PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Pavel Beran 26.12.2006] 
Cheb - kostel sv. Jošta  (Eger - Kirche des Heiligen Jost)

Kategorie: Církevní stavba   (správní obec: Cheb)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1960-1970  (rok: 1964)
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08489 12.38825 GPS Michal Kurz 2.2.2008  


Okolí (do 10km):
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 0.6km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 0.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 1.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 1.3km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 1.3km
Köstelhof (Köstelhof) 1.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 1.7km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 1.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 1.9km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 2.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 2.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 2.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 2.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 2.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 3.1km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 3.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 3.3km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 3.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 3.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 3.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 3.6km
Skalka (Stein) 3.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 3.7km
Podhrad (Pograth) 3.9km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 3.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 4.0km
Vokov (Wogau) 4.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 4.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 4.4km
Døenice (Treunitz) 4.5km
Hechtova My (Hechthau) 4.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 4.7km
Mechová (Mies) 4.8km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 4.9km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 4.9km
Boden (Boden) 5.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 5.1km
Svatá Anna (Sankt Anna) 5.1km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 5.1km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 5.2km
Wildenhof (Wildenhof) 5.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 5.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 5.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 5.8km
Vrbová (Förba) 5.8km
Jesenice (Gassnitz) 5.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 6.1km
Tùnì (Liebeneck) 6.1km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 6.1km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 6.1km
Wies (Wies) 6.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 6.2km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 6.2km
Slapany (Schloppenhof) 6.3km
Hnìvín (Knöba) 6.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 6.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 6.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 6.9km
Dorfmühle (Dorfmühle) 6.9km
Starost (Sorgen) 6.9km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 7.0km
Žírnice (Neuhaus) 7.0km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 7.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 7.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 7.2km
Brusírna (Schleifermühle) 7.3km
Ottmühle (Ottmühle) 7.3km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 7.5km
Dvoreèek (Höflasgut) 7.5km
Soos (Soos) 7.5km
Jedlièná (Tannenberg) 7.6km
Sandner (Sandner) 7.6km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 7.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.7km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 7.8km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 7.8km
Doubrava (Doberau) 7.9km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.9km
U Rybáka (Fischerwohnung) 8.3km
Mäntling (Mäntling) 8.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.8km
Stockmühle (Stockmühle) 8.9km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 8.9km
Drahtmühle (Drahtmühle) 9.0km
Zelená (Grün) 9.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 9.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.1km
Suchá (Dürr) 9.1km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 9.2km
Rathsam (Rathsam) 9.5km
Pomezná (Markhausen) 9.5km
Pomezná (Markhausen) 9.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.5km
Dìvín (Döba) 9.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 9.5km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 9.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.7km
Weissmühle (Weissmühle) 9.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 9.7km
Úval (Grün) 9.7km
Horní zámek (Oberschloss) 9.8km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 9.8km
U Bártù (Barthaus) 9.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 9.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 10.0km

Okolí (10-20km):
Dobrošov (Tobiesenreuth) 10.1km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.2km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.2km
Stupice (Stobitzhof) 10.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 10.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.3km
Rybáøe (Fischern) 10.4km
Mostek (Bruck) 10.4km
Leimbruck (Leimbruck) 10.4km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 10.5km
Kyselka (Mattelberg) 10.5km
Chata (Wetterhütte) 10.5km
Trojice (Frühmesse) 10.5km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 10.6km
Tìšov (Teschau) 10.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 10.8km
Ždírnice (Schirnitz) 10.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 10.8km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 11.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.0km
Boden (Boden) 11.1km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.2km
Franky (Franken) 11.3km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 11.3km
Hazlov (Haslau) 11.4km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 11.4km
Otov (Ottengrün) 11.5km
Dubina (Eichelberg) 11.6km
Stockmühle (Stockmühle) 11.7km
Rodig (Rodig) 11.7km
Bor (Haid) 11.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.7km
Buchhausl (Buchhausl) 11.7km
Steinmühle (Steinmühle) 11.8km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 11.8km
Spálený dvùr (Brandhof) 11.8km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.8km
Vogelhof (Vogelhof) 11.8km
Libá (Liebenstein bei Eger) 11.9km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.9km
Brandhof (Brandhof) 12.0km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 12.0km
Frankenhau (Frankenhau) 12.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 12.1km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.1km
Milikov (Miltigau) 12.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.3km
Neuengrün (Neuengrün) 12.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.5km
Libava (Liebau) 12.5km
Horka (Berg) 12.7km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 12.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.8km
Brtná (Zeidlweid) 13.0km
Bärenteich (Bärenteich) 13.1km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 13.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 13.7km
Ovèárna (Schäferei) 13.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.7km
Lesná (Wallhof) 13.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 13.8km
Rusov (Reissengrün) 13.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 14.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 14.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.3km
Geyerau (Geyerau) 14.4km
U Hansla (Beim Hansl) 14.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 14.8km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 14.9km
Kohlmühle (Kohlmühle) 14.9km
V úžlabí (Kahr) 14.9km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 15.0km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 15.0km
Stegmühle (Stegmühle) 15.1km
Untere Mühle (Untere Mühle) 15.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 15.2km
Na Kopci (Berghäuser) 15.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 15.4km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 15.5km
Na Dole (Schachthäuser) 15.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 15.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 15.6km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.6km
Markvarec (Marklesgrün) 15.6km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 15.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 15.9km
Kvìtná (Plumberg) 16.0km
Eberhof (Eberhof) 16.1km
Vysoká (Maiersgrün) 16.1km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 16.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.2km
Habartov (Habersbirk) 16.2km
Elsterquelle (Esterquelle) 16.3km
Fischerhof (Fischerhof) 16.3km
Röthenbach (Röthenbach) 16.3km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.3km
Na Lillu (Beim Lill) 16.4km
Smrèina (Ermesgrün) 16.5km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 16.7km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 16.7km
U Brodu (Furthhäusel) 16.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 16.7km
Smrèí (Krondorf) 16.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 16.7km
Vackov (Watzkenreuth) 16.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.8km
Svažec (Ehmet) 16.8km
Schwarzweber (Schwarzweber) 16.9km
Božetín (Fasattengrün) 16.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 16.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 17.0km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 17.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 17.1km
Háj (Grafengrün) 17.2km
V Luhu (Lohhäuser) 17.4km
Lumpenhau (Lumpenhau) 17.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 17.4km
Horní Paseky (Oberreuth) 17.5km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 17.5km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 17.6km
Salerberg (Salerberg) 17.6km
Skelná Hu (Glashütte) 17.7km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 17.7km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 17.9km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 18.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 18.1km
Teichmühle (Teichmühle) 18.5km
Bernov (Bernau) 18.6km
Výspa (Dürrengrün) 18.8km
Vogelmühle (Vogelmühle) 18.8km
Libnov (Liebenau) 18.9km
Grünmühle (Grünmühle) 19.0km
Opatov (Absroth) 19.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 19.2km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 19.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 19.5km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 19.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.5km
Schirlmühle (Schirlmühle) 19.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 19.7km
Slatiny (Lohhäuser) 19.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 19.8km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 19.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist