PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.3.2012] 
Krondorfské Chalupy na Kopci  (Krondorfer Berghäuser)

Kategorie: Osada   (správní obec: Èižebná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.22014 12.47208 odeèteno z mapy - jedna ze tøí chalup Michal Urban 23.3.2012  


Okolí (do 10km):
Smrèí (Krondorf) 0.6km
Svažec (Ehmet) 0.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 1.1km
Na Kopci (Berghäuser) 1.2km
Skelná Hu (Glashütte) 1.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 1.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 2.2km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 2.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 2.5km
U Hansla (Beim Hansl) 2.5km
Ovèárna (Schäferei) 2.6km
Lesná (Wallhof) 2.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 2.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 3.0km
Stegmühle (Stegmühle) 3.0km
Bernov (Bernau) 3.0km
Kvìtná (Plumberg) 3.3km
Božetín (Fasattengrün) 3.4km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 3.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 3.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 3.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 4.0km
Libnov (Liebenau) 4.1km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 4.2km
Horka (Berg) 4.2km
Na Dole (Schachthäuser) 4.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.4km
Bor (Haid) 4.5km
Steinhammer (Steinhammer) 4.5km
Hamr (Waffenhammer) 4.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.7km
Markvarec (Marklesgrün) 4.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 5.1km
Na Lillu (Beim Lill) 5.1km
Brandhof (Brandhof) 5.2km
Opatov (Absroth) 5.2km
Teichmühle (Teichmühle) 5.6km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 5.6km
Steingrube (Steingrube) 5.6km
Mostek (Bruck) 5.7km
Liboc (Frankenhammer) 5.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 5.8km
Rebmühle (Rebmühle) 5.9km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 6.0km
Stupice (Stobitzhof) 6.0km
Grünmühle (Grünmühle) 6.2km
Frankenhau (Frankenhau) 6.2km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.3km
Èerná (Schwarzenbach) 6.3km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 6.4km
V úžlabí (Kahr) 6.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.6km
Vackov (Watzkenreuth) 6.6km
Dìvín (Döba) 6.7km
Geyerau (Geyerau) 6.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 6.9km
Stinglmühle (Stinglmühle) 7.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.1km
Petrova štola (Peterstollen) 7.1km
Eberhof (Eberhof) 7.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.2km
Hartenberk (Hartenberg) 7.2km
Smrèina (Ermesgrün) 7.3km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 7.3km
Schwank (Schwank) 7.3km
Chata (Wetterhütte) 7.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 7.5km
Schindelberg (Schindelberg) 7.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 7.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 7.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.8km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 7.8km
Habartov (Habersbirk) 7.8km
Bärnhaus (Bärnhaus) 8.0km
Zeiselhause (Zeiselhause) 8.0km
Suchá (Dürr) 8.1km
Staré Hory (Horn) 8.1km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 8.2km
Weissmühle (Weissmühle) 8.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 8.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 8.3km
Výspa (Dürrengrün) 8.4km
Untere Mühle (Untere Mühle) 8.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 8.5km
Weisenmeister (Weisenmeister) 8.5km
Berghaus (Berghaus) 8.5km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.6km
Doubrava (Doberau) 8.6km
Rusov (Reissengrün) 8.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 8.6km
U Brodu (Furthhäusel) 8.8km
Zelená (Grün) 8.8km
Bukovany (Buckwa) 8.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 9.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.1km
Starost (Sorgen) 9.2km
Horní zámek (Oberschloss) 9.3km
Hammergut (Hammergut) 9.3km
Reuth (Reuth) 9.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.5km
Kraushof (Kraushof) 9.6km
Soos (Soos) 9.7km
Kostelní (Kirchberg) 9.8km
Bärenteich (Bärenteich) 10.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.0km
Waldschenke (Waldschänke) 10.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 10.0km
Kámen (Stein) 10.0km

Okolí (10-20km):
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 10.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 10.2km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 10.3km
Kyselka (Mattelberg) 10.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 10.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 10.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.5km
Hnìvín (Knöba) 10.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.7km
Dvory (Maierhöfen) 10.7km
Am Hammel (Am Hammel) 10.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.8km
U Bártù (Barthaus) 10.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 10.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 10.8km
Týn (Thein) 10.8km
Poèátky (Ursprung) 11.0km
Lísková (Haselbach) 11.1km
Lesík (Waldl) 11.2km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 11.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.4km
Vrbová (Förba) 11.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 11.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 11.9km
Stará (Altengrün) 11.9km
Aussenhof (Aussenhof) 12.1km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 12.2km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 12.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 12.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 12.3km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 12.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.4km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.4km
Tisová (Theißau) 12.4km
Vokov (Wogau) 12.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.5km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 12.5km
Lvov (Löwenhof) 12.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 12.7km
Voskárna (Wachshütte) 12.8km
Vogelhof (Vogelhof) 12.9km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 13.3km
Mýtina (Hau) 13.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 13.6km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 13.8km
Cihelna (Ziegelhütte) 13.8km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 13.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.9km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 14.0km
Obora (Hochgarth) 14.1km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 14.2km
Sägewerk (Sägewerk) 14.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.5km
Šindelová (Schindlwald) 14.6km
Hranièná (Markhausen) 14.8km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.8km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 14.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 15.0km
Köstelhof (Köstelhof) 15.1km
Dvoreèky (Krainhof) 15.1km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 15.2km
Trojice (Frühmesse) 15.3km
Libava (Liebau) 15.3km
Jedlièná (Tannenberg) 15.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 15.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.6km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 15.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 15.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 15.8km
Neuhäuser (Neuhäuser) 15.8km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 15.9km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 16.0km
Nový mlýn (Neumühle) 16.0km
Kamenice (Steinbach) 16.0km
Studánka (Schönbrunn) 16.1km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 16.2km
Hleïsebe (Siehdichfür) 16.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 16.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.4km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 16.4km
Grundmühle (Grundmühle) 16.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 16.6km
Jesenice (Gassnitz) 16.6km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 16.6km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 16.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 16.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 16.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 16.8km
Ptaèí (Vogeldorf) 16.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 16.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.9km
Mäntling (Mäntling) 17.0km
Bystøina (Reichenbach) 17.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.1km
Døenice (Treunitz) 17.1km
Bøidlová (Schieferhütten) 17.1km
Týmov (Tiefengrün) 17.1km
Javoøina (Ahornswald) 17.1km
Tìšov (Teschau) 17.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.2km
Úval (Grün) 17.3km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 17.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 17.3km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 17.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 17.5km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 17.6km
Skalka (Stein) 17.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 17.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 17.7km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.8km
Ottmühle (Ottmühle) 17.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 17.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 17.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 17.9km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 17.9km
Ostrov (Wöhr) 18.0km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 18.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 18.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 18.1km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 18.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 18.2km
Nancy (Nancy) 18.2km
Milikov (Miltigau) 18.2km
Sla (Moorlohe) 18.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.2km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.3km
Peintmühle (Peintmühle) 18.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 18.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 18.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 18.5km
Dùl Otto (Frühbuss) 18.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 18.8km
Mechová (Mies) 18.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 18.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 19.0km
Smrkovec (Schönficht) 19.0km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 19.1km
Tùnì (Liebeneck) 19.1km
Žírnice (Neuhaus) 19.2km
Kahlermühle (Kahlermühle) 19.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 19.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 19.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 19.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 19.5km
Podhrad (Pograth) 19.6km
Svatá Anna (Sankt Anna) 19.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 19.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 19.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 19.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist