PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Administrátor 15.12.2007] 
Jesenice  (Gassnitz)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Vodní nádrž Jesenice -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07111 12.46911 støed obce dle mapy.cz Administrátor 15.12.2007  


Okolí (do 10km):
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 0.4km
Døenice (Treunitz) 1.7km
Ottmühle (Ottmühle) 1.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 2.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 2.4km
Mäntling (Mäntling) 2.5km
Žírnice (Neuhaus) 2.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 3.0km
Mechová (Mies) 3.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 3.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 3.7km
Úval (Grün) 3.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 4.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 4.8km
Leimbruck (Leimbruck) 4.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 4.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 4.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 4.9km
Tìšov (Teschau) 4.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 5.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 5.1km
Vokov (Wogau) 5.1km
Vrbová (Förba) 5.1km
Köstelhof (Köstelhof) 5.2km
Ždírnice (Schirnitz) 5.2km
Trojice (Frühmesse) 5.2km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 5.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 5.4km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 5.6km
Podhrad (Pograth) 5.6km
Èervený mlýn (Rothmühle) 5.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 6.0km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 6.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 6.2km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 6.3km
Hnìvín (Knöba) 6.3km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 6.4km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 6.4km
Milikov (Miltigau) 6.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 6.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 6.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 6.7km
Rudolfinum (Rudolfinum) 6.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 6.9km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 7.0km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 7.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 7.4km
Vogelhof (Vogelhof) 7.4km
Libava (Liebau) 7.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.4km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 7.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 7.5km
Hechtova My (Hechthau) 7.5km
Brusírna (Schleifermühle) 7.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 7.6km
Wildenhof (Wildenhof) 7.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.7km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 7.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 7.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 7.8km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.9km
Sandner (Sandner) 7.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 7.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 7.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 8.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 8.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.1km
Slapany (Schloppenhof) 8.2km
Doubrava (Doberau) 8.2km
Brtná (Zeidlweid) 8.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.2km
Dvoreèky (Krainhof) 8.2km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 8.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 8.3km
Buchhausl (Buchhausl) 8.3km
Starost (Sorgen) 8.4km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.4km
Studánka (Schönbrunn) 8.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 8.5km
Sla (Moorlohe) 8.5km
Kahlermühle (Kahlermühle) 8.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 8.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 8.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 8.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 8.7km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 8.9km
Sklárny (Glashütten) 8.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 8.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 9.0km
Sägewerk (Sägewerk) 9.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.0km
Grundhauser (Grundhauser) 9.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.1km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 9.1km
Boden (Boden) 9.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.1km
Smrkovec (Schönficht) 9.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 9.2km
Peintmühle (Peintmühle) 9.2km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.3km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.4km
Skalka (Stein) 9.5km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.5km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 9.7km
Wies (Wies) 9.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.7km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Boden (Boden) 10.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.1km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 10.2km
Týmov (Tiefengrün) 10.2km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 10.4km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 10.5km
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 10.5km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 10.6km
Ostrov (Wöhr) 10.6km
Soos (Soos) 10.8km
Stupice (Stobitzhof) 10.8km
Nový mlýn (Neumühle) 10.8km
Dìvín (Döba) 10.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.0km
Frankenhau (Frankenhau) 11.0km
Grundmühle (Grundmühle) 11.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.1km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.2km
Mostek (Bruck) 11.3km
Rusov (Reissengrün) 11.3km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 11.4km
Vysoká (Maiersgrün) 11.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.5km
Tùnì (Liebeneck) 11.8km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.8km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 11.9km
Suchá (Dürr) 11.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 11.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 12.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.1km
Auglmühle (Auglmühle) 12.1km
Zelená (Grün) 12.2km
Tisová (Theißau) 12.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.2km
Bor (Haid) 12.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.3km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.3km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.3km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.4km
Horka (Berg) 12.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 12.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 12.4km
Hochofen (Hochofen) 12.4km
Geyerau (Geyerau) 12.5km
Bystøina (Reichenbach) 12.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 12.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 12.5km
Kovárna (Waffenschmiede) 12.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 12.5km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 12.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 12.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.6km
Weissmühle (Weissmühle) 12.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 12.8km
Hleïsebe (Siehdichfür) 12.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 12.9km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.9km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 12.9km
Háj (Grafengrün) 12.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 12.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 13.0km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 13.0km
V úžlabí (Kahr) 13.0km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.0km
Jedlièná (Tannenberg) 13.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.1km
Bukovany (Buckwa) 13.1km
Mýtina (Hau) 13.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 13.2km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.2km
Hennermühle (Hennermühle) 13.2km
Chata (Wetterhütte) 13.3km
Dvory (Maierhöfen) 13.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 13.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 13.3km
Horní zámek (Oberschloss) 13.4km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.5km
Muglaugl (Muglaugl) 13.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.6km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.6km
Haselhöfe (Haselhöfe) 13.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 13.7km
Habartov (Habersbirk) 13.8km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.8km
Brandhof (Brandhof) 13.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 14.0km
U Bártù (Barthaus) 14.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 14.2km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.2km
Markvarec (Marklesgrün) 14.3km
Voskárna (Wachshütte) 14.3km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 14.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 14.4km
U Hansla (Beim Hansl) 14.4km
Kyselka (Mattelberg) 14.5km
Ovèárna (Schäferei) 14.5km
Stegmühle (Stegmühle) 14.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.7km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 14.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 14.8km
Lesná (Wallhof) 14.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.9km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 14.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 14.9km
Na Lillu (Beim Lill) 15.0km
Prüllermühle (Prüllermühle) 15.2km
Velký Rybník (Grossenteich) 15.2km
Kvìtná (Plumberg) 15.2km
Lískovec (Haselhof) 15.2km
Na Kopci (Berghäuser) 15.5km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 15.7km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.7km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 16.1km
Slatiny (Lohhäuser) 16.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 16.1km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 16.3km
Am Hammel (Am Hammel) 16.3km
Lísková (Haselbach) 16.3km
Otov (Ottengrün) 16.5km
Èižebná (Zweifelsreith) 16.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 16.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.6km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.8km
Bärenteich (Bärenteich) 16.9km
König Mühle (König Mühle) 17.0km
Kyks (Kix) 17.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.0km
Aussenhof (Aussenhof) 17.0km
Smrèí (Krondorf) 17.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.1km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 17.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 17.2km
Baier Mühle (Baier Mühle) 17.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 17.3km
Svažec (Ehmet) 17.4km
Na Dole (Schachthäuser) 17.5km
Oldøichov (Ullersgrün) 17.5km
Skelná Hu (Glashütte) 17.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 17.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 17.8km
Nový mlýn (Neumühle) 17.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 18.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 18.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 18.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 18.2km
Libnov (Liebenau) 18.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 18.3km
Bernov (Bernau) 18.3km
Hartenberk (Hartenberg) 18.3km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.3km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 18.4km
Božetín (Fasattengrün) 18.4km
Na Štole (Stollmühle) 18.4km
Untere Mühle (Untere Mühle) 18.5km
Plössl (Plössl) 18.6km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 18.7km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.7km
Obere Mühle (Obere Mühle) 18.8km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 18.8km
Eberhof (Eberhof) 18.9km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.9km
Petrova štola (Peterstollen) 18.9km
Draha (Droth) 19.0km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 19.2km
Na Drahách (Drothhaus) 19.2km
Smrèina (Ermesgrün) 19.3km
Vackov (Watzkenreuth) 19.3km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.3km
Tilingmühle (Tilingmühle) 19.4km
Týn (Thein) 19.5km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 19.8km
U Brodu (Furthhäusel) 19.9km
Skelné Hutì (Glashütten) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist