PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 17.10.2011] 
Stabnitz Mühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Jesenice)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.05406 12.44883 GPS - st.15/èp.4 Zdenìk Pechar 17.10.2011  


Okolí (do 10km):
Mechová (Mies) 1.0km
Døenice (Treunitz) 1.5km
Žírnice (Neuhaus) 1.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 2.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 2.2km
Jesenice (Gassnitz) 2.4km
Ottmühle (Ottmühle) 2.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 3.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 3.0km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 3.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 3.6km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 3.6km
Podhrad (Pograth) 3.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 4.0km
Mäntling (Mäntling) 4.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.5km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 4.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 4.6km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 4.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 5.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.0km
Brusírna (Schleifermühle) 5.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.2km
Leimbruck (Leimbruck) 5.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 5.3km
Dorfmühle (Dorfmühle) 5.3km
Köstelhof (Köstelhof) 5.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 5.4km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 5.5km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.5km
Úval (Grün) 5.5km
Hechtova My (Hechthau) 5.6km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 5.6km
Sandner (Sandner) 5.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.6km
Ždírnice (Schirnitz) 5.6km
Wildenhof (Wildenhof) 5.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 5.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 5.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 5.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 5.9km
Slapany (Schloppenhof) 6.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 6.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 6.0km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 6.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 6.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 6.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 6.3km
Vokov (Wogau) 6.4km
Tìšov (Teschau) 6.6km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 6.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 6.7km
Buchhausl (Buchhausl) 6.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 6.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 6.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 6.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 6.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 6.9km
Vrbová (Förba) 6.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 7.0km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 7.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 7.0km
Boden (Boden) 7.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 7.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.3km
Trojice (Frühmesse) 7.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 7.6km
Brtná (Zeidlweid) 7.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 7.8km
Wies (Wies) 7.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 7.9km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 7.9km
Milikov (Miltigau) 7.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 8.0km
Hnìvín (Knöba) 8.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 8.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.5km
Údolí Ohøe (Egerthal) 8.5km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 8.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.5km
Kneipelbach (Kneipelbach) 8.5km
Boden (Boden) 8.7km
Skalka (Stein) 8.7km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 8.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.9km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 9.0km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 9.1km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.2km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 9.3km
Svatá Anna (Sankt Anna) 9.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.4km
Libava (Liebau) 9.5km
Sklárny (Glashütten) 9.5km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.6km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 9.8km
Vogelhof (Vogelhof) 9.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 9.8km
Starost (Sorgen) 9.9km
Doubrava (Doberau) 10.0km

Okolí (10-20km):
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 10.2km
Sla (Moorlohe) 10.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 10.3km
Dvoreèky (Krainhof) 10.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.3km
Grundhauser (Grundhauser) 10.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 10.4km
Studánka (Schönbrunn) 10.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.6km
Vysoká (Maiersgrün) 10.7km
Smrkovec (Schönficht) 10.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 10.8km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 10.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.8km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.9km
Tùnì (Liebeneck) 10.9km
Peintmühle (Peintmühle) 10.9km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 11.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.1km
Sägewerk (Sägewerk) 11.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.4km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 11.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 11.5km
Soos (Soos) 11.8km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 11.9km
Háj (Grafengrün) 11.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.0km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 12.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 12.1km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 12.1km
Týmov (Tiefengrün) 12.1km
Arnoltov (Arnitzgrün) 12.2km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 12.3km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 12.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 12.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.4km
Ostrov (Wöhr) 12.4km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 12.5km
Dìvín (Döba) 12.5km
Nové Mohelno (Neumugl) 12.5km
Hennermühle (Hennermühle) 12.5km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 12.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 12.6km
Stupice (Stobitzhof) 12.6km
Dvoreèek (Höflasgut) 12.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.9km
Nový mlýn (Neumühle) 12.9km
Muglaugl (Muglaugl) 13.0km
Jedlièná (Tannenberg) 13.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 13.1km
Mostek (Bruck) 13.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.1km
Grundmühle (Grundmühle) 13.1km
Suchá (Dürr) 13.2km
Frankenhau (Frankenhau) 13.2km
Zelená (Grün) 13.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 13.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 13.3km
U Rybáka (Fischerwohnung) 13.6km
Rusov (Reissengrün) 13.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 13.7km
Weissmühle (Weissmühle) 13.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 14.0km
Bor (Haid) 14.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 14.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.3km
Horní zámek (Oberschloss) 14.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 14.3km
Stockmühle (Stockmühle) 14.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 14.4km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 14.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 14.5km
Horka (Berg) 14.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.6km
Chata (Wetterhütte) 14.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 14.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 14.6km
Tisová (Theißau) 14.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 14.7km
Slatiny (Lohhäuser) 14.8km
Geyerau (Geyerau) 14.8km
U Bártù (Barthaus) 14.9km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 15.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 15.1km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 15.2km
Spálený dvùr (Brandhof) 15.2km
Mlýnek (Mühlgrün) 15.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 15.2km
Kyselka (Mattelberg) 15.3km
V úžlabí (Kahr) 15.3km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 15.4km
Mýtina (Hau) 15.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 15.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 15.5km
Brandhof (Brandhof) 15.5km
Bukovany (Buckwa) 15.5km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 15.6km
Dvory (Maierhöfen) 15.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 15.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 15.6km
Prüllermühle (Prüllermühle) 15.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 15.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 15.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 16.0km
Habartov (Habersbirk) 16.1km
König Mühle (König Mühle) 16.2km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 16.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 16.3km
Ovèárna (Schäferei) 16.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 16.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 16.4km
Kyks (Kix) 16.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 16.5km
U Hansla (Beim Hansl) 16.5km
Markvarec (Marklesgrün) 16.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 16.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 16.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 16.6km
Lesná (Wallhof) 16.6km
Voskárna (Wachshütte) 16.6km
Stegmühle (Stegmühle) 16.7km
Hazlov (Haslau) 16.8km
Otov (Ottengrün) 16.8km
Nový mlýn (Neumühle) 16.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 17.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 17.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 17.2km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 17.2km
Na Lillu (Beim Lill) 17.3km
Kvìtná (Plumberg) 17.4km
Na Kopci (Berghäuser) 17.5km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 17.6km
Neuengrün (Neuengrün) 17.7km
Plössl (Plössl) 17.7km
Bärenteich (Bärenteich) 17.8km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 17.8km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 17.9km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.0km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 18.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 18.3km
Draha (Droth) 18.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 18.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 18.5km
Na Drahách (Drothhaus) 18.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 18.6km
Am Hammel (Am Hammel) 18.6km
Lísková (Haselbach) 18.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 18.7km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 18.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 19.1km
Na Dole (Schachthäuser) 19.1km
Smrèí (Krondorf) 19.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 19.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.2km
Treppenstein (Treppenstein) 19.2km
Oldøichov (Ullersgrün) 19.3km
Svažec (Ehmet) 19.4km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 19.4km
Untere Mühle (Untere Mühle) 19.6km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 19.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 19.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 19.7km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 19.8km
Skelná Hu (Glashütte) 19.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 19.9km