PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Miroslav Landa 23.2.2016] 
Obchodní dùm Baa

Kategorie: Jinı   (správní obec: Mariánské Láznì)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno - Havarijní stav objektu
Období zániku: Po 2000  (rok: 2016)
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.96978 12.70238  Miroslav Landa 23.2.2016  


Okolí (do 10km):
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 0.1km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 0.9km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 1.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 1.3km
Dianin Dvùr (Dianahof) 1.5km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 1.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 1.8km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 2.0km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 2.1km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 2.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 2.6km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 2.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 2.7km
Selskı mlın (Baumühle) 3.0km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 3.2km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 3.5km
Stoh (Schober) 3.5km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 4.1km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 4.2km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 4.2km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 4.2km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 4.4km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 4.4km
Nimrod (Nimrod) 4.5km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.6km
Lískovec (Haselhof) 4.7km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 4.8km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 5.4km
Na Štole (Stollmühle) 5.5km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 6.2km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 6.3km
Regensteich (Regensteich) 6.5km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 6.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 6.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 6.9km
Skelné Hutì (Glashütten) 7.0km
Draha (Droth) 7.1km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 7.1km
Kyks (Kix) 7.2km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 7.2km
Na Drahách (Drothhaus) 7.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 7.3km
Porklmühle (Porklmühle) 7.4km
Rotha (Rotha) 7.5km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 7.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 7.8km
Pila (Brettmühle) 7.9km
Haidhäusel (Haidhäusel) 8.0km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 8.1km
Na palouku (Auhöfel) 8.1km
Vıškovice (Wischkowitz) 8.1km
Rosenkranz (Rosenkranz) 8.2km
Novı mlın (Neumühle) 8.2km
Muglaugl (Muglaugl) 8.3km
Pixùv mlın (Pixamühle) 8.3km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 8.3km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 8.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 8.4km
Babice (Pobitz) 8.4km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 8.5km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 8.5km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 8.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 8.7km
Abteimühle (Abteimühle) 8.7km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 8.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.9km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 8.9km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 8.9km
König Mühle (König Mühle) 9.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 9.1km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 9.1km
Dolní mlın (Neumannmühle) 9.1km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 9.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 9.2km
Prameny (Sangerberg) 9.2km
Plössl (Plössl) 9.3km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 9.3km
Fränzmühle (Fränzmühle) 9.3km
Hennermühle (Hennermühle) 9.4km
Novı mlın (Neumühle) 9.4km
Rinlhau (Rinlhau) 9.5km
Rinnlhau (Rinnlhau) 9.5km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 9.6km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 9.6km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 9.6km
Svatı Vojtìch (Sankt Adalbert) 9.6km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 9.8km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 9.9km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.0km

Okolí (10-20km):
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 10.1km
Bohuslav (Paslas) 10.1km
Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle) 10.1km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 10.2km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 10.2km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 10.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 10.3km
Harùv mlın (Höramühle) 10.3km
Berghauslen (Berghauslen) 10.4km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 10.4km
Habermühle (Habermühle) 10.5km
Folterùv mlın (Foltermühle) 10.6km
Železnı mlın (Eisenhammer) 10.6km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 10.6km
Vysoká (Maiersgrün) 10.7km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 10.7km
Auglmühle (Auglmühle) 10.7km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 10.7km
Weissmühle (Weissmühle) 10.7km
Spálenı mlın (Brandmühle) 10.8km
Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag) 10.8km
Schneidermühle (Schneidermühle) 10.9km
Sklárny (Glashütten) 11.0km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 11.0km
Horní Hamr (Obere Hammer) 11.1km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 11.3km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 11.3km
Háj (Grafengrün) 11.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.4km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 11.4km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.5km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 11.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 11.7km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 11.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.8km
Hochofen (Hochofen) 11.8km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 11.9km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 12.0km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 12.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.0km
Èervenı mlın (Rothmühle) 12.0km
Waldhäusel (Waldhäusel) 12.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.1km
Louka (Grün) 12.1km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 12.1km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 12.2km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.3km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 12.3km
Klášter Teplá - pivovar (Klášter Teplá - pivovar) 12.3km
Dolskı mlın (Grundmühle) 12.4km
Grundhauser (Grundhauser) 12.4km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 12.4km
Caltov (Zaltau) 12.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.7km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 12.7km
Panskı mlın (Hernmühle) 12.7km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.8km
Slatiny (Lohhäuser) 12.9km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 12.9km
Brtná (Zeidlweid) 13.0km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.0km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 13.0km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 13.1km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 13.1km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 13.2km
Smrkovec (Schönficht) 13.2km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 13.2km
Dolní mlın (Karls Mühle) 13.2km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 13.3km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 13.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.4km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 13.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 13.5km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 13.7km
U myslivny (Schützenhäuseln) 13.7km
Nová Ves (Neudorf) 13.7km
Kalbmühle (Kalbmühle) 13.8km
Peintmühle (Peintmühle) 13.9km
U Lesa (Waldhäuser) 13.9km
Ehrlich (Ehrlich) 13.9km
Grünberg (Grünberg) 13.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.0km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 14.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 14.0km
Treppenstein (Treppenstein) 14.1km
Kanapark (Ganabartl) 14.1km
Sla (Moorlohe) 14.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.1km
Leinmühle (Leinmühle) 14.1km
Balassmühle (Balassmühle) 14.2km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 14.2km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 14.2km
Ostrov (Wöhr) 14.3km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 14.4km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 14.5km
Röllerùv mlın (Röllermühle) 14.5km
Ždírnice (Schirnitz) 14.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.6km
Milikov (Miltigau) 14.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.6km
Vranov (Frohnau) 14.6km
Novoveskı mlın (Neudörfelmühle) 14.6km
Allisùv mlın (Allismühle) 14.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.0km
Lohmühle (Lohmühle) 15.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.1km
Rovná (Ebmeth) 15.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.1km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 15.1km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 15.2km
Tımov (Tiefengrün) 15.2km
Bøezí (Pirkau) 15.2km
Schramùv mlın (Schrammühle) 15.2km
Dolskı mlın (Grundmühle) 15.2km
Lestkov-kaple sv.Jana Køtitele (Leskau-Kapelle St.Johannes der Täufer) 15.2km
Na Potoce (Bachmühle) 15.2km
Lestkov-kostel sv.Prokopa (Leskau-Kirche St.Prokop) 15.3km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.5km
Ovèín (Schafsthall) 15.5km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 15.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.7km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 15.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.9km
Melter (Melter) 15.9km
Pohodnice (Pohodnice) 15.9km
Beèov nad Teplou-synagoga (Petschau-Synagoge) 15.9km
Tìšov (Teschau) 16.0km
Tišina (Kenruh) 16.1km
Studánka (Schönbrunn) 16.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 16.1km
Bystøina (Reichenbach) 16.1km
Beèov nad Teplou Hotel Central (Petschau Hotel Zentral) 16.1km
Grundmühle (Grundmühle) 16.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.2km
Na dílcích (Grabenhäusl) 16.2km
Kamennı mlın (Steinmühle) 16.3km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 16.4km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 16.4km
Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge) 16.5km
Úval (Grün) 16.6km
Novı mlın (Neumühle) 16.6km
Horní Víska (Oberdörfles/Ober-Dorfles) 16.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 16.8km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 16.8km
Libava (Liebau) 17.0km
Dvoreèky (Krainhof) 17.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 17.1km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 17.4km
Trojice (Frühmesse) 17.6km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 17.6km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 17.6km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 17.7km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 17.7km
Svìtce (Heiligen) 17.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 17.8km
Sägewerk (Sägewerk) 17.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 17.9km
Halser Mühle (Halser Mühle) 18.0km
Milíøe (Kohling) 18.0km
Schönfeldskı Lán (Schenfelder Hub) 18.1km
Kamenice (Steinbach) 18.2km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 18.3km
Lobzy (Lobs) 18.3km
Lobezskı mlın (Lobzmühle) 18.3km
Köpelhof (Köpelhof) 18.3km
Lánskı dvùr (Lehnshof) 18.3km
Milešov (Müllersgrün) 18.3km
Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle) 18.3km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 18.4km
Lán (Hub) 18.4km
Puškaøov (Putzenhof) 18.5km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 18.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 18.7km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 18.8km
U Wallerù (Wallerhaus) 19.0km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 19.0km
Leinmühle (Leinmühle) 19.0km
Wiesenthal (Wiesenthal) 19.0km
Vítovice (Wiedowitz) 19.1km
Vıšina (Ringelberg) 19.2km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 19.2km
Paseka (Schwand) 19.2km
Vogelhof (Vogelhof) 19.4km
Luglmühle (Luglmühle) 19.5km
Heinlùv mlın (Heinlmühle) 19.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 19.6km
Heligenmühle (Heligenmühle) 19.6km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 19.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 19.7km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.7km
Zahnhammer (Zahnhammer) 19.8km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 19.8km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.8km
Janov (Johannesdorf) 19.8km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 19.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.9km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.9km
Novina (Grün) 19.9km
Novı Dvùr (Neuhof) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist