PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 17.8.2008] 
Zelená  (Grün)   také: Mattelberg Grün

Kategorie: Osada   (správní obec: Skalná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno - velká èást osady znièena povrchovou tìžbou kaolinu
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Nespecifikováno - zbyly tøi statky

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16603 12.38086 ze serveru mapy.cz, konec okresky Radim Hettner 17.8.2008  


Okolí (do 10km):
Weissmühle (Weissmühle) 0.7km
Suchá (Dürr) 0.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 0.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 1.0km
Horní zámek (Oberschloss) 1.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 1.4km
Soos (Soos) 1.6km
Chata (Wetterhütte) 1.6km
Herrenmühle (Herrenmühle) 1.9km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 1.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 2.1km
U Bártù (Barthaus) 2.8km
Kyselka (Mattelberg) 2.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 2.9km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 3.3km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 3.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 3.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 3.6km
Dìvín (Döba) 3.6km
Brandhof (Brandhof) 3.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 3.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 3.8km
Starost (Sorgen) 4.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 4.5km
Mostek (Bruck) 4.5km
Bärenteich (Bärenteich) 4.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.0km
Stupice (Stobitzhof) 5.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.3km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.4km
Doubrava (Doberau) 5.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.5km
Bor (Haid) 5.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 5.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 5.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.9km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.0km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.1km
Lesná (Wallhof) 6.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.1km
Otov (Ottengrün) 6.2km
Dvoreèek (Höflasgut) 6.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.3km
Ovèárna (Schäferei) 6.3km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.5km
Neuengrün (Neuengrün) 6.6km
Jedlièná (Tannenberg) 6.6km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.6km
Na Dole (Schachthäuser) 6.7km
Hnìvín (Knöba) 6.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.9km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.9km
Eberhof (Eberhof) 7.0km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 7.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.1km
Vokov (Wogau) 7.2km
Horka (Berg) 7.2km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 7.3km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 7.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 7.5km
Smrèina (Ermesgrün) 7.5km
Hazlov (Haslau) 7.6km
Vrbová (Förba) 7.6km
Kunstmühle (Kunstmühle) 7.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 7.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.7km
Vackov (Watzkenreuth) 7.7km
Stockmühle (Stockmühle) 7.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.8km
U Brodu (Furthhäusel) 7.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.9km
Drahtmühle (Drahtmühle) 7.9km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 7.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 7.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 7.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 8.1km
Božetín (Fasattengrün) 8.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 8.3km
Köstelhof (Köstelhof) 8.4km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 8.4km
U Hansla (Beim Hansl) 8.4km
Frankenhau (Frankenhau) 8.4km
Rodig (Rodig) 8.5km
Na Kopci (Berghäuser) 8.5km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 8.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.7km
Röthenbach (Röthenbach) 8.8km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 8.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 8.8km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 8.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 8.9km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.0km
Svažec (Ehmet) 9.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 9.3km
Smrèí (Krondorf) 9.3km
Stegmühle (Stegmühle) 9.3km
Franky (Franken) 9.4km
Skalka (Stein) 9.4km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.4km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.4km
Rudolfinum (Rudolfinum) 9.6km
Teichmühle (Teichmühle) 9.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.7km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.7km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.7km
Výspa (Dürrengrün) 9.7km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.9km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.0km
Grünmühle (Grünmühle) 10.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Fischerhof (Fischerhof) 10.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 10.1km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.1km
Elsterquelle (Esterquelle) 10.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.2km
Kvìtná (Plumberg) 10.2km
Opatov (Absroth) 10.3km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 10.4km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 10.4km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.4km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.4km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.5km
Tùnì (Liebeneck) 10.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 10.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.6km
Skelná Hu (Glashütte) 10.6km
Stockmühle (Stockmühle) 10.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 10.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.7km
Markvarec (Marklesgrün) 10.7km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 10.8km
Schwarzweber (Schwarzweber) 10.8km
Salerberg (Salerberg) 10.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.8km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.8km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.9km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 10.9km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.9km
Geyerau (Geyerau) 10.9km
Lumpenhau (Lumpenhau) 11.0km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.0km
V Luhu (Lohhäuser) 11.1km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 11.1km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 11.1km
V úžlabí (Kahr) 11.1km
Libá (Liebenstein bei Eger) 11.3km
Pomezná (Markhausen) 11.3km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.3km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.3km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 11.4km
Pomezná (Markhausen) 11.4km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 11.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 11.4km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.5km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.5km
Na Lillu (Beim Lill) 11.5km
Berghaus (Berghaus) 11.6km
Rebmühle (Rebmühle) 11.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.6km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 11.7km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.7km
Rusov (Reissengrün) 11.7km
Bernov (Bernau) 11.8km
Døenice (Treunitz) 11.9km
Steinmühle (Steinmühle) 12.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.0km
Rathsam (Rathsam) 12.1km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.1km
Boden (Boden) 12.1km
Schindelberg (Schindelberg) 12.1km
Hamr (Waffenhammer) 12.2km
Steinhammer (Steinhammer) 12.2km
Jesenice (Gassnitz) 12.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.3km
Dubina (Eichelberg) 12.4km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.4km
Rybáøe (Fischern) 12.5km
Libnov (Liebenau) 12.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.7km
Èerná (Schwarzenbach) 12.8km
Podhrad (Pograth) 12.9km
Bären Mühle (Bären Mühle) 13.0km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 13.0km
Steingrube (Steingrube) 13.0km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 13.0km
Zadní Loch (Hinterloch) 13.1km
Waldschenke (Waldschänke) 13.1km
Mechová (Mies) 13.1km
Vogelhof (Vogelhof) 13.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.3km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.4km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 13.5km
Pøední Loch (Vorderloch) 13.5km
Hechtova My (Hechthau) 13.5km
Liboc (Frankenhammer) 13.5km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.6km
Ottmühle (Ottmühle) 13.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 13.9km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 13.9km
Mäntling (Mäntling) 13.9km
Trojice (Frühmesse) 13.9km
Wildenhof (Wildenhof) 14.2km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 14.3km
Wies (Wies) 14.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.4km
Schallermühle (Schallermühle) 14.6km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 14.6km
Žírnice (Neuhaus) 14.6km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.7km
Langmühle (Langmühle) 14.7km
Schwank (Schwank) 14.7km
Úval (Grün) 14.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.0km
Teichmühle (Teichmühle) 15.1km
Goldbrunn (Goldbrunn) 15.1km
Kopaniny (Krugsreuth) 15.2km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.2km
Slapany (Schloppenhof) 15.3km
Tìšov (Teschau) 15.3km
Papírna (Papiermühle) 15.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.4km
Kámen (Stein) 15.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.5km
Kostelní (Kirchberg) 15.5km
Schindlermühle (Schindlermühle) 15.6km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 15.7km
Podhradí (Neuberg) 15.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 15.8km
Dorfmühle (Dorfmühle) 15.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.9km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.0km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.1km
Brusírna (Schleifermühle) 16.3km
Ottenbach (Ottenbach) 16.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.4km
Sandner (Sandner) 16.6km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.8km
Poèátky (Ursprung) 16.8km
Milikov (Miltigau) 16.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 16.9km
Leimbruck (Leimbruck) 16.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.9km
Ždírnice (Schirnitz) 17.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.1km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 18.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.3km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist