy 8 domů. Na katastru Malešova byly tyto domky: čp. 6 U Furků, čp. 12 U Matějků, čp. 13 U Kolářů, čp. 14 U Chlumských, čp. 15 U Seckých, čp. 16 U Slavíků, čp. 17 U Matějků, čp. 18 U Paštyků a čp. 19 U Seckých.
Ke Staré Lhotě patřil také níže na Vrchlici ležící mlýn Rabštejnka, vzdálený asi 10 minut chůze.
Při výstavbě vodárenské nádrže na Vrchlici v 70. letech 20. století byla Stará Lhota rozbourána a od roku 1973 je již částečně zatopena. Část osady, která není zatopena, je zalesněna. Dosud jsou zde ještě patrné zbytky zdiva. Nad vodou by tak pouze zbyly domy u Syrovů, Nováků a Krtilů. Lidé z obce se většinou odstěhovali do bytovek v Malešově nebo si tamtéž postavili rodinné domky.

 Vaše reakce
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 69 do následujícího políčka: