PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 21.8.2008] 
Božetín  (Fasattengrün)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbylo pár rekreaèních chalup

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.23445 12.42972 www.mapy.cz zamìøeno na køižovatce Dolní Luby, Luby, Nový Kostel Radim Hettner 21.8.2008  


Okolí (do 10km):
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 0.8km
Oldøichov (Ullersgrün) 1.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 1.6km
Na Dole (Schachthäuser) 1.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 1.9km
Teichmühle (Teichmühle) 2.3km
Opatov (Absroth) 2.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 2.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 2.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 2.7km
Svažec (Ehmet) 2.7km
Vogelmühle (Vogelmühle) 2.8km
Grünmühle (Grünmühle) 2.9km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 3.0km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 3.3km
Smrèí (Krondorf) 3.3km
Rebmühle (Rebmühle) 3.4km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.4km
Vackov (Watzkenreuth) 3.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 3.5km
Lesná (Wallhof) 3.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 3.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 3.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 3.8km
Hamr (Waffenhammer) 3.9km
Steinhammer (Steinhammer) 3.9km
Ovèárna (Schäferei) 4.0km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 4.1km
Smrèina (Ermesgrün) 4.2km
Eberhof (Eberhof) 4.2km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 4.2km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 4.4km
Na Kopci (Berghäuser) 4.4km
Skelná Hu (Glashütte) 4.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 4.5km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 4.5km
Èerná (Schwarzenbach) 4.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 4.7km
Zeiselhause (Zeiselhause) 4.7km
Schindelberg (Schindelberg) 4.7km
Steingrube (Steingrube) 4.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 4.9km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 4.9km
Brandhof (Brandhof) 4.9km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 5.0km
Výspa (Dürrengrün) 5.0km
Valtéøov (Waltersgrün) 5.0km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.1km
Weisenmeister (Weisenmeister) 5.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 5.3km
Berghaus (Berghaus) 5.3km
Liboc (Frankenhammer) 5.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 5.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 5.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 5.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 5.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.6km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 5.6km
U Hansla (Beim Hansl) 5.6km
Bernov (Bernau) 5.6km
U Brodu (Furthhäusel) 5.8km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 6.1km
Bor (Haid) 6.2km
Schwank (Schwank) 6.3km
Stegmühle (Stegmühle) 6.3km
Kvìtná (Plumberg) 6.7km
Chata (Wetterhütte) 6.8km
Horka (Berg) 6.8km
Waldschenke (Waldschänke) 6.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 6.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 7.0km
Libnov (Liebenau) 7.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 7.1km
Mostek (Bruck) 7.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 7.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 7.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 7.4km
Kámen (Stein) 7.6km
Kostelní (Kirchberg) 7.6km
Dìvín (Döba) 7.6km
Stupice (Stobitzhof) 7.6km
Weissmühle (Weissmühle) 7.7km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 7.8km
Bärenteich (Bärenteich) 7.9km
Suchá (Dürr) 8.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 8.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.2km
Markvarec (Marklesgrün) 8.2km
Zelená (Grün) 8.3km
Horní zámek (Oberschloss) 8.4km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.4km
Na Lillu (Beim Lill) 8.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.7km
Poèátky (Ursprung) 8.9km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 9.0km
Kyselka (Mattelberg) 9.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.0km
Frankenhau (Frankenhau) 9.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 9.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 9.4km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 9.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.4km
Garstnermühle (Garstnermühle) 9.4km
U Bártù (Barthaus) 9.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 9.6km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.7km
Soos (Soos) 9.7km
V úžlabí (Kahr) 9.8km
Staré Hory (Horn) 9.9km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 10.0km
Geyerau (Geyerau) 10.0km
Petrova štola (Peterstollen) 10.0km

Okolí (10-20km):
Doubrava (Doberau) 10.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 10.2km
Starost (Sorgen) 10.3km
Hartenberk (Hartenberg) 10.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 10.4km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 10.5km
Röthenbach (Röthenbach) 10.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.6km
Vackovec (Watzgenreuth) 10.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 10.8km
Prüllermühle (Prüllermühle) 10.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.8km
Habartov (Habersbirk) 11.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 11.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 11.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 11.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 11.7km
Neuengrün (Neuengrün) 11.8km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 11.8km
Rusov (Reissengrün) 11.8km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 12.0km
Otov (Ottengrün) 12.1km
Hnìvín (Knöba) 12.1km
Bukovany (Buckwa) 12.2km
Hammergut (Hammergut) 12.2km
Reuth (Reuth) 12.2km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.3km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 12.4km
Kraushof (Kraushof) 12.4km
Pøední Loch (Vorderloch) 12.6km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 13.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 13.2km
Vrbová (Förba) 13.3km
Hranièná (Markhausen) 13.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 13.5km
Kytlice (Kitlitzdorf) 13.6km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 13.7km
Vokov (Wogau) 13.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 13.8km
Hazlov (Haslau) 13.9km
Dvory (Maierhöfen) 14.0km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 14.2km
Dvoreèek (Höflasgut) 14.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 14.2km
Jedlièná (Tannenberg) 14.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 14.6km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 14.7km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.7km
Rodig (Rodig) 14.9km
Obora (Hochgarth) 15.0km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 15.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 15.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.4km
Stockmühle (Stockmühle) 15.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 15.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 15.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.6km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 15.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 15.6km
Vogelhof (Vogelhof) 15.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 15.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 15.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 15.7km
Tisová (Theißau) 15.7km
Köstelhof (Köstelhof) 16.0km
Franky (Franken) 16.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 16.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.4km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 16.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 16.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.0km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 17.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 17.2km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 17.2km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.2km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 17.3km
Sägewerk (Sägewerk) 17.3km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 17.4km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 17.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 17.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 17.6km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.7km
Skalka (Stein) 17.8km
Trojice (Frühmesse) 17.8km
Nancy (Nancy) 17.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 18.0km
Údolí Ohøe (Egerthal) 18.0km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 18.0km
Dvoreèky (Krainhof) 18.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 18.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 18.2km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 18.2km
Libava (Liebau) 18.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 18.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 18.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 18.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 18.4km
Jesenice (Gassnitz) 18.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 18.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 18.6km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 18.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 18.7km
Døenice (Treunitz) 18.7km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 18.8km
Tùnì (Liebeneck) 18.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 19.0km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 19.0km
Studánka (Schönbrunn) 19.0km
Mäntling (Mäntling) 19.1km
Pomezná (Markhausen) 19.2km
Pomezná (Markhausen) 19.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 19.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.4km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 19.5km
Úval (Grün) 19.6km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 19.7km
Svatá Anna (Sankt Anna) 19.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 19.7km
Ottmühle (Ottmühle) 19.7km
Tìšov (Teschau) 19.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 19.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist