PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 25.5.2008] 
Libocký Dùl  (Leibitschgrund)

Kategorie: Osada   (správní obec: Opatov)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbyla tovární hala, hospodáøská budova, statek a kaple

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.25297 12.45342 z mapy.cz pøed bývalým statkem Radim Hettner 25.5.2008  


Okolí (do 10km):
Dolní mlýn (Untere Mühle) 1.0km
Hamr (Waffenhammer) 1.3km
Steinhammer (Steinhammer) 1.3km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 1.8km
Steingrube (Steingrube) 2.1km
Opatov (Absroth) 2.2km
Rebmühle (Rebmühle) 2.2km
Èerná (Schwarzenbach) 2.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 2.5km
Božetín (Fasattengrün) 2.6km
Liboc (Frankenhammer) 2.7km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 3.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 3.0km
Svažec (Ehmet) 3.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 3.0km
Ètyødomí (Vierhäuser) 3.0km
Teichmühle (Teichmühle) 3.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 3.4km
Grünmühle (Grünmühle) 3.5km
Smrèí (Krondorf) 3.5km
Èižebná (Zweifelsreith) 3.8km
Schwank (Schwank) 3.8km
Skelná Hu (Glashütte) 3.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 3.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 4.0km
Schindelberg (Schindelberg) 4.0km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 4.0km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 4.2km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 4.4km
Na Dole (Schachthäuser) 4.5km
Bernov (Bernau) 4.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 4.8km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 5.1km
Zeiselhause (Zeiselhause) 5.1km
Na Kopci (Berghäuser) 5.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 5.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 5.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 5.3km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 5.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 5.5km
Berghaus (Berghaus) 5.5km
Vackov (Watzkenreuth) 5.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 5.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 5.6km
Lesná (Wallhof) 5.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 5.6km
Ovèárna (Schäferei) 5.8km
Kostelní (Kirchberg) 5.9km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.9km
Libnov (Liebenau) 5.9km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.1km
Kámen (Stein) 6.1km
Výspa (Dürrengrün) 6.2km
Smrèina (Ermesgrün) 6.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.2km
Eberhof (Eberhof) 6.4km
U Hansla (Beim Hansl) 6.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 6.5km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 6.6km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 6.6km
Waldschenke (Waldschänke) 6.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 6.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 6.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 6.8km
Stegmühle (Stegmühle) 6.8km
Kvìtná (Plumberg) 6.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 7.0km
Poèátky (Ursprung) 7.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.4km
Brandhof (Brandhof) 7.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 7.4km
Kohlmühle (Kohlmühle) 7.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 7.5km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 7.5km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 7.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.6km
U Brodu (Furthhäusel) 7.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 7.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 7.8km
Staré Hory (Horn) 7.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 7.9km
Bor (Haid) 8.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 8.1km
Horka (Berg) 8.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 8.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.4km
Markvarec (Marklesgrün) 8.4km
Na Lillu (Beim Lill) 8.4km
Petrova štola (Peterstollen) 8.8km
Mostek (Bruck) 9.1km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 9.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 9.2km
Hartenberk (Hartenberg) 9.2km
Chata (Wetterhütte) 9.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 9.4km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 9.4km
Stupice (Stobitzhof) 9.5km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 9.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.6km
Dìvín (Döba) 9.8km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.9km

Okolí (10-20km):
Frankenhau (Frankenhau) 10.1km
V úžlabí (Kahr) 10.1km
Weissmühle (Weissmühle) 10.2km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 10.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 10.3km
Bärenteich (Bärenteich) 10.4km
Suchá (Dürr) 10.5km
Geyerau (Geyerau) 10.5km
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.6km
Dolní zámek (Unterschloss) 10.8km
Hammergut (Hammergut) 10.8km
Zelená (Grün) 10.9km
Reuth (Reuth) 10.9km
Horní zámek (Oberschloss) 11.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 11.0km
Kraushof (Kraushof) 11.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.1km
Hranièná (Markhausen) 11.2km
Habartov (Habersbirk) 11.2km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.6km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.6km
Kyselka (Mattelberg) 11.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 12.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 12.0km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 12.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 12.1km
Doubrava (Doberau) 12.1km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.1km
U Bártù (Barthaus) 12.2km
Soos (Soos) 12.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 12.3km
Bukovany (Buckwa) 12.3km
Rusov (Reissengrün) 12.4km
Obora (Hochgarth) 12.4km
Starost (Sorgen) 12.5km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 12.5km
Stará (Altengrün) 12.5km
Vackovec (Watzgenreuth) 12.6km
Röthenbach (Röthenbach) 12.7km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 12.7km
Lesík (Waldl) 12.7km
Týn (Thein) 12.8km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 13.0km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 13.1km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 13.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 13.2km
Šindelová (Schindlwald) 13.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 13.5km
Kytlice (Kitlitzdorf) 13.5km
Am Hammel (Am Hammel) 13.5km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 13.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 13.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 13.8km
Hnìvín (Knöba) 14.0km
Lísková (Haselbach) 14.0km
Dvory (Maierhöfen) 14.1km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 14.2km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 14.2km
Neuengrün (Neuengrün) 14.3km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 14.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 14.4km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 14.5km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 14.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 14.6km
Otov (Ottengrün) 14.7km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 14.9km
Bøidlová (Schieferhütten) 15.0km
Ptaèí (Vogeldorf) 15.0km
Nancy (Nancy) 15.2km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 15.3km
Vrbová (Förba) 15.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 15.4km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 15.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 15.8km
Vokov (Wogau) 15.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 15.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 15.9km
Tisová (Theißau) 16.0km
Voskárna (Wachshütte) 16.1km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 16.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 16.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 16.4km
Dùl Otto (Frühbuss) 16.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 16.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 16.8km
Vogelhof (Vogelhof) 16.8km
Mýtina (Hau) 16.8km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 16.9km
Jedlièná (Tannenberg) 17.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 17.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 17.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 17.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 17.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 17.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 18.0km
Stockmühle (Stockmühle) 18.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 18.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 18.1km
Sägewerk (Sägewerk) 18.1km
Rolava (Sauersack) 18.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 18.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 18.2km
Köstelhof (Köstelhof) 18.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 18.7km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 18.8km
Dvoreèky (Krainhof) 18.9km
Trojice (Frühmesse) 19.2km
Libava (Liebau) 19.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 19.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 19.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 19.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 19.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 19.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 19.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 19.7km
Nový mlýn (Neumühle) 19.7km
U Rybáka (Fischerwohnung) 19.8km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 19.8km
Studánka (Schönbrunn) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist