PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Milan Gruber Bouška 15.3.2009] 
Zadní Loch  (Hinterloch)

Kategorie: Samota   (správní obec: Doubrava)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela - Chytil uvádí jako skupinu chalup

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.25361 12.25667 souèadnice byly odvozeny z mapy.  Milan Gruber Bouška 15.3.2009  


Okolí (do 10km):
Pøední Loch (Vorderloch) 0.5km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 1.6km
Drahtmühle (Drahtmühle) 1.7km
Langmühle (Langmühle) 1.8km
Schallermühle (Schallermühle) 1.9km
Goldbrunn (Goldbrunn) 2.0km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 2.1km
Kopaniny (Krugsreuth) 2.3km
Teichmühle (Teichmühle) 2.7km
Papírna (Papiermühle) 3.0km
Schindlermühle (Schindlermühle) 3.4km
Horní Paseky (Oberreuth) 3.5km
Podhradí (Neuberg) 3.6km
Ottenbach (Ottenbach) 3.8km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 4.0km
Háj (Hainhäuser) 4.2km
Dösenmühle (Dösenmühle) 4.3km
Sorgmühle (Sorgmühle) 4.3km
Salerberg (Salerberg) 4.3km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 4.4km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 4.5km
Nový mlýn (Neumühle) 4.6km
Röthenbach (Röthenbach) 4.7km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 4.7km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 4.8km
Lumpenhau (Lumpenhau) 4.9km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 5.0km
Juchhe (Juchhe) 5.1km
V Luhu (Lohhäuser) 5.1km
Smrèina (Sorg) 5.2km
Jack Mühle (Jack Mühle) 5.3km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 5.4km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 5.4km
Schwarzweber (Schwarzweber) 5.6km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 5.7km
Fischerhof (Fischerhof) 5.7km
Elsterquelle (Esterquelle) 5.8km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 5.9km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 6.1km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 6.2km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 6.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.3km
Kamenná osada (Steinpöhl) 6.4km
Raubhaus (Raubhaus) 6.7km
U Brodu (Furthhäusel) 6.8km
Bären Mühle (Bären Mühle) 6.9km
Lazarmühle (Lazarmühle) 7.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.1km
Vojenské Domky (Soldatenhäuser) 7.2km
Obere Mühle (Obere Mühle) 7.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 7.3km
Hájovna (Waldhaus) 7.4km
Schönbacher Jägerhaus (Schönbacher Jägerhaus) 7.4km
Ängerlein (Ängerlein) 7.4km
Štítary (Schildern) 7.4km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 7.5km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 7.5km
Výspa (Dürrengrün) 7.5km
Knallhütte (Knallhütte) 7.6km
Untere Mühle (Untere Mühle) 7.6km
Brentenviertel (Brentenviertel) 7.7km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 7.7km
Pastviny (Friedersreuth) 7.8km
Beim Ziegenmüller (Beim Ziegenmüller) 8.0km
Horní mlýn (Obere Mühle) 8.1km
Nové Domy (Neuhausen) 8.2km
Altegrün (Altegrün) 8.2km
Galgendorf (Galgendorf) 8.2km
Bärenteich (Bärenteich) 8.3km
Smrèina (Ermesgrün) 8.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 8.3km
Kohlmühle (Kohlmühle) 8.4km
Eberhof (Eberhof) 8.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.5km
Pískový mlýn (Sandmühle) 8.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 8.5km
Weisenmeister (Weisenmeister) 8.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 8.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.6km
Waldschenke (Waldschänke) 8.7km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 8.7km
Neuengrün (Neuengrün) 8.8km
Berghaus (Berghaus) 8.8km
Vackov (Watzkenreuth) 8.9km
Zeiselhause (Zeiselhause) 8.9km
Farnhaus (Farnhaus) 9.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.0km
Kozí mlýn (Ziegenmühle) 9.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.1km
Trojmezí (Gottmannsgrün) 9.3km
Pìnkava (Finke) 9.3km
Samota (Einöde) 9.4km
Štítarský Vrch (Schilderberg) 9.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 9.6km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 9.6km
Dolina (Tiefenreuth) 9.7km
Schwammenbach (Schwammenbach) 9.8km
Otov (Ottengrün) 9.8km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 9.8km
Újezd (Mähring) 9.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 9.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Nové Mìsto (Neustadt) 10.1km
Wolfspöhl (Wolfspöhl) 10.2km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.2km
Grünmühle (Grünmühle) 10.3km
Vogelmühle (Vogelmühle) 10.3km
Schelder (Schelder) 10.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 10.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.5km
Untergottmannsgrün (Untergottmannsgrün) 10.6km
Teichmühle (Teichmühle) 10.6km
Kyselka (Mattelberg) 10.7km
Schindelberg (Schindelberg) 10.7km
Hazlov (Haslau) 10.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 11.0km
U Bártù (Barthaus) 11.1km
Sägemühle (Sägemühle) 11.2km
Rodig (Rodig) 11.2km
Na Dole (Schachthäuser) 11.2km
Mecklovy domky (Mäckehauser) 11.3km
Froschhäuser (Froschhäuser) 11.4km
Valtéøov (Waltersgrün) 11.4km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 11.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.6km
Opatov (Absroth) 11.6km
Horní zámek (Oberschloss) 11.9km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 12.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 12.0km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 12.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 12.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 12.2km
Rebmühle (Rebmühle) 12.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.3km
Božetín (Fasattengrün) 12.3km
Horní mlýn (Obere Mühle) 12.4km
Chata (Wetterhütte) 12.4km
Kámen (Stein) 12.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 12.4km
Horní Mlýn (Obermühle) 12.5km
Císaøský Hamr (Kaiserhammer) 12.6km
Franky (Franken) 12.6km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 12.7km
Weissmühle (Weissmühle) 12.7km
Kostelní (Kirchberg) 12.8km
Dolní mlýn (Untermühle) 12.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.0km
Brandhof (Brandhof) 13.0km
Zelená (Grün) 13.1km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 13.1km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 13.3km
Suchá (Dürr) 13.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.5km
Poèátky (Ursprung) 13.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.6km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 13.7km
Stockmühle (Stockmühle) 13.7km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.7km
Stockmühle (Stockmühle) 13.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.8km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.8km
Dvoreèek (Höflasgut) 14.1km
Libá (Liebenstein bei Eger) 14.2km
Jedlièná (Tannenberg) 14.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 14.3km
Soos (Soos) 14.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 15.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 15.2km
Steinmühle (Steinmühle) 15.4km
Dìvín (Döba) 15.7km
U Rybáka (Fischerwohnung) 15.8km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 16.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 16.0km
Dubina (Eichelberg) 16.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 16.5km
Pomezná (Markhausen) 16.9km
Pomezná (Markhausen) 16.9km
Starost (Sorgen) 17.2km
Rybáøe (Fischern) 17.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 17.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 17.9km
Rathsam (Rathsam) 18.0km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 18.5km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 18.6km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 18.9km
Tùnì (Liebeneck) 18.9km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 19.0km
Skalka (Stein) 19.4km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 19.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 19.7km
Údolí Ohøe (Egerthal) 19.8km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 19.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist