PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Kühlohmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kamenice)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.13563 12.65725 GPS - st.73/èp.31 Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Kamenice (Steinbach) 0.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 1.0km
Paseka (Schwand) 1.2km
Novina (Grün) 2.0km
Lobzy (Lobs) 2.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 2.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 2.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 2.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 2.6km
Mýtina (Hau) 2.9km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 2.9km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 3.1km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 3.1km
Voskárna (Wachshütte) 3.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 3.2km
Železný mlýn (Železný mlýn) 3.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 3.3km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 3.3km
Bystøina (Reichenbach) 3.3km
Vítkov (Wudingrün) 3.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 3.4km
Pod kopcem (Berghof) 3.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 3.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 3.6km
Rovná (Ebmeth) 3.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.8km
Na kopci (Berghäuser) 3.8km
Tisová (Theißau) 4.0km
Milíøe (Kohling) 4.0km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 4.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 4.1km
Melter (Melter) 4.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 4.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.3km
Nový mlýn (Neumühle) 4.4km
Grundmühle (Grundmühle) 4.4km
Vranov (Frohnau) 4.4km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 4.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 4.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 4.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 5.0km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 5.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.1km
U Lesa (Waldhäuser) 5.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 5.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 5.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 5.3km
Dvory (Maierhöfen) 5.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 5.5km
Aussenhof (Aussenhof) 5.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 5.5km
Leinmühle (Leinmühle) 5.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 5.6km
Týmov (Tiefengrün) 5.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 5.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 5.8km
Balassmühle (Balassmühle) 5.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 5.9km
Lísková (Haselbach) 5.9km
Sägewerk (Sägewerk) 6.0km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 6.0km
Ostrov (Wöhr) 6.1km
Am Hammel (Am Hammel) 6.3km
Reimundmühle (Reimundmühle) 6.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 6.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 6.5km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 6.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 6.6km
Ehrlich (Ehrlich) 6.8km
Dvoreèky (Krainhof) 6.9km
Studánka (Schönbrunn) 6.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 6.9km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 7.0km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 7.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 7.1km
Bukovany (Buckwa) 7.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 7.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 7.3km
Hochofen (Hochofen) 7.3km
Vogeleis (Vogeleis) 7.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 7.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 7.6km
Lvov (Löwenhof) 7.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.7km
Libava (Liebau) 7.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.7km
Peintmühle (Peintmühle) 7.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 7.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 7.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 7.8km
Vogelhof (Vogelhof) 7.9km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 8.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 8.0km
Rusov (Reissengrün) 8.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.2km
Habartov (Habersbirk) 8.2km
Sla (Moorlohe) 8.2km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 8.3km
Smrkovec (Schönficht) 8.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.5km
Jehlièná (Grasseth) 8.5km
Auglmühle (Auglmühle) 8.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 8.9km
Loket (Elbogen) 8.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 8.9km
Týn (Thein) 9.2km
Puškaøov (Putzenhof) 9.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.3km
Ve Vlèí (Wolfshof) 9.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.4km
Nové Sedlo (Neusattl) 9.4km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 9.4km
Geyerau (Geyerau) 9.5km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 9.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.6km
Grundhauser (Grundhauser) 9.6km
Alberov (Albernhof) 9.6km
Rinlhau (Rinlhau) 9.6km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.6km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 9.6km
Na písku (Am Sand) 9.6km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 9.6km
V úžlabí (Kahr) 9.7km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.7km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 9.7km
Trojice (Frühmesse) 9.8km
Jetelištì (Kleeacker) 9.9km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.0km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 10.0km
Leinmühle (Leinmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 10.1km
Nová Ves (Neudorf) 10.1km
Lohmühle (Lohmühle) 10.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.2km
Na dílcích (Grabenhäusl) 10.2km
Köpelhof (Köpelhof) 10.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 10.2km
Milikov (Miltigau) 10.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.3km
Lán (Hub) 10.3km
Dùl Union II (Unionschacht II) 10.4km
Lánský dvùr (Lehnshof) 10.4km
Bošíøany (Poschitzau) 10.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.7km
Lesík (Waldl) 10.7km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 10.7km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 10.7km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.8km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 10.8km
Tìšov (Teschau) 10.9km
Prameny (Sangerberg) 10.9km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 10.9km
Wiesenthal (Wiesenthal) 10.9km
Na Lillu (Beim Lill) 11.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.0km
Lipnice (Littmitz) 11.0km
Fränzmühle (Fränzmühle) 11.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 11.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 11.1km
Reuth (Reuth) 11.1km
Abteimühle (Abteimühle) 11.1km
Markvarec (Marklesgrün) 11.2km
Hartenberk (Hartenberg) 11.2km
Hammergut (Hammergut) 11.2km
Na palouku (Auhöfel) 11.2km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 11.2km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 11.3km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 11.3km
Steinloh (Steinloh) 11.4km
Rotha (Rotha) 11.4km
Vìtrný dvùr (Windhof) 11.4km
Frankenhau (Frankenhau) 11.5km
Kraushof (Kraushof) 11.5km
Ovèárna (Schäferei) 11.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.6km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 11.7km
Úval (Grün) 11.9km
Petrova štola (Peterstollen) 11.9km
Schmalenhof (Schmalenhof) 11.9km
Ovèín (Schafsthall) 11.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.0km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.0km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 12.0km
Kfely (Gfell) 12.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.2km
Pohodnice (Pohodnice) 12.2km
U Voglerù (Vogler) 12.3km
Podhoøí (Hunschgrün) 12.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 12.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 12.6km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 12.6km
Kvìtná (Plumberg) 12.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.8km
Sklárny (Glashütten) 12.8km
Milešov (Müllersgrün) 12.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.9km
Mäntling (Mäntling) 12.9km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 12.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.0km
Haidhäusel (Haidhäusel) 13.0km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 13.0km
Stegmühle (Stegmühle) 13.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 13.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 13.3km
Horka (Berg) 13.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.5km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 13.5km
Stará (Altengrün) 13.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 13.7km
Spálený mlýn (Brandmühle) 13.7km
U Hansla (Beim Hansl) 13.8km
Libnov (Liebenau) 13.8km
Vøesová (Doglasgrün) 13.8km
Louka (Grün) 13.8km
Horní Hamr (Obere Hammer) 13.9km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 13.9km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 14.0km
Leimbruck (Leimbruck) 14.1km
Ždírnice (Schirnitz) 14.1km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 14.1km
Grünberg (Grünberg) 14.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.2km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.2km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 14.3km
Lochmühle (Lochmühle) 14.3km
Loch (Loch) 14.3km
Køemenitá (Greisbach) 14.4km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 14.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 14.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 14.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.5km
Žehrov (Zehrerberg) 14.5km
Ottmühle (Ottmühle) 14.6km
Nimrod (Nimrod) 14.6km
Na Kopci (Berghäuser) 14.9km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 14.9km
Bernov (Bernau) 15.0km
Nový mlýn (Neumühle) 15.1km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 15.4km
Bohuslav (Paslas) 15.4km
Stoh (Schober) 15.5km
Skelná Hu (Glashütte) 15.6km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 15.7km
Porklmühle (Porklmühle) 15.7km
Staré Hory (Horn) 15.8km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 15.8km
Smolnice (Pechgrün) 15.8km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 15.8km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 16.0km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 16.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.4km
Lískovec (Haselhof) 16.5km
Na Hrázi (Wehrmühle) 16.5km
Brtná (Zeidlweid) 16.9km
Pazderenský mlýn (Leinschlagmühle) 16.9km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 17.0km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 17.1km
Harùv mlýn (Höramühle) 17.1km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 17.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 17.4km
Studená Voda (Kalt Wasser) 17.5km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 17.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 17.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 17.9km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.9km
Leinmühle (Leinmühle) 17.9km
Untermühle (Untermühle) 17.9km
Obermühle (Obermühle) 18.0km
Babice (Pobitz) 18.0km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 18.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 18.5km
Vysoká (Maiersgrün) 18.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 18.6km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 18.6km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 18.6km
Muglaugl (Muglaugl) 18.7km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 18.7km
Pouš (Oedt) 18.7km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 18.7km
Neuhäuser (Neuhäuser) 19.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 19.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 19.3km
Konstatinùv mlýn (Konstantinsmühle) 19.3km
Hennermühle (Hennermühle) 19.4km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 19.4km
Liboc (Frankenhammer) 19.6km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 19.8km
Buchhausl (Buchhausl) 19.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 19.8km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 19.8km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist