PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.3.2010] 
Draha  (Droth)

Kategorie: Samota   (správní obec: Tøi Sekery)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.93042 12.62247 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 7.3.2010  


Okolí (do 10km):
Na Drahách (Drothhaus) 0.2km
Skelné Hutì (Glashütten) 0.9km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.2km
Pixùv mlın (Pixamühle) 1.2km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 1.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 1.3km
Na Štole (Stollmühle) 1.7km
Kyks (Kix) 2.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.0km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 2.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 2.1km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 2.2km
Plössl (Plössl) 2.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 2.4km
Novı mlın (Neumühle) 2.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 2.7km
König Mühle (König Mühle) 2.7km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 2.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 2.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 2.9km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 3.1km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 3.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 3.4km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 3.6km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 3.9km
Berghauslen (Berghauslen) 4.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.9km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.0km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 5.2km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.2km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.2km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.4km
Rosenkranz (Rosenkranz) 5.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 5.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 5.5km
Muglaugl (Muglaugl) 5.5km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.5km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.6km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.6km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 5.8km
Selskı mlın (Baumühle) 5.8km
Hennermühle (Hennermühle) 5.9km
Habermühle (Habermühle) 6.1km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 6.2km
Folterùv mlın (Foltermühle) 6.4km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 6.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 6.5km
Lískovec (Haselhof) 6.5km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 6.5km
Slatiny (Lohhäuser) 6.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.7km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 6.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 6.8km
Háj (Grafengrün) 6.9km
Treppenstein (Treppenstein) 7.0km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 7.0km
Regensteich (Regensteich) 7.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 7.1km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 7.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 7.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 7.2km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 7.3km
Weissmühle (Weissmühle) 7.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 7.5km
Kanapark (Ganabartl) 7.5km
Vysoká (Maiersgrün) 7.6km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 7.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 7.8km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.9km
Stoh (Schober) 8.2km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 8.2km
Dianin Dvùr (Dianahof) 8.3km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 8.5km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 8.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.7km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 8.7km
Kalbmühle (Kalbmühle) 9.0km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 9.0km
Tišina (Kenruh) 9.1km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 9.1km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.3km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 9.5km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 9.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.8km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 9.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.0km

Okolí (10-20km):
Èervenı mlın (Rothmühle) 10.1km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 10.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 10.2km
Bøezí (Pirkau) 10.2km
Planá - zámek (Planá - zámek) 10.3km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 10.3km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 10.5km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 10.6km
Lesní mlın (Waldmühle) 10.6km
Dolní mlın (Karls Mühle) 10.8km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 10.8km
Brtná (Zeidlweid) 10.9km
Nimrod (Nimrod) 10.9km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 11.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 11.0km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 11.1km
Panskı mlın (Hernmühle) 11.2km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.2km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 11.3km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 11.3km
Pila (Brettmühle) 11.3km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.5km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 11.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 11.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.7km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.7km
Sklárny (Glashütten) 11.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 11.8km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.8km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.9km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 12.0km
Svìtce (Heiligen) 12.1km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 12.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 12.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 12.2km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 12.4km
Buchhausl (Buchhausl) 12.4km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 12.4km
Vıškovice (Wischkowitz) 12.5km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.6km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 12.6km
Vıšina (Ringelberg) 12.7km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 13.0km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 13.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.1km
Zahnhammer (Zahnhammer) 13.2km
Rotha (Rotha) 13.2km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 13.3km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.3km
Haselmühle (Haselmühle) 13.4km
Siebermühle (Siebermühle) 13.4km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.5km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 13.6km
Mathildensäge (Mathildensäge) 13.6km
Novı Hamr (Neuhammer) 13.6km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.7km
Hammelberg (Hammelberg) 13.8km
Ždírnice (Schirnitz) 14.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 14.0km
Na palouku (Auhöfel) 14.0km
Luglmühle (Luglmühle) 14.1km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.1km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 14.2km
Luèina (Sorghof) 14.2km
Pocher (Pocher) 14.2km
Heligenmühle (Heligenmühle) 14.2km
Auglmühle (Auglmühle) 14.2km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 14.3km
Grillnmühle (Grillnmühle) 14.3km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 14.3km
Hamr (Waffenhammer) 14.3km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.3km
Leimbruck (Leimbruck) 14.4km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.4km
Grundhauser (Grundhauser) 14.4km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 14.5km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.5km
Plechwalze (Plechwalze) 14.5km
Porklmühle (Porklmühle) 14.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.6km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 14.6km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.7km
Mıtina (Alt Albenreut) 14.8km
Abteimühle (Abteimühle) 14.8km
Hollinghof (Hollinghof) 14.9km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 14.9km
Hranièná (Hermannsreith) 15.0km
Rinlhau (Rinlhau) 15.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.1km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 15.1km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 15.1km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 15.2km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 15.2km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 15.2km
Novı mlın (Neumühle) 15.2km
Aumühl (Aumühl) 15.3km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 15.3km
Novı Dvùr (Neuhof) 15.4km
Mıto (Mauthhdorf) 15.4km
Novı mlın (Neumühle) 15.4km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.4km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.4km
Prameny (Sangerberg) 15.4km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.5km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 15.5km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.5km
Dolní mlın (Neumannmühle) 15.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.6km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 15.6km
Smrkovec (Schönficht) 15.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.6km
Hochofen (Hochofen) 15.6km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 15.7km
Milikov (Miltigau) 15.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 15.7km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.9km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 15.9km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 15.9km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.0km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.0km
Brandmühle (Brandmühle) 16.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.0km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 16.1km
Steinhof (Steinhof) 16.2km
Sla (Moorlohe) 16.2km
Peintmühle (Peintmühle) 16.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.4km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 16.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.5km
Viktoria (Viktoriasäge) 16.6km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.6km
Pomezná (Wittichsthal) 16.7km
Tìšov (Teschau) 16.7km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 16.8km
Úval (Grün) 16.8km
Milíøe (Brand) 16.8km
Žírnice (Neuhaus) 16.9km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 16.9km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 16.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.0km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 17.0km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 17.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.1km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 17.1km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.2km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 17.2km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.3km
Ottmühle (Ottmühle) 17.4km
Ostrov (Wöhr) 17.4km
Mäntling (Mäntling) 17.5km
Vítovice (Wiedowitz) 17.6km
Na Kopci (Berghäuslen) 17.7km
Janov (Johannesdorf) 17.7km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 17.8km
Spálenı mlın (Brandmühle) 17.8km
Francovy Domky (Franzhäuser) 17.9km
U Lesa (Waldhäuser) 17.9km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 17.9km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 17.9km
Horní Hamr (Obere Hammer) 18.0km
Tımov (Tiefengrün) 18.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 18.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.4km
Studánka (Schönbrunn) 18.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.4km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 18.5km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.5km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 18.6km
Trojice (Frühmesse) 18.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.7km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 18.7km
Libava (Liebau) 18.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 18.8km
Novı mlın (Neumühle) 18.8km
Jesenice (Gassnitz) 19.0km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.1km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 19.1km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 19.1km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 19.2km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.2km
Dvoreèky (Krainhof) 19.3km
Pastvina (Helldroth) 19.4km
Grundmühle (Grundmühle) 19.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.4km
Rovná (Ebmeth) 19.4km
Leinmühle (Leinmühle) 19.4km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 19.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 19.5km
Vranov (Frohnau) 19.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.5km
Døenice (Treunitz) 19.6km
Pavlova Hu (Paulushutte) 19.6km
Dolní mlın (Untere Mühle) 19.6km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 19.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 19.6km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 19.6km
Balassmühle (Balassmühle) 19.6km
Ehrlich (Ehrlich) 19.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.7km
Novı mlın (Neumühle) 19.7km
Bystøina (Reichenbach) 19.8km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 19.9km
Allisùv mlın (Allismühle) 19.9km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist