PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Arnošt Rybner 24.4.2007] 
Plánská Hu  (Planer Schmelzthal)   také: Plánskı Šmelctál

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasnı stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.92639 12.60500 odvozeno z mapy Arnošt Rybner 24.4.2007  


Okolí (do 10km):
Pixùv mlın (Pixamühle) 0.1km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 0.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 0.6km
Plössl (Plössl) 1.0km
Na Drahách (Drothhaus) 1.2km
Draha (Droth) 1.3km
Novı mlın (Neumühle) 1.4km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 1.5km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 1.5km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.6km
König Mühle (König Mühle) 1.8km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 1.9km
Skelné Hutì (Glashütten) 1.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 2.1km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 2.1km
Kyks (Kix) 2.1km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 2.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 2.5km
Na Štole (Stollmühle) 2.9km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 3.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 3.2km
Berghauslen (Berghauslen) 3.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.1km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.2km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 4.6km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 4.7km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 5.0km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.3km
Slatiny (Lohhäuser) 5.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.5km
Muglaugl (Muglaugl) 5.5km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.5km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.5km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 5.6km
Hennermühle (Hennermühle) 5.6km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 5.6km
Treppenstein (Treppenstein) 5.8km
Folterùv mlın (Foltermühle) 5.8km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 5.9km
Rosenkranz (Rosenkranz) 6.1km
Háj (Grafengrün) 6.2km
Habermühle (Habermühle) 6.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 6.4km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.6km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 6.6km
Kanapark (Ganabartl) 6.7km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 6.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 6.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.9km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 7.0km
Selskı mlın (Baumühle) 7.1km
Vysoká (Maiersgrün) 7.3km
Lískovec (Haselhof) 7.3km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 7.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.6km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 7.7km
Weissmühle (Weissmühle) 7.8km
Tišina (Kenruh) 7.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 7.9km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 8.1km
Regensteich (Regensteich) 8.1km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 8.6km
Kalbmühle (Kalbmühle) 8.9km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.0km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 9.0km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 9.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 9.1km
Stoh (Schober) 9.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.3km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.5km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 9.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 9.6km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 9.7km
Bøezí (Pirkau) 9.9km

Okolí (10-20km):
Slatinskı mlın (Schladamühle) 10.1km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.1km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.2km
Brtná (Zeidlweid) 10.5km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 10.5km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.5km
Èervenı mlın (Rothmühle) 10.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 10.9km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 10.9km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 10.9km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 10.9km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 10.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.9km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.0km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.1km
Lesní mlın (Waldmühle) 11.1km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 11.1km
Dolní mlın (Karls Mühle) 11.2km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 11.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 11.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.6km
Svìtce (Heiligen) 11.6km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 11.6km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 11.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.7km
Buchhausl (Buchhausl) 11.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.7km
Panskı mlın (Hernmühle) 11.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.8km
Vıšina (Ringelberg) 11.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.9km
U Wallerù (Wallerhaus) 11.9km
Sklárny (Glashütten) 11.9km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.0km
Nimrod (Nimrod) 12.0km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 12.0km
Haselmühle (Haselmühle) 12.4km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 12.4km
Zahnhammer (Zahnhammer) 12.4km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 12.4km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.4km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 12.4km
Pila (Brettmühle) 12.4km
Siebermühle (Siebermühle) 12.5km
Mathildensäge (Mathildensäge) 12.6km
Novı Hamr (Neuhammer) 12.6km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 12.6km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 12.6km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 12.6km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 12.6km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 12.7km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 12.8km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 12.9km
Hammelberg (Hammelberg) 13.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.3km
Boden (Boden) 13.5km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 13.5km
Luèina (Sorghof) 13.5km
Pocher (Pocher) 13.5km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 13.6km
Serghofmühle (Serghofmühle) 13.6km
Hamr (Waffenhammer) 13.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.6km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 13.7km
Heligenmühle (Heligenmühle) 13.7km
Luglmühle (Luglmühle) 13.7km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 13.7km
Ždírnice (Schirnitz) 13.8km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 13.9km
Hranièná (Hermannsreith) 13.9km
Plechwalze (Plechwalze) 13.9km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.9km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.0km
Mıtina (Alt Albenreut) 14.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.1km
Leimbruck (Leimbruck) 14.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.2km
Hollinghof (Hollinghof) 14.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.2km
Rotha (Rotha) 14.2km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 14.5km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 14.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.6km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 14.7km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.7km
Grundhauser (Grundhauser) 14.7km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.7km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.7km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 14.8km
Mıto (Mauthhdorf) 14.8km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 14.8km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 14.8km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 14.8km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 14.8km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 14.8km
Auglmühle (Auglmühle) 14.8km
Vìtrov (Baderwinkel) 14.9km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.0km
Novı mlın (Neumühle) 15.0km
Aumühl (Aumühl) 15.0km
Na palouku (Auhöfel) 15.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.1km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.2km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 15.2km
Brandmühle (Brandmühle) 15.3km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.4km
Steinhof (Steinhof) 15.5km
Pomezná (Wittichsthal) 15.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.6km
Viktoria (Viktoriasäge) 15.7km
Porklmühle (Porklmühle) 15.7km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 15.8km
Abteimühle (Abteimühle) 15.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.8km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 15.9km
Milikov (Miltigau) 15.9km
Smrkovec (Schönficht) 15.9km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 15.9km
Rinlhau (Rinlhau) 15.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.9km
Milíøe (Brand) 16.0km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 16.0km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.1km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.1km
Hochofen (Hochofen) 16.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.4km
Prameny (Sangerberg) 16.4km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 16.4km
Novı mlın (Neumühle) 16.4km
Žírnice (Neuhaus) 16.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.5km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 16.5km
Dolní mlın (Neumannmühle) 16.5km
Na Kopci (Berghäuslen) 16.6km
Sla (Moorlohe) 16.6km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.6km
Peintmühle (Peintmühle) 16.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.7km
Francovy Domky (Franzhäuser) 16.8km
Úval (Grün) 16.8km
Tìšov (Teschau) 16.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.0km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 17.0km
Ottmühle (Ottmühle) 17.1km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 17.1km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 17.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.3km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 17.3km
Mäntling (Mäntling) 17.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.4km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 17.4km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 17.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 17.6km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 17.6km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 17.6km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 17.9km
Ostrov (Wöhr) 17.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.9km
Janov (Johannesdorf) 18.0km
Vítovice (Wiedowitz) 18.0km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.1km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 18.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.3km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.4km
Mechová (Mies) 18.5km
Pavlova Hu (Paulushutte) 18.5km
Novı mlın (Neumühle) 18.5km
U Lesa (Waldhäuser) 18.5km
Tımov (Tiefengrün) 18.6km
Jesenice (Gassnitz) 18.7km
Trojice (Frühmesse) 18.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.7km
Studánka (Schönbrunn) 18.7km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.7km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 18.8km
Pastvina (Helldroth) 18.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 18.9km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 19.0km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.1km
Libava (Liebau) 19.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.1km
Døenice (Treunitz) 19.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 19.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 19.3km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.5km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.5km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 19.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.6km
Dvoreèky (Krainhof) 19.6km
Lesná-synagoga (Schönwald-Synagoge) 19.7km
Grundmühle (Grundmühle) 19.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist