PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 23.3.2012] 
Švédský Domek  (Schwedenhaus)

Kategorie: Samota   (správní obec: Kopanina)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.19797 12.49558 odeèteno z mapy Michal Urban 23.3.2012  


Okolí (do 10km):
Stegmühle (Stegmühle) 0.5km
U Hansla (Beim Hansl) 0.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 0.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 1.2km
Kvìtná (Plumberg) 1.5km
Na Kopci (Berghäuser) 1.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 1.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 1.9km
Horka (Berg) 2.0km
Markvarec (Marklesgrün) 2.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 2.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.9km
Na Lillu (Beim Lill) 2.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.0km
Ovèárna (Schäferei) 3.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 3.2km
Smrèí (Krondorf) 3.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.4km
Bor (Haid) 3.4km
Frankenhau (Frankenhau) 3.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.5km
Skelná Hu (Glashütte) 3.5km
Lesná (Wallhof) 3.6km
Èižebná (Zweifelsreith) 3.6km
V úžlabí (Kahr) 3.6km
Geyerau (Geyerau) 3.8km
Svažec (Ehmet) 3.9km
Bernov (Bernau) 4.1km
Libnov (Liebenau) 4.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 4.5km
Mostek (Bruck) 4.6km
Stupice (Stobitzhof) 4.6km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 4.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 4.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 4.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.0km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.0km
Habartov (Habersbirk) 5.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.6km
Brandhof (Brandhof) 5.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.7km
Dìvín (Döba) 5.7km
Rusov (Reissengrün) 5.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.0km
Božetín (Fasattengrün) 6.1km
Bukovany (Buckwa) 6.1km
Hartenberk (Hartenberg) 6.2km
Petrova štola (Peterstollen) 6.4km
Na Dole (Schachthäuser) 6.7km
Doubrava (Doberau) 6.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 6.8km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 6.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.9km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.3km
Hamr (Waffenhammer) 7.3km
Steinhammer (Steinhammer) 7.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 7.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.6km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 7.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.7km
Chata (Wetterhütte) 7.8km
Starost (Sorgen) 7.9km
Dvory (Maierhöfen) 7.9km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.9km
Suchá (Dürr) 8.0km
Opatov (Absroth) 8.1km
Liboc (Frankenhammer) 8.2km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 8.3km
Steingrube (Steingrube) 8.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.3km
Weissmühle (Weissmühle) 8.4km
Hnìvín (Knöba) 8.4km
Hammergut (Hammergut) 8.4km
Reuth (Reuth) 8.4km
Am Hammel (Am Hammel) 8.4km
Teichmühle (Teichmühle) 8.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 8.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 8.8km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 8.8km
Zelená (Grün) 8.8km
Rebmühle (Rebmühle) 8.8km
Staré Hory (Horn) 8.8km
Kraushof (Kraushof) 8.8km
Lísková (Haselbach) 8.8km
Vogelmühle (Vogelmühle) 8.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.9km
Grünmühle (Grünmühle) 9.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 9.0km
Vackov (Watzkenreuth) 9.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.2km
Èerná (Schwarzenbach) 9.2km
Soos (Soos) 9.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.4km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.4km
Eberhof (Eberhof) 9.4km
Týn (Thein) 9.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.5km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.6km
Horní zámek (Oberschloss) 9.6km
Smrèina (Ermesgrün) 9.6km
Vrbová (Förba) 9.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.6km
Tisová (Theißau) 9.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.7km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.8km
Schirlmühle (Schirlmühle) 9.8km
Aussenhof (Aussenhof) 9.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.0km
Schwank (Schwank) 10.0km
Vogelhof (Vogelhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Voskárna (Wachshütte) 10.1km
Lesík (Waldl) 10.1km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 10.3km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.5km
Schindelberg (Schindelberg) 10.5km
Mýtina (Hau) 10.5km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.6km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 10.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.7km
Vokov (Wogau) 10.7km
Obere Mühle (Obere Mühle) 10.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.8km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 10.8km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.8km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.8km
Lvov (Löwenhof) 10.8km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.9km
Kyselka (Mattelberg) 11.0km
Výspa (Dürrengrün) 11.0km
U Brodu (Furthhäusel) 11.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.1km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.1km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.1km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 11.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.2km
Bärenteich (Bärenteich) 11.3km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.3km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 11.3km
U Bártù (Barthaus) 11.3km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.3km
Berghaus (Berghaus) 11.4km
Sägewerk (Sägewerk) 11.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 11.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.5km
Stará (Altengrün) 11.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.6km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.0km
Dvoreèky (Krainhof) 12.1km
Steinloh (Steinloh) 12.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.4km
Libava (Liebau) 12.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.4km
Trojice (Frühmesse) 12.5km
Kostelní (Kirchberg) 12.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.7km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.8km
Waldschenke (Waldschänke) 12.9km
Kámen (Stein) 12.9km
Lipnice (Littmitz) 12.9km
Prüllermühle (Prüllermühle) 13.0km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 13.0km
Nový mlýn (Neumühle) 13.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.1km
Studánka (Schönbrunn) 13.1km
U Voglerù (Vogler) 13.1km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 13.2km
Kamenice (Steinbach) 13.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.3km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 13.3km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 13.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 13.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.4km
Grundmühle (Grundmühle) 13.4km
Köstelhof (Köstelhof) 13.5km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.8km
Poèátky (Ursprung) 13.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.9km
Paseka (Schwand) 13.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 14.0km
Týmov (Tiefengrün) 14.1km
Bystøina (Reichenbach) 14.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 14.1km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 14.2km
Jesenice (Gassnitz) 14.2km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 14.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 14.3km
Mäntling (Mäntling) 14.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.3km
Lochmühle (Lochmühle) 14.3km
Tìšov (Teschau) 14.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.4km
Loch (Loch) 14.4km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 14.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.5km
Úval (Grün) 14.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 14.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.8km
Døenice (Treunitz) 15.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.1km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 15.1km
Ostrov (Wöhr) 15.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 15.2km
Sla (Moorlohe) 15.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 15.3km
Ottmühle (Ottmühle) 15.3km
Obora (Hochgarth) 15.3km
Milikov (Miltigau) 15.4km
Peintmühle (Peintmühle) 15.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 15.5km
Šindelová (Schindlwald) 15.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 15.7km
Rudolfinum (Rudolfinum) 15.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 15.8km
Rovná (Ebmeth) 15.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.9km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 16.0km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 16.0km
Smrkovec (Schönficht) 16.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.2km
U Lesa (Waldhäuser) 16.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.3km
Neuhäuser (Neuhäuser) 16.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 16.4km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 16.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 16.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 16.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.6km
Skalka (Stein) 16.7km
Mechová (Mies) 16.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 16.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.7km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 16.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.8km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 16.8km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 16.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 16.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 16.9km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 16.9km
Žírnice (Neuhaus) 16.9km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 17.0km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 17.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 17.0km
Grundhauser (Grundhauser) 17.0km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 17.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 17.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.1km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 17.2km
Hranièná (Markhausen) 17.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 17.3km
Leimbruck (Leimbruck) 17.4km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 17.4km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.6km
Ždírnice (Schirnitz) 17.7km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 17.7km
Hochofen (Hochofen) 17.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 17.8km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 17.8km
Podhrad (Pograth) 17.9km
Ptaèí (Vogeldorf) 17.9km
Javoøina (Ahornswald) 17.9km
Sackhäuser (Sackhäuser) 17.9km
Kahlermühle (Kahlermühle) 18.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 18.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 18.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 18.1km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.1km
Bøidlová (Schieferhütten) 18.5km
Auglmühle (Auglmühle) 18.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 18.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 18.8km
Svatá Anna (Sankt Anna) 18.8km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 18.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 18.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 19.0km
Boden (Boden) 19.1km
Hechtova My (Hechthau) 19.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.2km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 19.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 19.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 19.4km
Sklárny (Glashütten) 19.4km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 19.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 19.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 19.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 19.5km
Wildenhof (Wildenhof) 19.7km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 19.8km
Dùl Otto (Frühbuss) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist