PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 22.3.2010] 
Mlýn u Kyselky  (Säuerlingmühle)   také: Säuerlingsmühle, Kyselský mlýn, Mahlmühle,

Kategorie: Hotel, hostinec, chata   (správní obec: Starý Rybník)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Hranièní pásmo -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.17400 12.33591 GPS - st.23 Zdenìk Pechar 22.3.2010  


Okolí (do 10km):
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 0.4km
Kyselka (Mattelberg) 0.5km
Velký Rybník (Grossenteich) 0.6km
U Bártù (Barthaus) 0.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 1.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 1.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 1.9km
Horní zámek (Oberschloss) 2.0km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 2.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 2.3km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 2.4km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 2.5km
Bärenteich (Bärenteich) 2.6km
Otov (Ottengrün) 3.1km
Zelená (Grün) 3.3km
Weissmühle (Weissmühle) 3.3km
Neuengrün (Neuengrün) 3.4km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 3.5km
Chata (Wetterhütte) 3.7km
Suchá (Dürr) 4.0km
Soos (Soos) 4.2km
Hazlov (Haslau) 4.8km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 4.8km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 4.9km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 5.0km
Dvoreèek (Höflasgut) 5.1km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 5.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 5.3km
Jedlièná (Tannenberg) 5.4km
Rodig (Rodig) 5.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.8km
Brandhof (Brandhof) 5.8km
Röthenbach (Röthenbach) 5.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 5.9km
Herrenmühle (Herrenmühle) 6.0km
Stockmühle (Stockmühle) 6.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 6.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 6.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 6.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 6.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 6.5km
U Brodu (Furthhäusel) 6.6km
Eberhof (Eberhof) 6.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 6.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 6.8km
Dìvín (Döba) 6.8km
Elsterquelle (Esterquelle) 6.9km
Fischerhof (Fischerhof) 6.9km
Franky (Franken) 6.9km
Smrèina (Ermesgrün) 7.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 7.0km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 7.2km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 7.2km
Horní Paseky (Oberreuth) 7.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 7.2km
Starost (Sorgen) 7.3km
Schwarzweber (Schwarzweber) 7.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.5km
Vackov (Watzkenreuth) 7.5km
Na Dole (Schachthäuser) 7.5km
Mostek (Bruck) 7.6km
Salerberg (Salerberg) 7.7km
V Luhu (Lohhäuser) 7.9km
Lumpenhau (Lumpenhau) 7.9km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 7.9km
U Rybáka (Fischerwohnung) 7.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 8.1km
Stupice (Stobitzhof) 8.1km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 8.3km
Lesná (Wallhof) 8.3km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 8.3km
Stinglmühle (Stinglmühle) 8.3km
Stockmühle (Stockmühle) 8.4km
Bor (Haid) 8.4km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 8.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 8.6km
Doubrava (Doberau) 8.7km
Ovèárna (Schäferei) 8.7km
Libá (Liebenstein bei Eger) 9.0km
Výspa (Dürrengrün) 9.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 9.2km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 9.4km
Božetín (Fasattengrün) 9.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 9.7km
Hnìvín (Knöba) 9.7km
Bären Mühle (Bären Mühle) 9.8km
Pomezná (Markhausen) 9.8km
Skalka (Stein) 9.8km
Vokov (Wogau) 9.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 9.8km
Steinmühle (Steinmühle) 9.9km
Pomezná (Markhausen) 9.9km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.9km
Teichmühle (Teichmühle) 9.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.0km

Okolí (10-20km):
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.1km
Tùnì (Liebeneck) 10.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 10.1km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.2km
Grünmühle (Grünmühle) 10.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.2km
Horka (Berg) 10.2km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 10.3km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 10.3km
Köstelhof (Köstelhof) 10.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.3km
Dubina (Eichelberg) 10.4km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 10.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 10.4km
Zadní Loch (Hinterloch) 10.5km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 10.6km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.6km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.6km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 10.6km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.6km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.6km
Vrbová (Förba) 10.6km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.6km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 10.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 10.7km
Rathsam (Rathsam) 10.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 10.8km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.8km
Opatov (Absroth) 10.8km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 10.8km
Na Kopci (Berghäuser) 10.8km
Rybáøe (Fischern) 10.9km
Pøední Loch (Vorderloch) 10.9km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.9km
Svažec (Ehmet) 10.9km
U Hansla (Beim Hansl) 11.0km
Berghaus (Berghaus) 11.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 11.2km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 11.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.3km
Smrèí (Krondorf) 11.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.4km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 11.5km
Svatá Anna (Sankt Anna) 11.5km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.5km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 11.6km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.6km
Frankenhau (Frankenhau) 11.6km
Schallermühle (Schallermühle) 11.8km
Doubrava u Aše (Grün) 11.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.8km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.8km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.8km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.8km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.8km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 11.9km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.9km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 12.0km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.0km
Stegmühle (Stegmühle) 12.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 12.1km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 12.1km
Schindelberg (Schindelberg) 12.1km
Rebmühle (Rebmühle) 12.1km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 12.1km
Langmühle (Langmühle) 12.2km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 12.2km
Teichmühle (Teichmühle) 12.3km
Boden (Boden) 12.3km
Kopaniny (Krugsreuth) 12.4km
Papírna (Papiermühle) 12.5km
Goldbrunn (Goldbrunn) 12.5km
Waldschenke (Waldschänke) 12.5km
Háj (Hainhäuser) 12.6km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.6km
Skelná Hu (Glashütte) 12.6km
Jack Mühle (Jack Mühle) 12.7km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 12.7km
Schindlermühle (Schindlermühle) 12.7km
Nový mlýn (Neumühle) 12.8km
Podhradí (Neuberg) 12.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 12.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 12.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.9km
Kvìtná (Plumberg) 12.9km
Sorgmühle (Sorgmühle) 13.0km
Dösenmühle (Dösenmühle) 13.1km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 13.3km
Hamr (Waffenhammer) 13.3km
Steinhammer (Steinhammer) 13.3km
Èerná (Schwarzenbach) 13.4km
Ottenbach (Ottenbach) 13.6km
Smrèina (Sorg) 13.7km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.9km
Bernov (Bernau) 13.9km
Steingrube (Steingrube) 14.0km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 14.1km
Døenice (Treunitz) 14.2km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 14.3km
Podhrad (Pograth) 14.4km
Hechtova My (Hechthau) 14.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 14.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.5km
Liboc (Frankenhammer) 14.7km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.8km
Jesenice (Gassnitz) 14.8km
Ètyødomí (Vierhäuser) 14.8km
Kamenná osada (Steinpöhl) 14.9km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 14.9km
Wies (Wies) 14.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.0km
Mechová (Mies) 15.1km
Wildenhof (Wildenhof) 15.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 15.2km
Juchhe (Juchhe) 15.3km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.4km
Kámen (Stein) 15.4km
Raubhaus (Raubhaus) 15.5km
Kostelní (Kirchberg) 15.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.5km
Schwank (Schwank) 15.5km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 16.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.3km
Slapany (Schloppenhof) 16.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.3km
Ottmühle (Ottmühle) 16.4km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.6km
Mäntling (Mäntling) 16.6km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.8km
Poèátky (Ursprung) 16.8km
Žírnice (Neuhaus) 16.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 17.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 17.3km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 17.5km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 17.5km
Lazarmühle (Lazarmühle) 17.6km
Brusírna (Schleifermühle) 17.7km
Brentenviertel (Brentenviertel) 17.8km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 17.9km
Sandner (Sandner) 17.9km
Galgendorf (Galgendorf) 18.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 18.4km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 19.0km
Samota (Einöde) 19.7km
Pìnkava (Finke) 19.7km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 19.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist