PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 30.8.2008] 
Mýtina  (Hau)

Kategorie: Osada   (správní obec: Tisová)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov - dùl Pøátelství
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Nespecifikováno

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.14300 12.61771 GPS Zdenìk Pechar 30.8.2008  


Okolí (do 10km):
Cihelna (Ziegelhütte) 0.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 0.8km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 1.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 1.2km
Tisová (Theißau) 1.2km
Voskárna (Wachshütte) 1.5km
Dvory (Maierhöfen) 2.7km
Kamenice (Steinbach) 2.7km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 2.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 2.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 3.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 3.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 3.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 3.4km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 3.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 3.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 3.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 3.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.8km
Paseka (Schwand) 3.8km
Nový mlýn (Neumühle) 4.0km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 4.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 4.1km
Bystøina (Reichenbach) 4.1km
Grundmühle (Grundmühle) 4.2km
Sägewerk (Sägewerk) 4.4km
Lísková (Haselbach) 4.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.4km
Novina (Grün) 4.4km
Bukovany (Buckwa) 4.5km
Aussenhof (Aussenhof) 4.6km
Am Hammel (Am Hammel) 4.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 4.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 4.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.8km
Lobzy (Lobs) 4.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 4.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 5.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.1km
Rusov (Reissengrün) 5.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 5.2km
Vítkov (Wudingrün) 5.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 5.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 5.3km
Železný mlýn (Železný mlýn) 5.3km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 5.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 5.4km
Pod kopcem (Berghof) 5.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 5.5km
Dvoreèky (Krainhof) 5.5km
Týmov (Tiefengrün) 5.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 5.5km
Rovná (Ebmeth) 5.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 5.5km
Habartov (Habersbirk) 5.6km
Vogelhof (Vogelhof) 5.7km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 5.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 5.8km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 5.8km
Studánka (Schönbrunn) 5.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.1km
Na kopci (Berghäuser) 6.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 6.2km
Libava (Liebau) 6.3km
Ostrov (Wöhr) 6.3km
U Lesa (Waldhäuser) 6.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 6.6km
Geyerau (Geyerau) 6.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 6.8km
Vranov (Frohnau) 6.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.9km
V úžlabí (Kahr) 6.9km
Melter (Melter) 6.9km
Milíøe (Kohling) 6.9km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 7.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.1km
Lvov (Löwenhof) 7.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 7.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 7.5km
Peintmühle (Peintmühle) 7.5km
Allisùv mlýn (Allismühle) 7.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 7.6km
Sla (Moorlohe) 7.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.8km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 7.8km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 7.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 8.0km
Leinmühle (Leinmühle) 8.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 8.1km
Týn (Thein) 8.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.1km
Trojice (Frühmesse) 8.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 8.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 8.2km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 8.2km
Smrkovec (Schönficht) 8.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.3km
Na Lillu (Beim Lill) 8.4km
Hochofen (Hochofen) 8.4km
Balassmühle (Balassmühle) 8.4km
Markvarec (Marklesgrün) 8.5km
Frankenhau (Frankenhau) 8.6km
Reimundmühle (Reimundmühle) 8.9km
Vogeleis (Vogeleis) 8.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 9.0km
Jehlièná (Grasseth) 9.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 9.1km
Hartenberk (Hartenberg) 9.2km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 9.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 9.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 9.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.5km
Milikov (Miltigau) 9.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 9.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.5km
Grundhauser (Grundhauser) 9.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 9.5km
Ehrlich (Ehrlich) 9.5km
Auglmühle (Auglmühle) 9.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.7km
Tìšov (Teschau) 9.7km
Reuth (Reuth) 9.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.7km
Hammergut (Hammergut) 9.8km
Lesík (Waldl) 9.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.9km
Petrova štola (Peterstollen) 10.0km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.0km
Alberov (Albernhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Kvìtná (Plumberg) 10.1km
Kraushof (Kraushof) 10.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.2km
Stegmühle (Stegmühle) 10.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 10.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 10.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.5km
Horka (Berg) 10.6km
Úval (Grün) 10.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 10.6km
Nové Sedlo (Neusattl) 10.6km
Lipnice (Littmitz) 10.8km
Loket (Elbogen) 10.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.9km
Jetelištì (Kleeacker) 10.9km
U Hansla (Beim Hansl) 11.0km
Steinloh (Steinloh) 11.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.1km
Dùl Union II (Unionschacht II) 11.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.2km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.3km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 11.3km
Mäntling (Mäntling) 11.4km
Libnov (Liebenau) 11.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.5km
Rinlhau (Rinlhau) 11.5km
Rinnlhau (Rinnlhau) 11.5km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 11.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.6km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 11.6km
U myslivny (Schützenhäuseln) 11.6km
Doubrava (Doberau) 11.7km
Hnìvín (Knöba) 11.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.8km
Vrbová (Förba) 11.8km
Stupice (Stobitzhof) 11.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.0km
U Voglerù (Vogler) 12.0km
Ve Vlèí (Wolfshof) 12.0km
Bor (Haid) 12.1km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 12.1km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 12.1km
Puškaøov (Putzenhof) 12.1km
Na Kopci (Berghäuser) 12.2km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.2km
Na písku (Am Sand) 12.2km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 12.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 12.4km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 12.4km
Mostek (Bruck) 12.5km
Bernov (Bernau) 12.6km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 12.6km
Sklárny (Glashütten) 12.7km
Stará (Altengrün) 12.7km
Nová Ves (Neudorf) 12.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 12.9km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.9km
Lohmühle (Lohmühle) 12.9km
Ottmühle (Ottmühle) 13.0km
Skelná Hu (Glashütte) 13.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 13.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 13.0km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 13.0km
Na dílcích (Grabenhäusl) 13.0km
Jesenice (Gassnitz) 13.1km
Leimbruck (Leimbruck) 13.1km
Ždírnice (Schirnitz) 13.1km
Prameny (Sangerberg) 13.1km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 13.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 13.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 13.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.2km
Rotha (Rotha) 13.2km
Na palouku (Auhöfel) 13.2km
Abteimühle (Abteimühle) 13.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 13.2km
Ovèárna (Schäferei) 13.2km
Ovèárna (Schäferei) 13.3km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 13.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 13.4km
Smrèí (Krondorf) 13.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.5km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 13.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.7km
Schmalenhof (Schmalenhof) 13.7km
Lesná (Wallhof) 13.8km
Vøesová (Doglasgrün) 13.8km
Podhoøí (Hunschgrün) 13.8km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 13.9km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 13.9km
Lochmühle (Lochmühle) 14.0km
Loch (Loch) 14.0km
Èižebná (Zweifelsreith) 14.1km
Staré Hory (Horn) 14.1km
Svažec (Ehmet) 14.2km
Køemenitá (Greisbach) 14.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 14.5km
Žehrov (Zehrerberg) 14.5km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 14.5km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.6km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 14.6km
Døenice (Treunitz) 14.7km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 14.8km
Žírnice (Neuhaus) 14.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 15.0km
Na Rabì (Raberhäuser) 15.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.4km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 15.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 15.5km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 15.5km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 15.6km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 15.7km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 15.8km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 15.9km
Ètyødomí (Vierhäuser) 16.1km
Nimrod (Nimrod) 16.3km
Smolnice (Pechgrün) 16.3km
Spálený mlýn (Brandmühle) 16.3km
Brtná (Zeidlweid) 16.4km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 16.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 16.8km
Hamr (Waffenhammer) 16.8km
Steinhammer (Steinhammer) 16.8km
Stoh (Schober) 16.8km
Na Hrázi (Wehrmühle) 16.8km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 16.8km
Liboc (Frankenhammer) 17.2km
Studená Voda (Kalt Wasser) 17.3km
Lískovec (Haselhof) 17.4km
Nový mlýn (Neumühle) 17.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 17.7km
Steingrube (Steingrube) 17.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.8km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 17.9km
Porklmühle (Porklmühle) 17.9km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 18.1km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.1km
Pouš (Oedt) 18.3km
Neuhäuser (Neuhäuser) 18.4km
Vysoká (Maiersgrün) 18.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 18.6km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 18.7km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 18.7km
Leinmühle (Leinmühle) 18.7km
Schleppermühle (Schleppermühle) 18.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 18.8km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 18.9km
Buchhausl (Buchhausl) 18.9km
Muglaugl (Muglaugl) 18.9km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 18.9km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 18.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 18.9km
Dianin Dvùr (Dianahof) 18.9km
Obermühle (Obermühle) 18.9km
Untermühle (Untermühle) 18.9km
Èerná (Schwarzenbach) 19.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 19.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 19.1km
Schwank (Schwank) 19.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 19.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.3km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 19.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 19.4km
Hennermühle (Hennermühle) 19.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 19.5km
Šindelová (Schindlwald) 19.5km
Obora (Hochgarth) 19.7km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 19.7km
Sackhäuser (Sackhäuser) 19.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 19.8km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 19.8km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 19.8km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 19.9km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist