PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 5.3.2009] 
Mäntling

Kategorie: Hotel, hostinec, chata   (správní obec: Okrouhlá)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.06928 12.50536 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 5.3.2009  


Okolí (do 10km):
Úval (Grün) 1.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 1.5km
Ottmühle (Ottmühle) 1.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 2.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 2.3km
Nový Dvùr (Neuhof) 2.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 2.4km
Tìšov (Teschau) 2.4km
Jesenice (Gassnitz) 2.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 2.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 2.9km
Leimbruck (Leimbruck) 3.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 3.1km
Trojice (Frühmesse) 3.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 3.3km
Žírnice (Neuhaus) 3.5km
Ždírnice (Schirnitz) 3.5km
Milikov (Miltigau) 3.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 3.9km
Døenice (Treunitz) 4.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 4.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 4.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.0km
Mechová (Mies) 5.2km
Libava (Liebau) 5.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 5.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.7km
Vogelhof (Vogelhof) 5.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 5.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.0km
Sla (Moorlohe) 6.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.1km
Dvoreèky (Krainhof) 6.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 6.2km
Studánka (Schönbrunn) 6.2km
Vrbová (Förba) 6.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 6.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 6.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.4km
Grundhauser (Grundhauser) 6.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 6.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 6.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 6.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 6.6km
Smrkovec (Schönficht) 6.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 6.7km
Sklárny (Glashütten) 6.7km
Peintmühle (Peintmühle) 6.7km
Vokov (Wogau) 6.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.0km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 7.0km
Brtná (Zeidlweid) 7.1km
Sägewerk (Sägewerk) 7.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 7.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 7.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 7.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 7.4km
Hnìvín (Knöba) 7.4km
Köstelhof (Köstelhof) 7.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 7.7km
Èervený mlýn (Rothmühle) 7.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 7.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.8km
Týmov (Tiefengrün) 7.8km
Podhrad (Pograth) 7.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 8.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 8.1km
Ostrov (Wöhr) 8.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 8.2km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 8.2km
Buchhausl (Buchhausl) 8.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 8.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 8.5km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 8.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.6km
Mýtina (Alt Albenreut) 8.6km
Nový mlýn (Neumühle) 8.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.6km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 8.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 8.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 8.8km
Grundmühle (Grundmühle) 8.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.8km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 8.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 8.9km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 9.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.0km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 9.2km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 9.2km
Brusírna (Schleifermühle) 9.2km
Doubrava (Doberau) 9.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 9.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 9.4km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.4km
Dorfmühle (Dorfmühle) 9.5km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.5km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.5km
Auglmühle (Auglmühle) 9.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 9.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 9.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.6km
Sandner (Sandner) 9.7km
Hechtova My (Hechthau) 9.8km
Starost (Sorgen) 9.8km
Boden (Boden) 9.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.9km
Hochofen (Hochofen) 9.9km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.0km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.0km
Wildenhof (Wildenhof) 10.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 10.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 10.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 10.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 10.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 10.0km

Okolí (10-20km):
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 10.1km
Vysoká (Maiersgrün) 10.2km
Bystøina (Reichenbach) 10.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 10.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 10.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 10.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.3km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.3km
Slapany (Schloppenhof) 10.3km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 10.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 10.4km
Rusov (Reissengrün) 10.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 10.5km
U Lesa (Waldhäuser) 10.5km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 10.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 10.6km
Tisová (Theißau) 10.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 10.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 10.8km
Frankenhau (Frankenhau) 10.9km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 11.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 11.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.3km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 11.4km
Mýtina (Hau) 11.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 11.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 11.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 11.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.5km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.5km
Stupice (Stobitzhof) 11.6km
Rovná (Ebmeth) 11.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.8km
Hennermühle (Hennermühle) 11.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 11.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 11.9km
Dìvín (Döba) 11.9km
Geyerau (Geyerau) 11.9km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 11.9km
Skalka (Stein) 12.0km
Wies (Wies) 12.0km
Háj (Grafengrün) 12.0km
Schneidermühle (Schneidermühle) 12.0km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 12.0km
Muglaugl (Muglaugl) 12.0km
Dvory (Maierhöfen) 12.0km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 12.1km
Bukovany (Buckwa) 12.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 12.1km
Kamenice (Steinbach) 12.1km
Mostek (Bruck) 12.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 12.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 12.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 12.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 12.5km
Soos (Soos) 12.5km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 12.5km
V úžlabí (Kahr) 12.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.6km
Horka (Berg) 12.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.7km
Voskárna (Wachshütte) 12.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.8km
Bor (Haid) 12.9km
Habartov (Habersbirk) 12.9km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 12.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.9km
Lískovec (Haselhof) 13.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.2km
Suchá (Dürr) 13.4km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 13.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 13.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.8km
Zelená (Grün) 13.9km
Markvarec (Marklesgrün) 14.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 14.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 14.1km
Paseka (Schwand) 14.1km
Weissmühle (Weissmühle) 14.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.3km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.4km
Stoh (Schober) 14.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 14.6km
U Hansla (Beim Hansl) 14.6km
Stegmühle (Stegmühle) 14.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.6km
Na Lillu (Beim Lill) 14.6km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 14.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 14.7km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 14.7km
Chata (Wetterhütte) 14.7km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 14.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 14.8km
Lísková (Haselbach) 14.9km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 14.9km
Horní zámek (Oberschloss) 15.0km
Brandhof (Brandhof) 15.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.0km
Am Hammel (Am Hammel) 15.0km
Novina (Grün) 15.0km
Ovèárna (Schäferei) 15.1km
Kvìtná (Plumberg) 15.1km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 15.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 15.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 15.4km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 15.4km
Winkelmühle (Winkelmühle) 15.4km
Lesná (Wallhof) 15.5km
Slatiny (Lohhäuser) 15.5km
Kyks (Kix) 15.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 15.5km
Aussenhof (Aussenhof) 15.6km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 15.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 15.8km
Na Kopci (Berghäuser) 15.8km
König Mühle (König Mühle) 15.8km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 15.8km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 15.8km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 15.9km
U Bártù (Barthaus) 16.0km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 16.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 16.2km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.2km
Kyselka (Mattelberg) 16.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.3km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 16.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.6km
Nový mlýn (Neumühle) 16.6km
Na Štole (Stollmühle) 16.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 16.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 17.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 17.0km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 17.0km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.0km
Velký Rybník (Grossenteich) 17.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 17.3km
Smrèí (Krondorf) 17.4km
Plössl (Plössl) 17.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.4km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 17.4km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 17.5km
Draha (Droth) 17.5km
Hartenberk (Hartenberg) 17.7km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.7km
Na Drahách (Drothhaus) 17.7km
Svažec (Ehmet) 17.8km
Skelná Hu (Glashütte) 17.9km
Libnov (Liebenau) 17.9km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.9km
Lvov (Löwenhof) 18.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 18.1km
Na Rabì (Raberhäuser) 18.3km
Bernov (Bernau) 18.3km
Petrova štola (Peterstollen) 18.3km
Na Dole (Schachthäuser) 18.4km
Týn (Thein) 18.4km
Skelné Hutì (Glashütten) 18.4km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 18.4km
Bärenteich (Bärenteich) 18.6km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 18.6km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 19.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 19.1km
Božetín (Fasattengrün) 19.1km
Reuth (Reuth) 19.1km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 19.1km
Hammergut (Hammergut) 19.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 19.3km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 19.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 19.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 19.5km
Kraushof (Kraushof) 19.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 19.7km
Untere Mühle (Untere Mühle) 19.9km
Treppenstein (Treppenstein) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist