EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Kolinetz-Synagoge (Kolinec-synagoga) - Synagoge in Kolinetz und die jüdische Gemeinde

Beigetragen: Pavel Frýda

Židé v obci prokazatelně sídlili od poloviny 17.století (berní rula z.r.1654 hovoří o 4 Židech), velmi pravděpodobně zde však žili již dříve. Nejvíce Židů v místě bydlelo v průběhu 19.století, např. v r.1880 se k židovskému vyznání hlásilo 46 osob (v 16 rodinách), v r.1921-20 osob, a v r.1930-4 osoby. Do vyhlazovacích táborů nechala německá okupační moc odtransportovat 11 osob židovského původu. Rozporný počet se stavem v r.1930 lze vysvětlit tím, že Němci důkladně vyhledávali občany židovského původu podle zrůdných tzv.norimberských zákonů (Židem se rozumněla osoba, která měla nejméně 3 prarodiče Židy, komplikovaně pak byli posuzováni tzv.míšenci, k příslušným zákonům byla vydána řada prováděcích vyhlášek), rozhodoval původ, nikoliv zdali se k judaizmu dotyčný vůbec hlásil a byl členem židovské náboženské obce. V r.1837 je v obci doloženo 7 židovských domů a synagoga. Rokokově-klasicistní stavba synagogy s mansardovou střechou a jakousi pavlačí okolo byla postavena okolo r.1800. Po požáru v r.1931 již nebyla obnovena a vyhořelé torzo bylo brzy poté zbořeno. Na jejím místě byla v r.1970 vystavěna budova obchodního střediska (dnes Tuty) čp.288, přesné místo kde stávala synagoga je však spíše ve dvoře tohoto střediska (stav.parcela č.64 o rozloze 823 m2, kat.území Kolinec, majetek Zpč.konz.družstva Sušice).
Výraznou památkou židovského osídlení zůstává hřbitov ležící 300 m jihovýchodně od náměstíčka, ve svahu za areálem základní školy. Podle pověsti měl být založen v r.1339, ale spolehlivě je doložen až v první čtvrtině 18.století. Na ploše 1085 m2 (pozem.parcela č.517, kat.území Kolinec, v majetku Federace žid.obcí ČR) s torzem márnice je dochováno cca 130 stél, nejstarší z r.1727. Mnohé z náhrobků mají zajímavé a neobvyklé vegetativní motivy. Pohřebišti je zjevně věnována alespoň základní péče v podobě sečení porostu.

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
web.stránky sumavanet

Eingegeben: 3.9.2007Kommentar und weitere Informationen


Kolinec-synagoga-info [Jan Vlček 27.1.2010 20:00] | Reagieren
Jen pár informací na doplnění.Majetek židovské obce v Kolinci dle protokolu ze dne 23.8.1879 pořízeného u příležitosti založení nové pozemkové knihy pro Kolinec byl zapsán do knihovní vložky číslo 135.Skládal se z následujících nemovitostí: domu čp.129/st.p.69/synagoga/, nádvoří na st.p.68/2, zahrady -parcela číslo 94 a hřbitova-parcela č.517.Jako vlastník byla zapsána Israelitická náboženská obec.
V roce 1927 pak vlastnické právo přešlo na Israelskou obec náboženskou v Klatovech/zápis ze dne 1.6.1927./
V roce 1931 došlo k požáru synagogy.Smlouvou trhovou ze dne 28.5.1933 prodala židovská obec objekt vyhořelé synagogy na st.p.69 a dále stavební parcelu číslo 68/2 a zahradu-p.č.94 manželům Rudolfu a Matyldě Hermanovým/ každému 1/2 majetku/.Nemovitosti byly zapsány do knihovní vložky číslo 492.Podle Ohlašovacího listu číslo 35/1938 byl v pozemkové knize pod č.d.450/1939 proveden záznam:"Poznamenává se,že obytný dům čp.129 na stp.čk.69 byl zbořen a stp.čk.69 je nyní dvůr.Poznačení číslo popisné 129 se ruší."Postupní smlouvou ze dne 29.3.1939 přešlo vlastnictví nemovitostí na Roberta Olivu.V knihovní vložce je poznámka ,zapsaná v době války, o židovském původu tohoto majitele.
V roce 1946 došlo k přepsání parcel do knihovní vložky č.49,jako vlastníci jsou uvedeni: Robert Oliva 1/2 a Markéta Olivová 1/2.
Posledním zaznamenaným majitelem od r.1961 byla Jednota,lidové spotřební družstvo v Klatovech se sídlem v Sušici.
Hřbitov byl od r.1927 až do roku 1942 majetkem Israelské náboženské obce v Klatovech.V roce 1942 na základě nařízení říšského protektora pro Čechy a Moravu č.Z-V/301/12(F-53) ze dne 22.2.1942 byl převeden od 7.4.1942 do vlastnictví organisace "Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren".Až v roce 1947 došlo k zápisu hřbitova zpět do majetku Židovské náboženské obce v Klatovech.
Re: Kolinec-synagoga-info [Pavel Frýda 28.1.2010 09:06] | Reagieren
Díky za doplnění, je to zajímavé.
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 71 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist