EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Janowitz-Synagoge (Janovice nad Úhlavou-synagoga) - Historie židovského osídlení a synagogy v Janovicích nad Úhlavou

Beigetragen: Pavel Frýda

V městečku Janovice nad Úhlavou bývala ve starších dobách jen nepočetná židovská komunita. Nejstarší dokument týkající se Židů je z r.1466, kde se hovoří o jistém Židu Barochovi, kterému bylo povoleno panem Oldřichem z Janovic usadit se zde s rodinou i svojí čeledí. Početnější židovská náboženská obec zde existuje od počátku 18.století. V r.1724 zde žilo 5 rodin a v r.1838 21 židovských rodin, v r.1880 je v městečku uváděno 58 obyvatel židovské víry, v r.1900 zde žilo 47 Izraelitů a ještě v r.1930 se k judaizmu přihlásilo 15 občanů. Soužití zdejší židovské komunity s majoritními křesany dobový zdroj označuje jako dobré.
Soustředění židovských domů bylo v dnešní Klenovské ulici, nicméně se nejednalo o kompaktní uzavřené ghetto. Na východní straně této ulice stávala i synagoga, dnes hasičská zbrojnice čp.190 (stav.parcela č.353, kat.území Janovice n.Úhl., dnes v majetku města Janovice n.Úhl.). Budova byla postavena v r.1723 o čemž svědčil i nápis nad vchodem. Dobový zdroj popisuje synagogu jako provedenou v barokním stylu neznámým mistrem. Modlitební sál byl čtvercový o straně 9,5 m s báňovitou klenbou, uprostřed sálu stávala zděná polygonální bima (či almemor) tj.řečniště. Toto uspořádání svědčilo o starobylosti synagogy a provozování bohoslužeb v ortodoxním ritu. Do ulice i na zadní stranu směřovala po dvou bohatě prolamovaných barokních rámovaných oknech. Fasáda byla členěna dvěma lizény (lizéna-plochý výstupek ve zdi naznačující pilíř), při krajích a mezi okny s hlavicemi. Na severní straně stávala škola-cheder (dnes přestavěna k obytným účelům), do synagogy a školy se vstupovalo jedním vchodem se společnou předsíní. Stavba byla radikálně přestavěna v r.1951 na hasičskou zbrojnici, z její původní podoby nezbylo téměř nic a dnešní návštěvník neznající její bohatou historii si jí prakticky nepovšimne. Uvnitř má být dochována klenba sálu a arkády ženské galerie. U synagogy je doloženo působení 6 rabínů až do r.1873, později si již nepočetná náboženská obec vlastního rabína nevydržovala a městečko spadalo pod duchovní péči rabinátu v Klatovech.
Hřbitov janovické židovské náboženské obce se nachází na pahorku cca 1,5 km jihozápadně od města, za areálem bývalých kasáren, asi 100 m vlevo od silnice na Nýrsko, vede k němu pohodlná polní cesta. Měl být založen také v r.1723, ale je starší, nebo nejstarší náhrobek nese dataci k r.1705. Na ploše 1515 m2 (pozem.parcela č.2426, kat. území Janovice n.Úhl., v majetku Federace žid.obcí ČR) se dochovalo okolo 260 náhrobků, nalézá se zde řada velmi pozoruhodných a cenných stél z období baroka a klasicizmu. Na hřbitově je instalován památník upomínajcí 24 obětí nacizmu z řad místních židovských občanů. Pohřebiště je hezky pietně opraveno a udržováno péčí a nákladem města Janovice nad Úhlavou. Opravena je i ohradní zeď a vchod je osazen novými umělecky kovanými vraty.

Zdroje: K.Polák, Dějiny Židů v Janovicích nad Úhlavou
B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
autor děkuje p.P.Novému, starostovi Sboru dobrov.hasičů Janovice n.Úhl. za zpřístupnění objektu

Eingegeben: 13.3.2008Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 46 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist