PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 1.2.2010] 
Dorschnerùv mlýn  (Dorschnermühle)   také: Lesní mlýn, Neumannùv mlýn, Dorscehmühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Bystøina)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.10997 12.63231 GPS - st.15/èp.22 Zdenìk Pechar 1.2.2010  


Okolí (do 10km):
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 0.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 0.4km
Bystøina (Reichenbach) 0.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 0.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 0.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 1.1km
Grundmühle (Grundmühle) 1.2km
Nový mlýn (Neumühle) 1.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 1.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 1.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.3km
Rovná (Ebmeth) 2.3km
Týmov (Tiefengrün) 2.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 2.4km
Kamenice (Steinbach) 2.5km
U Lesa (Waldhäuser) 2.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 2.8km
Ostrov (Wöhr) 2.8km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 2.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 3.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 3.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 3.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 3.5km
Sägewerk (Sägewerk) 3.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 3.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 3.7km
Studánka (Schönbrunn) 3.8km
Mýtina (Hau) 3.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 3.8km
Vranov (Frohnau) 4.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 4.0km
Dvoreèky (Krainhof) 4.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 4.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 4.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.3km
Tisová (Theißau) 4.3km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 4.3km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 4.3km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 4.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.4km
Peintmühle (Peintmühle) 4.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 4.4km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 4.4km
Paseka (Schwand) 4.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 4.5km
Hochofen (Hochofen) 4.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 4.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 4.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 4.6km
Lobzy (Lobs) 4.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.7km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 4.7km
Sla (Moorlohe) 4.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 4.8km
Libava (Liebau) 4.9km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 4.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 5.0km
Melter (Melter) 5.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 5.1km
Smrkovec (Schönficht) 5.1km
Voskárna (Wachshütte) 5.1km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 5.2km
Novina (Grün) 5.3km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 5.3km
Leinmühle (Leinmühle) 5.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 5.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 5.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 5.7km
Vogelhof (Vogelhof) 5.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 5.8km
Auglmühle (Auglmühle) 5.9km
Balassmühle (Balassmühle) 5.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 6.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 6.1km
Milíøe (Kohling) 6.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.3km
Grundhauser (Grundhauser) 6.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 6.3km
Dvory (Maierhöfen) 6.4km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 6.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 6.5km
Železný mlýn (Železný mlýn) 6.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 6.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.7km
Vítkov (Wudingrün) 6.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 6.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 6.9km
Pod kopcem (Berghof) 6.9km
Na kopci (Berghäuser) 6.9km
Ehrlich (Ehrlich) 6.9km
Trojice (Frühmesse) 7.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.0km
Milikov (Miltigau) 7.0km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 7.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 7.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.5km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 7.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.7km
Tìšov (Teschau) 7.8km
Rinlhau (Rinlhau) 7.9km
Rinnlhau (Rinnlhau) 7.9km
Rusov (Reissengrün) 8.0km
Bukovany (Buckwa) 8.0km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 8.0km
Lísková (Haselbach) 8.1km
Aussenhof (Aussenhof) 8.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 8.1km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.2km
Am Hammel (Am Hammel) 8.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.7km
Úval (Grün) 8.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 9.2km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 9.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.2km
Habartov (Habersbirk) 9.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 9.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.3km
Sklárny (Glashütten) 9.5km
Rotha (Rotha) 9.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 9.6km
Na palouku (Auhöfel) 9.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 9.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 9.6km
Abteimühle (Abteimühle) 9.7km
Prameny (Sangerberg) 9.7km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 9.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.9km
Geyerau (Geyerau) 9.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.9km
Fränzmühle (Fränzmühle) 9.9km
Mäntling (Mäntling) 10.0km

Okolí (10-20km):
V úžlabí (Kahr) 10.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.2km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 10.2km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 10.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.4km
Nová Ves (Neudorf) 10.4km
Lvov (Löwenhof) 10.5km
Leimbruck (Leimbruck) 10.8km
Ždírnice (Schirnitz) 10.8km
Vogeleis (Vogeleis) 10.8km
Lohmühle (Lohmühle) 10.8km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 10.9km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 11.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.0km
Puškaøov (Putzenhof) 11.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.2km
Frankenhau (Frankenhau) 11.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.2km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 11.3km
Na dílcích (Grabenhäusl) 11.3km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 11.4km
Ottmühle (Ottmühle) 11.6km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 11.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.7km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 11.7km
Týn (Thein) 11.8km
Jehlièná (Grasseth) 11.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 11.8km
Ve Vlèí (Wolfshof) 11.8km
Markvarec (Marklesgrün) 11.9km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 11.9km
Köpelhof (Köpelhof) 11.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.0km
Na Lillu (Beim Lill) 12.0km
Leinmühle (Leinmühle) 12.0km
Lán (Hub) 12.0km
Loket (Elbogen) 12.1km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.1km
Na písku (Am Sand) 12.1km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 12.1km
Lánský dvùr (Lehnshof) 12.1km
Jesenice (Gassnitz) 12.2km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.2km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 12.3km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 12.3km
Vrbová (Förba) 12.4km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 12.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 12.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.6km
Nimrod (Nimrod) 12.6km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 12.6km
Hnìvín (Knöba) 12.7km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 12.7km
Ovèín (Schafsthall) 12.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.8km
Nové Sedlo (Neusattl) 12.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 12.9km
Alberov (Albernhof) 12.9km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 12.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.0km
Stoh (Schober) 13.0km
Bošíøany (Poschitzau) 13.0km
Hartenberk (Hartenberg) 13.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 13.3km
Jetelištì (Kleeacker) 13.3km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 13.3km
Spálený mlýn (Brandmühle) 13.3km
Žírnice (Neuhaus) 13.4km
Horka (Berg) 13.4km
Reuth (Reuth) 13.4km
Lesík (Waldl) 13.4km
Kvìtná (Plumberg) 13.5km
Hammergut (Hammergut) 13.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.5km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 13.5km
Stegmühle (Stegmühle) 13.6km
Brtná (Zeidlweid) 13.6km
Lískovec (Haselhof) 13.6km
Horní Hamr (Obere Hammer) 13.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.7km
Louka (Grün) 13.7km
Petrova štola (Peterstollen) 13.8km
Dùl Union II (Unionschacht II) 13.8km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.8km
Kraushof (Kraushof) 13.9km
Lipnice (Littmitz) 14.1km
Nový mlýn (Neumühle) 14.1km
U Hansla (Beim Hansl) 14.2km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 14.2km
Steinloh (Steinloh) 14.4km
Porklmühle (Porklmühle) 14.5km
Bor (Haid) 14.6km
Ovèárna (Schäferei) 14.7km
Bohuslav (Paslas) 14.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 14.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.0km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 15.0km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 15.0km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 15.0km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 15.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 15.1km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.1km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 15.1km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 15.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 15.1km
Schmalenhof (Schmalenhof) 15.1km
Libnov (Liebenau) 15.2km
Vysoká (Maiersgrün) 15.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 15.3km
Na Kopci (Berghäuser) 15.4km
U Voglerù (Vogler) 15.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 15.5km
Muglaugl (Muglaugl) 15.5km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 15.5km
Podhoøí (Hunschgrün) 15.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 15.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 15.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 16.0km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.0km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 16.0km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 16.0km
Hennermühle (Hennermühle) 16.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.1km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.1km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.1km
Bernov (Bernau) 16.2km
Garstnermühle (Garstnermühle) 16.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 16.2km
Stará (Altengrün) 16.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 16.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.5km
Buchhausl (Buchhausl) 16.5km
Skelná Hu (Glashütte) 16.5km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 16.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.7km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 16.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 16.9km
Smrèí (Krondorf) 16.9km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 16.9km
Vøesová (Doglasgrün) 16.9km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 17.0km
Babice (Pobitz) 17.0km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 17.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 17.2km
Èižebná (Zweifelsreith) 17.3km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 17.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.4km
Lochmühle (Lochmühle) 17.4km
Loch (Loch) 17.4km
Svažec (Ehmet) 17.5km
Háj (Grafengrün) 17.5km
Køemenitá (Greisbach) 17.5km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 17.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 17.7km
Žehrov (Zehrerberg) 17.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 17.9km
Staré Hory (Horn) 17.9km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 18.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.0km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 18.0km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 18.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 18.1km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 18.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 18.3km
Kyks (Kix) 18.4km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 18.5km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 18.5km
Na Štole (Stollmühle) 18.6km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 18.7km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 18.8km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 18.9km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 18.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.1km
Smolnice (Pechgrün) 19.1km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 19.2km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 19.2km
Selský mlýn (Baumühle) 19.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 19.4km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 19.4km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 19.4km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 19.5km
König Mühle (König Mühle) 19.6km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 19.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 19.8km
Na Hrázi (Wehrmühle) 19.8km
Baier Mühle (Baier Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist