PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 16.10.2011] 
Mechová  (Mies)   také: Myselein, Dlouhá,

Kategorie: Osada   (správní obec: Všeboø)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena zcela - Na místì je rozsáhlá chatová oblast.

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.05333 12.43478 GPS - støed pùvodní osady Zdenìk Pechar 16.10.2011  


Okolí (do 10km):
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 1.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 1.5km
Døenice (Treunitz) 1.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 2.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 2.1km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 2.3km
Žírnice (Neuhaus) 2.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 2.6km
Podhrad (Pograth) 2.7km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 2.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 2.9km
Jesenice (Gassnitz) 3.1km
Ottmühle (Ottmühle) 3.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 3.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 3.9km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 4.3km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 4.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 4.5km
Brusírna (Schleifermühle) 4.5km
Hechtova My (Hechthau) 4.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 4.6km
Wildenhof (Wildenhof) 4.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 4.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 4.8km
Köstelhof (Köstelhof) 4.8km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 4.9km
Sandner (Sandner) 4.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 5.0km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 5.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 5.0km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.1km
Slapany (Schloppenhof) 5.1km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 5.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 5.2km
Mäntling (Mäntling) 5.2km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 5.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 5.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 5.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 5.4km
Mýtina (Alt Albenreut) 5.7km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 5.8km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 5.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 6.0km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 6.0km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 6.0km
Leimbruck (Leimbruck) 6.1km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 6.2km
Kahlermühle (Kahlermühle) 6.3km
Vokov (Wogau) 6.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 6.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 6.5km
Úval (Grün) 6.5km
Ždírnice (Schirnitz) 6.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 6.7km
Wies (Wies) 6.8km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 6.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.9km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 7.0km
Boden (Boden) 7.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 7.0km
Buchhausl (Buchhausl) 7.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 7.0km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 7.1km
Vrbová (Förba) 7.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 7.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 7.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 7.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 7.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 7.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 7.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.6km
Tìšov (Teschau) 7.6km
Boden (Boden) 7.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.7km
Skalka (Stein) 7.8km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 8.0km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 8.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 8.2km
Hnìvín (Knöba) 8.3km
Brtná (Zeidlweid) 8.3km
Trojice (Frühmesse) 8.3km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 8.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 8.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.7km
Milikov (Miltigau) 8.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 9.5km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 9.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.8km
Starost (Sorgen) 9.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.0km
Tùnì (Liebeneck) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 10.1km
Doubrava (Doberau) 10.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 10.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 10.1km
Libava (Liebau) 10.4km
Sklárny (Glashütten) 10.4km
Vogelhof (Vogelhof) 10.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 10.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 10.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 11.0km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 11.2km
Dvoreèky (Krainhof) 11.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.2km
Sla (Moorlohe) 11.2km
Vysoká (Maiersgrün) 11.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.3km
Grundhauser (Grundhauser) 11.3km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 11.4km
Studánka (Schönbrunn) 11.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 11.5km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.6km
Soos (Soos) 11.6km
Smrkovec (Schönficht) 11.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.7km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.8km
Peintmühle (Peintmühle) 11.8km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.9km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 12.0km
Sägewerk (Sägewerk) 12.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 12.2km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 12.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.3km
Jedlièná (Tannenberg) 12.4km
Háj (Grafengrün) 12.4km
Dìvín (Döba) 12.5km
Nové Mohelno (Neumugl) 12.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 12.6km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 12.7km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.8km
Stupice (Stobitzhof) 12.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 12.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.9km
Suchá (Dürr) 13.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.0km
Zelená (Grün) 13.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 13.1km
Hennermühle (Hennermühle) 13.1km
Týmov (Tiefengrün) 13.1km
Mostek (Bruck) 13.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 13.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.5km
Frankenhau (Frankenhau) 13.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.6km
Stockmühle (Stockmühle) 13.7km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 13.7km
Weissmühle (Weissmühle) 13.7km
Muglaugl (Muglaugl) 13.7km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.8km
Nový mlýn (Neumühle) 13.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 13.9km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.9km
Horní zámek (Oberschloss) 14.0km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.1km
Rusov (Reissengrün) 14.2km
Bor (Haid) 14.3km
Chata (Wetterhütte) 14.4km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 14.5km
U Bártù (Barthaus) 14.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 14.5km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 14.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 14.7km
Horka (Berg) 14.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 14.7km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 15.0km
Kyselka (Mattelberg) 15.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 15.0km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 15.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 15.1km
Slatiny (Lohhäuser) 15.1km
Prüllermühle (Prüllermühle) 15.2km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 15.2km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.2km
Mlýnek (Mühlgrün) 15.3km
Geyerau (Geyerau) 15.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 15.3km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 15.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 15.4km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 15.4km
Tisová (Theißau) 15.4km
Brandhof (Brandhof) 15.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 15.5km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 15.7km
V úžlabí (Kahr) 15.8km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 16.0km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 16.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.1km
Bukovany (Buckwa) 16.1km
Hazlov (Haslau) 16.2km
Otov (Ottengrün) 16.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.3km
Dvory (Maierhöfen) 16.3km
Rodig (Rodig) 16.5km
Ovèárna (Schäferei) 16.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 16.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 16.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 16.6km
Lesná (Wallhof) 16.7km
U Hansla (Beim Hansl) 16.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 16.7km
Habartov (Habersbirk) 16.7km
König Mühle (König Mühle) 16.7km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.8km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.8km
Markvarec (Marklesgrün) 16.9km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.9km
Stegmühle (Stegmühle) 17.0km
Kyks (Kix) 17.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 17.1km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.1km
Neuengrün (Neuengrün) 17.2km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 17.4km
Nový mlýn (Neumühle) 17.4km
Bärenteich (Bärenteich) 17.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.6km
Na Kopci (Berghäuser) 17.7km
Na Lillu (Beim Lill) 17.7km
Kvìtná (Plumberg) 17.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 17.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 18.0km
Plössl (Plössl) 18.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.2km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 18.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 18.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 18.5km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 18.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 19.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 19.0km
Na Dole (Schachthäuser) 19.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.0km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.0km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 19.1km
Smrèí (Krondorf) 19.3km
Am Hammel (Am Hammel) 19.3km
Untere Mühle (Untere Mühle) 19.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 19.4km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 19.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 19.5km
Svažec (Ehmet) 19.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.5km
Treppenstein (Treppenstein) 19.5km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 19.6km
Obere Mühle (Obere Mühle) 19.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 19.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 19.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist