PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.5.2009] 
Mühlpeint   také: Hergetùv mlýn, Untere Peintmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Studánka)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08203 12.58881 odeèteno z mapy Michal Urban 23.5.2009  


Okolí (do 10km):
Schneidmühle (Schneidmühle) 0.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 0.7km
Sla (Moorlohe) 0.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 0.8km
Peintmühle (Peintmühle) 1.0km
Studánka (Schönbrunn) 1.4km
Smrkovec (Schönficht) 1.6km
Týmov (Tiefengrün) 2.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 2.1km
Ostrov (Wöhr) 2.1km
Libava (Liebau) 2.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 2.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.2km
Dvoreèky (Krainhof) 2.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 2.4km
Milikov (Miltigau) 2.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 2.7km
Grundhauser (Grundhauser) 2.7km
Grundmühle (Grundmühle) 3.2km
Sägewerk (Sägewerk) 3.3km
Nový mlýn (Neumühle) 3.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 3.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 3.5km
Trojice (Frühmesse) 3.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 3.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 3.6km
Tìšov (Teschau) 3.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 3.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 3.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.9km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 4.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 4.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 4.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.2km
Hochofen (Hochofen) 4.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 4.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 4.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 4.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 4.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 4.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 4.5km
Bystøina (Reichenbach) 4.5km
Železný mlýn (Eisenhammer) 4.5km
Auglmühle (Auglmühle) 4.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 4.5km
U Lesa (Waldhäuser) 4.5km
Vogelhof (Vogelhof) 4.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.6km
Úval (Grün) 4.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 4.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 4.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 4.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 4.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.9km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 4.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.1km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 5.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.3km
Sklárny (Glashütten) 5.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 5.6km
Rovná (Ebmeth) 5.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 5.9km
Mäntling (Mäntling) 6.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.3km
Ždírnice (Schirnitz) 6.4km
Leimbruck (Leimbruck) 6.5km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 6.8km
Kamenice (Steinbach) 6.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 6.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 6.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 6.9km
Tisová (Theißau) 6.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 7.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 7.0km
Mýtina (Hau) 7.1km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 7.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 7.2km
Vranov (Frohnau) 7.2km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 7.5km
Ottmühle (Ottmühle) 7.6km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 7.6km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 7.7km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 7.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.2km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.2km
Allisùv mlýn (Allismühle) 8.3km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 8.3km
Leinmühle (Leinmühle) 8.3km
Jesenice (Gassnitz) 8.5km
Voskárna (Wachshütte) 8.5km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 8.5km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.6km
Rinlhau (Rinlhau) 8.6km
Rinnlhau (Rinnlhau) 8.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.8km
Paseka (Schwand) 8.8km
Melter (Melter) 8.8km
Dvory (Maierhöfen) 8.9km
Lobzy (Lobs) 8.9km
Balassmühle (Balassmühle) 8.9km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 8.9km
Rusov (Reissengrün) 9.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 9.2km
Žírnice (Neuhaus) 9.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.3km
Brtná (Zeidlweid) 9.4km
Rotha (Rotha) 9.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.5km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 9.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.7km
Novina (Grün) 9.7km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 9.8km
Ehrlich (Ehrlich) 9.8km
Bukovany (Buckwa) 9.9km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.9km
Na palouku (Auhöfel) 10.0km

Okolí (10-20km):
Døenice (Treunitz) 10.1km
Vrbová (Förba) 10.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.1km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.4km
Milíøe (Kohling) 10.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.5km
Abteimühle (Abteimühle) 10.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.6km
Hnìvín (Knöba) 10.7km
Prameny (Sangerberg) 10.7km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 10.7km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 10.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.9km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.9km
Fränzmühle (Fränzmühle) 10.9km
Geyerau (Geyerau) 11.0km
Habartov (Habersbirk) 11.0km
Vítkov (Wudingrün) 11.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.1km
Lískovec (Haselhof) 11.1km
Mechová (Mies) 11.2km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 11.2km
Pod kopcem (Berghof) 11.2km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 11.2km
Frankenhau (Frankenhau) 11.3km
Stoh (Schober) 11.3km
Na kopci (Berghäuser) 11.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 11.3km
Vokov (Wogau) 11.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 11.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 11.4km
V úžlabí (Kahr) 11.4km
Vysoká (Maiersgrün) 11.4km
Lísková (Haselbach) 11.4km
Am Hammel (Am Hammel) 11.6km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 11.6km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 11.7km
Aussenhof (Aussenhof) 11.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 11.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 11.8km
Doubrava (Doberau) 11.9km
Nimrod (Nimrod) 11.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 11.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.0km
Muglaugl (Muglaugl) 12.0km
Schleppermühle (Schleppermühle) 12.0km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 12.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 12.1km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 12.1km
Buchhausl (Buchhausl) 12.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 12.3km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 12.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 12.4km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 12.5km
Hennermühle (Hennermühle) 12.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 12.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 12.6km
Haidhäusel (Haidhäusel) 12.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 12.8km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 12.8km
Starost (Sorgen) 13.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 13.1km
Winkelmühle (Winkelmühle) 13.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.2km
Markvarec (Marklesgrün) 13.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.2km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 13.5km
Stupice (Stobitzhof) 13.5km
Horka (Berg) 13.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.5km
Na Lillu (Beim Lill) 13.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 13.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.6km
Háj (Grafengrün) 13.6km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 13.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 13.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 13.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 13.7km
Dianin Dvùr (Dianahof) 13.8km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 13.8km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 13.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.0km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 14.0km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 14.0km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 14.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 14.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 14.1km
Mostek (Bruck) 14.2km
Lvov (Löwenhof) 14.2km
Dìvín (Döba) 14.4km
Boden (Boden) 14.4km
Bor (Haid) 14.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.5km
Stegmühle (Stegmühle) 14.5km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 14.6km
Kvìtná (Plumberg) 14.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 14.7km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 14.7km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 14.8km
U Hansla (Beim Hansl) 14.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 15.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 15.1km
Týn (Thein) 15.1km
Vogeleis (Vogeleis) 15.1km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 15.3km
Kyks (Kix) 15.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 15.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 15.5km
Hartenberk (Hartenberg) 15.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.7km
Na Štole (Stollmühle) 15.8km
Jehlièná (Grasseth) 15.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 15.9km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 16.0km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 16.0km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 16.1km
Na Kopci (Berghäuser) 16.2km
König Mühle (König Mühle) 16.2km
Ovèárna (Schäferei) 16.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.3km
Petrova štola (Peterstollen) 16.3km
Reuth (Reuth) 16.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.5km
Hammergut (Hammergut) 16.5km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 16.5km
Loket (Elbogen) 16.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 16.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 16.7km
Lesná (Wallhof) 16.8km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 16.8km
Lesík (Waldl) 16.8km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 16.9km
Kraushof (Kraushof) 16.9km
Alberov (Albernhof) 16.9km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 16.9km
Libnov (Liebenau) 17.0km
Draha (Droth) 17.0km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.0km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 17.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.1km
Nový mlýn (Neumühle) 17.1km
Nové Sedlo (Neusattl) 17.1km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 17.2km
Brandhof (Brandhof) 17.3km
Nové Mohelno (Neumugl) 17.3km
Slatiny (Lohhäuser) 17.3km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 17.3km
Na Drahách (Drothhaus) 17.3km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 17.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.4km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 17.4km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 17.5km
Selský mlýn (Baumühle) 17.5km
Jetelištì (Kleeacker) 17.5km
Plössl (Plössl) 17.7km
Èižebná (Zweifelsreith) 17.8km
Smrèí (Krondorf) 17.8km
Skelná Hu (Glashütte) 17.8km
Bernov (Bernau) 17.8km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 17.8km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 17.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 17.8km
Lipnice (Littmitz) 17.9km
Dùl Union II (Unionschacht II) 17.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 18.0km
Steinloh (Steinloh) 18.0km
Svažec (Ehmet) 18.3km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.3km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 18.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 18.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 18.5km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 18.5km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 18.5km
Garstnermühle (Garstnermühle) 18.7km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 18.7km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 18.7km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 18.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 19.1km
U Voglerù (Vogler) 19.1km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 19.1km
Oldøichov (Ullersgrün) 19.2km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.2km
Stará (Altengrün) 19.7km




Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist