PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Mottlův mlýn (Mottlmühle) - O mlýnu a mlynářích

Přispěl: pašerák

Mlýn stál v nadmořské výšce 595 m a 950 m JV od hlavní opolenecké kaple (649 m.n.m.), necelých 40 m od pravého břehu Opoleneckého potoka. Štíty v poslední podobě mlýna směřovaly na ssv a JJZ. V zákresu mlýna v indik. skice mapy stab. kat. stálo stavení ale štíty na Z a V. Toto porovnání dokládá (stejně jako šrafovaný zákres stavby v orig. mapě stab. kat.), že došlo k výrazné přestavbě objektu. Zatím nejstarší doložená zmínka o mlýnu je z roku 1837, kdy byl jeho majitelem Josef Mottl. Patrně již několik desetiletí před odsunem pův. obyvatel (prokaz. již v r.1921) mlýn nesloužil svému hlavnímu účelu, ale jen k zemědělskému hospodářství. Mlýnský náhon byl zhruba 230 - 250 m dlouhý. Jeho začátek již nelze v terénu s jistotou rozpoznat. V jednom možném místě začátku náhonu je v pravém břehu místo s terénní prohlubní možná naznačující existenci menší nádržky. Druhý možný začátek náhonu je zhruba o 20 m níže po proudu. Tok náhonu 30 m východně od mlýna procházel kamenným propustkem pod jednou z cest, která asi 40 m JV od mlýna křižovala (mostkem či brodem) Opolenecký potok a stoupáním v protilehlém svahu přišla k silnici do Kašp. Hor. U rozcestí, přibližně 20 m nad mlýnem, stála kaplička (dle orig. mapy. stab. kat.) - bohužel již zaniklá. U jiného rozcestí (cesta z Opolence se zde rozděluje buď ke mlýnu nebo do Kašp. Hor) vzdáleného od mlýna 170 m severně stál
(a stále stojí) kříž. Asi 60 m od zmíněného kříže jsou při cestě do Kašp. Hor v mapě z r. 1837 zakreslena boží muka - nyní již zaniklá. Mlýnská budova v roce 1949 ještě stála celá. O deset let později zůstávaly výrazné zdi demolované budovy bez střechy a za dalších pět let již zde byla jen nepatrná zarůstající rozvalina. Do současnosti zůstal dobře dochovaný pouze sklep pod mlýnem. Částečně pak i náhon a kameny ohraničené staré cesty. Vše víceméně zachovalé je zachyceno na novodobých fotech. V matrikách je mlýn uváděn pouze jako Opolenec čp.15 - nikoliv názvem Mottlův či Opolenecký. Pouze v rodácké knize "Im Lande ... ", jejíž první vydání vyšlo v roce 1979, je v příspěvku Marie Frank (rozená Maria Theresia Illner 1930 - 2006), opolenecké rodačky z čp.4 "Feilbauer", mlýn popsán jako "Oppelitzer Mühle". Opolenecký potok poháněl kromě Opoleneckého mlýna ještě výše položený 1500 m VSV vzdálený kašperskohorský Zäpfermühle. Veškeré vzdálenosti jsou udávány měřením vzdušnou čarou.


Po již zmíněném Josefu Mottlovi byl zdejším mlynářem Johann Georg Hofmann, který se narodil v roce 1796 ve Schürerově Dvoře ve svobodné královácké rychtě Seewiesen (Zejbiš, Javorná) Jakobu Hofmannovi a Anně Marii roz. Leroch z Kochánova. Ještě než se stal Johann Georg opoleneckým mlynářem, bydlel ve Zdíkově, kde byl sládkem v tamním panském pivovaru. S jeho druhou manželkou Katharinou roz. Landgraf, dcerou kvildského domkáře, měl mj. syny Karla (*1842) a Wilhelma ml. (*1844). Oba po otci mlynařili v Opoleneckém mlýnu. Karl si vzal Sofii roz. Glaser, dceru kašperskohorského mistra pekařského a Wilhelm ml. byl oddán s Annou roz. Čechovou z Vimperku. Roku 1881 se mlynáři Wilhelmu Hofmannovi ml. (patrně poslednímu zdejšímu mlynáři) narodila dcera Maria, která se provdala za o necelé tři roky staršího brusiče skla Karla Josefa Thurnera, jenž byl synem chalupníka z opoleneckého čp.3 "Kalupmer" a Marie roz. Hoidn z Vel. Koz. Hřbetu čp.1 "Nazibauer". Posledními původními obyvateli byli manželé Samer s dětmi a s nimi dcera bývalého mlynáře Maria Thurner rozená Hofmann. Ti hospodařili
na 5,5 ha pozemků. Přesná datace vlastnictví mlýna jeho majiteli je v komentáři p. Vlčka.

( pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", hlavní zdroje: portafontium.eu + ceskearchivy.cz + cuzk.cz + kniha "Im Lande der künischen Freibauern")


Vloženo: 22.4.2022Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 58 do následujícího políčka: