PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 27.12.2007] 
Svažec  (Ehmet)

Kategorie: Osada   (správní obec: Èižebná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela - zùstala jen hájovna

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.22758 12.46619 GPS - støed obce Zdenìk Pechar 27.12.2007  
  50.23053 12.47139 GPS - hájovna Zdenìk Pechar 27.12.2007  


Okolí (do 10km):
Smrèí (Krondorf) 0.7km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 0.9km
Na Rabì (Raberhäuser) 1.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 1.2km
Oldøichov (Ullersgrün) 1.7km
Skelná Hu (Glashütte) 1.9km
Na Kopci (Berghäuser) 2.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 2.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.6km
Božetín (Fasattengrün) 2.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 2.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 3.0km
Lesná (Wallhof) 3.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.1km
Ovèárna (Schäferei) 3.1km
Bernov (Bernau) 3.1km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 3.5km
U Hansla (Beim Hansl) 3.5km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 3.7km
Hamr (Waffenhammer) 3.7km
Steinhammer (Steinhammer) 3.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 3.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 3.9km
Stegmühle (Stegmühle) 3.9km
Na Dole (Schachthäuser) 4.0km
Kvìtná (Plumberg) 4.1km
Opatov (Absroth) 4.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 4.3km
Ètyødomí (Vierhäuser) 4.4km
Libnov (Liebenau) 4.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 4.6km
Steingrube (Steingrube) 4.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 4.7km
Teichmühle (Teichmühle) 4.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 4.8km
Rebmühle (Rebmühle) 4.9km
Liboc (Frankenhammer) 4.9km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.9km
Horka (Berg) 5.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 5.2km
Bor (Haid) 5.2km
Grünmühle (Grünmühle) 5.3km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 5.3km
Brandhof (Brandhof) 5.4km
Èerná (Schwarzenbach) 5.4km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 5.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 5.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.6km
Markvarec (Marklesgrün) 5.7km
Na Lillu (Beim Lill) 5.9km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.1km
Vackov (Watzkenreuth) 6.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 6.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 6.2km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 6.4km
Mostek (Bruck) 6.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 6.5km
Schwank (Schwank) 6.5km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 6.6km
Schindelberg (Schindelberg) 6.6km
Smrèina (Ermesgrün) 6.7km
Eberhof (Eberhof) 6.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 6.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 6.7km
Stupice (Stobitzhof) 6.8km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.0km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 7.0km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.0km
Frankenhau (Frankenhau) 7.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 7.2km
Zeiselhause (Zeiselhause) 7.2km
Dìvín (Döba) 7.3km
Kohlmühle (Kohlmühle) 7.4km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 7.4km
V úžlabí (Kahr) 7.4km
Ludabrunn (Ludabrunn) 7.5km
Petrova štola (Peterstollen) 7.5km
Weisenmeister (Weisenmeister) 7.6km
Chata (Wetterhütte) 7.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.6km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 7.7km
Výspa (Dürrengrün) 7.7km
Berghaus (Berghaus) 7.7km
Geyerau (Geyerau) 7.7km
Hartenberk (Hartenberg) 7.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.9km
Stinglmühle (Stinglmühle) 7.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.0km
Staré Hory (Horn) 8.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 8.2km
U Brodu (Furthhäusel) 8.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.5km
Weissmühle (Weissmühle) 8.5km
Suchá (Dürr) 8.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 8.6km
Habartov (Habersbirk) 8.6km
Kostelní (Kirchberg) 8.9km
Tilingmühle (Tilingmühle) 8.9km
Waldschenke (Waldschänke) 9.1km
Zelená (Grün) 9.1km
Kámen (Stein) 9.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.3km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 9.4km
Doubrava (Doberau) 9.4km
Horní zámek (Oberschloss) 9.5km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 9.5km
Rusov (Reissengrün) 9.5km
Hammergut (Hammergut) 9.6km
Bukovany (Buckwa) 9.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 9.7km
Reuth (Reuth) 9.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 9.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.8km
Bärenteich (Bärenteich) 9.9km
Starost (Sorgen) 9.9km
Kraushof (Kraushof) 9.9km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 10.0km

Okolí (10-20km):
Soos (Soos) 10.1km
Poèátky (Ursprung) 10.1km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 10.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.2km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 10.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 10.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.4km
Kyselka (Mattelberg) 10.5km
Velký Rybník (Grossenteich) 10.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.9km
U Bártù (Barthaus) 10.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.0km
Hnìvín (Knöba) 11.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.2km
Týn (Thein) 11.3km
Am Hammel (Am Hammel) 11.4km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 11.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.5km
Dvory (Maierhöfen) 11.5km
Lesík (Waldl) 11.5km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 11.6km
Lísková (Haselbach) 11.8km
Stará (Altengrün) 12.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 12.4km
Vrbová (Förba) 12.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 12.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 12.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 12.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.8km
Aussenhof (Aussenhof) 12.8km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 12.9km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 13.0km
Vokov (Wogau) 13.2km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 13.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 13.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 13.2km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 13.3km
Tisová (Theißau) 13.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 13.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 13.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.6km
Voskárna (Wachshütte) 13.6km
Neuengrün (Neuengrün) 13.7km
Obora (Hochgarth) 13.7km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 13.7km
Vogelhof (Vogelhof) 13.8km
Otov (Ottengrün) 13.9km
Hranièná (Markhausen) 14.0km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.2km
Mýtina (Hau) 14.2km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 14.3km
Šindelová (Schindlwald) 14.3km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 14.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 14.4km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 14.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 14.6km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 14.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.8km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 15.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 15.2km
Sägewerk (Sägewerk) 15.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.4km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 15.4km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 15.6km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 15.6km
Jedlièná (Tannenberg) 15.7km
Köstelhof (Köstelhof) 15.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 15.8km
Dvoreèky (Krainhof) 16.0km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 16.0km
Trojice (Frühmesse) 16.2km
Libava (Liebau) 16.3km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.3km
Ptaèí (Vogeldorf) 16.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 16.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 16.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 16.6km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.7km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 16.7km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 16.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 16.8km
Nový mlýn (Neumühle) 16.9km
Studánka (Schönbrunn) 17.0km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 17.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 17.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.3km
Grundmühle (Grundmühle) 17.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 17.4km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 17.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.4km
Jesenice (Gassnitz) 17.4km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 17.5km
Nancy (Nancy) 17.5km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 17.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 17.6km
Rudolfinum (Rudolfinum) 17.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 17.7km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 17.7km
Mäntling (Mäntling) 17.8km
Døenice (Treunitz) 17.9km
Bystøina (Reichenbach) 17.9km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 18.0km
Týmov (Tiefengrün) 18.0km
Dùl Otto (Frühbuss) 18.0km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 18.1km
Tìšov (Teschau) 18.1km
Skalka (Stein) 18.2km
Úval (Grün) 18.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 18.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 18.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 18.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 18.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 18.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 18.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 18.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 18.6km
Ottmühle (Ottmühle) 18.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 18.6km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 18.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 18.7km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 18.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 19.0km
Ostrov (Wöhr) 19.0km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 19.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 19.1km
Milikov (Miltigau) 19.1km
Sla (Moorlohe) 19.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 19.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 19.1km
Peintmühle (Peintmühle) 19.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 19.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 19.4km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 19.5km
Tùnì (Liebeneck) 19.5km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 19.5km
Mechová (Mies) 19.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 19.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 19.9km
Smrkovec (Schönficht) 19.9km
Rolava (Sauersack) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist