PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
Přidat GPS
Okolí:
Hřbítek 0.5km
Dorstadt 0.9km
Dobřín 1.2km
Adámky 1.4km
Mlýnská 1.6km
Krásná Pole 1.6km
hájovna Hornschlag 2.0km
Lipová 2.1km
Lipová - mlýn a hostinec 2.1km
Lhota 2.2km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Pavel Beran 11.7.2005] 
Kapličky  (Kapellen)   také: Kapilce

Kategorie: Osada   (správní obec: Schönfelden)
Okres: Český Krumlov
Důvod zániku: Hraniční pásmo -
Období zániku: Nespecifikováno
Současný stav: Zničena zcela

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  48.59833 14.21972 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006  

 Historie a jiné články
Z historie obce a kostela  [Michal Kurz 20.10.2007]
Historie obce sahá hluboko do středověku ( min. 1278 ), již před rokem 1306 zde stával kostel, r. 1377 zasvěcený sv. Janu a Pavlu, silně poničený husity. Na konci 16.stol. fungovala v Kapličkách malá sklárna ( připomínána 1597 ), r.1587 je uváděna farní škola. Obnovu kostela podnikli až členové cisterciáckého řádu z nedalekého Vyššího Brodu - znovuvysvěcení provedl r. 1643 opat Jiří Wendsuch. Starou svatyni nahradila až roku 1896 neorománská novostavba podle návrhu vyšebrodského stavitele ing. J. Karla. Mohutná trojlodní stavba s vysokou věží se čtyřmi zvony, kterou zakončovala jehlancovitá střecha, měla v interiéru mj. polychromovaný oltář s... [více]

 Vývoj počtu obyvatel a domů
Rok19101921[zdroje údajů]
Počet obyvatel177194
Počet domů2828

 Dobové obrázky/pohlednice

 Novodobé obrázky

 Ostatní


Komentáře a upřesňující informace k místu


Kapličky [Vladimír Minařík 17.10.2005 16:34] | Reagovat
jz. od Vyššího Brodu při býv. drátech - dnes jen staré ovocné stromy, nově vztyčený kříž a u něho několik trosek nalezených ze zničeného kostela
pohlednice [r.f.znachor 30.11.2005 11:16] | Reagovat
k této obci ai jiným mám bohužel mohu v současnosti pouze přijímat maily-do budoucna dodám
zajímavost [r.f.znachor 23.2.2006 13:44] | Reagovat
do uvedeného sklepa je vstup možný pouze úzkým otvorem v zemi, který je ukrytý v hustém porostu. taková byla alespoň situace při mé poslední návštěvě místa-2001
Re: zajímavost [Petr 1.10.2017 14:12] | Reagovat
V kterych mistech by jsme meli hledat ten otvor?
Stručná historie Kapliček [Lucka 3.3.2006 20:44] | Reagovat
Zaniklá obec Kapličky existovala nejméně od roku 1278 při staré zemské ,,Helfenbergské cestě" z rakouského Altenfeldenu do Vyššího Brodu. V roce 1530 byla již sídlem rychty a její vliv neustále rostl. Při budování železné opony byla celá vesnice včetně kostela v roce 1959 srovnána se zemí. Kamenný kříž zde byl postaven po listopadu 1989. Obec ležela v nadmořské výšce 950 m a špička kostela byla několik centimetrů nad tisícovkou. Železná věž je pozůstatek hlásky protivzdušné ochrany. Dosavadní snahy o znovuosídlení zaniklé obce narážejí na neschválený územní plán pravého břehu Vltavy...
" Období zániku " [Michal Kurz 20.10.2007 18:08] | Reagovat
50.léta, resp. rok 1959
Kapličky [Deantišek Schusser 3.5.2009 12:20] | Reagovat
obec Kapličky byla založena nejpozději v roce 1278, neboť v tomto roce již dle Manuálníku Jana Staice odevzdávala vyšebrodskému cisterciáckému klášteru manuální roční dávky 780 vajec a 60 sýrů. Dle záznamů z tohoto kláštera patnáctého září 1377 do Kapliček přišel z kláštera farář. To zde již stával kostel a fara v místech, kde se tehdy říkalo Stranwalské polesí. V roce 1530, kdy prováděl vyšebrodský klášter soupis svého majetku, byly Kapličky uváděny jako rychta, sídlo správy rozsáhlého území mezi Vltavou a zemskou hranicí. K rychtářství Kapličky patřilo v roce 1530 dvanáct obcí a 71 selských usedlostí, z toho v samotných Kapličkách třináct. Jak uvádí Dominik Kaidl „S vyjímkou Martínkova jsou všechny vesnice rychty Kapličky založeny klášterem Vyšší Brod“. Patnáctého září 1377 přišel do Kapliček první písemně potvrzený farář z vyšebrodského kláštera. To již zde místo „kapličky“ stával zcela určitě kostel a ten býval jen tam, kde bylo větší trvalé osídlení. Mapa ze 14. století zde uvádí kostel „uvnitř Stranwaldského polesí.“ V roce 1530, kdy vyšebrodský klášter prováděl soupis svého majetku, byly Kapličky uváděny jako rychta, sídlo správy rozsáhlého území mezi Vltavou a zemskou hranicí. K rychtě Kapličky patřilo v roce 1530 dvanáct osad a 71 obydlí, z toho v samotných Kapličkách třináct, když v dnešních Loučovicích byl grunt jediný. Dvacátého prosince 1574 se staly Kapličky svobodnou obcí, když se za to zavázaly vyšebrodskému klášteru odevzdat vždy o Velikonocích a o Dušičkách 780 vajec a 60 sýrů. K roku 1579 se pojí prvá písemná zpráva o sklárně v Kapličkách a v roce 1587 je písemně doloženo založení farní školy na Kapličkách.
Kapličky [Frantisek Schusser 3.5.2009 12:23] | Reagovat
V letech 1713 a 1714 byl v okolí Kapliček mor. Obec Kapličky vytvořila hlídky, které měly zabránit vstupu cizích lidí. Jsou známa jména Ch. Thänner a A. Nägel, kteří za morové hlídky dostávali plat deset krejcarů. Zajímavá zpráva pochází z roku 1723, kdy soud v Praze projednával spor mezi vyšebrodským klášterem a obcí Kapličky. Hlavním důkazem byl robotnický deník. Podle zápisů posílali sedláci z Kapliček na robotu děti a starce, kteří byli na robotu slabí a „přesto dostávali robotnický chlebíček.“ I když v celém mocnářství byla oficielně zrušena robota v roce 1775, v Kapličkách došlo k jejímu zrušení až v roce 1786 a robotní daně byly zrušeny až 19. srpna 1803. Vraťme se však ke škole v Kapličkách. K dřevěné budově byl přistavěn chlév, kde měl učitel krávu a kozu. Místo platu dostával učitel v Kapličkách potraviny. Kostelík v Kapličkách byl postupně rozšiřován. V roce 1643 byly vysvěceny tři malé postranní oltáře, k nimž v roce 1790 přibyl nový oltář Panny Marie a v roce 1860 byl pořízen nový velký zvon. Ke konci 19. století byl starý kostel zbourán a postaven nový, který se stal dominantou obce. Plány kostela v novogotickém slohu zhotovil inženýr Karl z Vyššího Brodu a 11. června 1896 byl nový kostel vysvěcen. Trojlodní stavba dosahovala 23 metrů délky a 12 metrů výšky. Ve věži vysoké 50 metrů byly umístěny 4 zvony.Hlavní oltář z polychromovaného dřeva vyřezal tyrolský řezbář Riffesser. Uprostřed oltáře byly svatý Jan a Pavel, kterým byl kostel v Kapličkách zasvěcen již od roku 1377. Po stranách hlavního oltáře byly sochy sv. Benedikta, Bernharda, Leonarda a Jana z Nepomuku. Postraní oltáře pocházely z 17. století a byly sem převezeny z vyšebrodského kláštera. Uprostřed severního oltáře stála socha Panny Marie s Ježíškem a uprostřed jižního oltáře byla socha sv. Barbory. Věžní hodiny zhotovil Johann Krammer z Helfenberku a kovář Wenzel Hutter z Kapliček. Nejstarší zvon ve věži byl z roku 1590. Zvony byly za prvé světové války přetaveny na děla a tak v roce 1925 zhotovila známá českobudějovická zvonařská firma Perner dva nové zvony. Vážily 240 a 180 kg, byly laděny do a moll a kmotrami byly paní Poráková z Loučovic, paní Hembirgerová z Nových Domků a paní Anderlová z Kapliček.Kostelnictví v obci Kapličky patřilo od roku 1854 rodině Hutterů, kteří bydleli v domě čp. 17. V letech 1854 až 1875 byl kostelníkem Anton Hutter, v letech 1876 až 1905 Karel Hutter a od roku 1906 až do odsunu v roce 1946 dělal kostelníka Josef Hutter. Rod Hutterů současně vykonával i funkci hrobařů na místním hřbitově.
Kapličky [František Schusser 3.5.2009 12:27] | Reagovat
V obci Kapličky byli v letech 1910 až 1918 starosty Johann Haudum a Johann Weimüller. Mezi léty 1918 až 1938 postupně v obci Kapličky starostovali Simon Hehenberger, Bernhard Weimüller a Johann Zanner. Za druhé světové války byl starostou Franz Anderl, který zemřel v Loučovicích 24. prosince 1972 ve věku 77 let. Spolek hudebníků v Kapličkách existoval již před rokem 1900. Vedl ho vrchní učitel Johann Spitzberger. Hudební škola v Kapličkách byla vybavena novými hudebními nástroji postupně v letech 1900 až 1905. Po smrti J. Spitzbergera v roce 1912 se postupně stali kapelníky hudebního spolku G. Zaunner, J. Lepschy a A. Fošum.
Kapličky [František Schusser 3.5.2009 12:29] | Reagovat
Spolek hasičů rovněž založil J. Spitzberger a po jeho smrti hasičům postupně veleli sedlák Johann Draxler, kupec F. Tuscher a od roku 1930 kovářský mistr Hutter. Hasiči měli jeden dvoukolový a jeden čtyřkolový hasičský vůz. Dvacátého sedmého září 1927 přišel do Kapliček jako řídící učitel Gerard Bitzan. S jeho jménem je spjata modernizace školy a rozvoj značení turistických cest v okolí. Z chléva u školy byla zřízena obývací místnost a škola byla rozšířena na pět tříd. Gerard Bitzan spolu se svými žáky vyznačil mimo jiné turistickou cestu z Vítkova Kamene přes Kapličky na rakouský Sternstein. Další jím vyznačené trasy vedly například z Nových Domků do Loučovic a na Pošlák. V roce 1927 založil učitel Ernest Walzl a jeho rodina v Kapličkách ochotnické divadlo. Hrálo se v hostinci u Hoffmanů. První z celé řady her byl Zvonař z Břeclavi. V roce 1934 byl v Kapličkách založen německý tělocvičný spolek a cvičení vedli O. Wolfschläger a R. Sösserová.
Kapličky [František Schusser 3.5.2009 12:31] | Reagovat
Poštovního spojení se Kapličky dočkaly v roce 1898. Truhlář Karel Hutter v tu dobu nosil dvakrát týdně poštu z Kapliček do Vyššího Brodu a zpět. Po něm převzal donášku jeho syn. V roce 1940 byla v Kapličkách zřízena poštovna. V obci Kapličky platilo tak zvané „přírodní právo,“ což znamená, že každý majitel statku musel povinně dodat zadarmo statkáři, který vyhořel nebo ho postihla jiná pohroma, dřevo na střechu nebo slámu. V roce 1918 se stal starostou obce Krásná Pole, kam patřila celá farnost Kapličky, Simon Nebenberger z Lipové, od roku 1920 Benhard Weimüller z Kapliček, který odstoupil pro těžkou nemoc a jeho úřad převzal Josef Gantner, hospodský v Kapličkách. Obec Krásná Pole neměla chudobinec a tak každý občan, který nemohl pracovat neměl žádné zázemí. Byl dán „ k cestě s knížkou.“ Každý dům a statkář musel se o starce postarat dle rozpisu ubytování a stravy, který prováděl starosta. Sedmého července 1929 postihla Kapličky vichřice, která odnesla či zcela zničila většinu doškových střech. A aby nebylo těch katastrof v jediném roce dost, vypukl v Kapličkách 5. září 1929 velký požár, při kterém vyhořely tři velké statky. V roce 1918 byl farářem farnosti Kapličky páter Robert Filzbauer a od roku 1925 páter Stanislav Ploner. V roce 1932 je na Kapličkách opět páter Robert Filzbauer. Od roku 1906 až do odsunu byl kostelníkem Josef Hutter. a hrobníkem Rudolf Kapl.
Kapličky [František Schusser 3.5.2009 12:32] | Reagovat
Okresní silnice od rakouských hranic vedla přes Dobřín, Kapličky, Krásná Pole a Mnichovice do Vyššího Brodu. Tato silnice měla silný provoz. Cesta byla zpevněna žulovým kamením. Štět dělal ručně cestář rozbíjením kamene. Byla to namáhavá a špatně placená práce. Silnice z Vyššího Brodu přes Loučovice, Nové Domky a Přední Výtoň do Frymburku byla „uválená písečná cesta.“ V letech 1912 až 1925 byl vrchním učitelem v Kapličkách Johann Brabetz. Spolu s ním zde učili Ernst Watzl a Josefine Rienmüller. V letech 1925 až 1927 byl Ernst Watzl provizorním vrchním učitelem a učiteli byli Josef Haidl a Alfons Migl. 27. února 1927 přišel jako vrchní učitel do Kapliček Gerard Bikan. Za jeho vedení byla škola přestavěna. Stáj byla přestavěna na sociální zařízení a nad ním vybudována ředitelna. Škola byla rozšířena na čtyři třídy a později byla zřízena pátá třída „U Baunnerů“, kde měl obchod Stupner Po skončení druhé světové války byli odsunuti Němci a postupně zanikalo v Kapličkách osídlení. Na Velikonoční pondělí 1946 vyhořel hostinec U Rosenauera. Na počátku padesátých let byla budována „hranice míru,“ železná opona a s ní přišla i demolice obce. K poslednímu odstřelu došlo 4. června 1959, kdy byl odstřelen i kostel. Léta „reálného komunismu“ na Kapličkách připomínají nejen rozvaliny a kamenný kříž, postavený rodáky z Kapliček, který byl vysvěcen 19. června 1992, ale i hláska Pohraniční stráže a zbytky jejich drátů železné opony. Dosud zbývá k zodpovězení jediná otázka: Dočkají se Kapličky svého znovuzrození ?
Re: Kapličky [Miroslav Kubišta 22.9.2009 22:40] | Reagovat
Správné jméno řídícího učitele na Kapličkách je Gerard Bitzan.
Re: Re: Kapličky [xx 14.5.2019 16:16] | Reagovat
Nebo Gerhard Bitzan ?
Re: Re: Re: Kapličky [Miroslav Kubišta 14.5.2019 19:08] | Reagovat
Zcela jistě GERARD - viz. můj archiv a Kohoutí kříž
Re: Kapličky [kalivoda 27.7.2014 11:17] | Reagovat
Pokud já se pamatuji někdy koncem roku 1956 vyhořelo ve Vyšším Brodě kino. Trámy na střechu kina byly použity z konstrukce krovu z kostela v Kapličkách Tím začala jeho celková devastatce.
Re: Kapličky [IN 20.9.2017 10:05] | Reagovat
Nešlo o "hlásku pohraniční stráže" (PS spadala pod min. vnitra) ale o vojenskou vídovou hlásku PVOS, tedy o hlásku protivzdušné obrany státu.
Re: Re: Kapličky [IN 20.9.2017 10:11] | Reagovat
Zde si můžete prohlídnout současné foto a přečíst něco o hlásce PVOS a službě tam. https://www.youtube.com/watch?v=qXfQCO73dH8
Zamořeno chybami pana Schussera [Dr. Milan Hlinomaz 21.5.2010 13:05] | Reagovat
nebyly to manuální, ale naturální dávky, byly rchyty a ne rychtářství, mapa ze 14. st. těžko existuje, v mocnářství bylo nevolnictví zrušeno 1781 a robota 1848, oltáře byly sv. Bernarda, Linharta a Jana Nepomuckého, farář 1377 a 12 osad, 71 obydlí k r. 1530 se dvakrát opakuje, učitel byl Bitzan.
Re: Zamořeno chybami pana Schussera [Zdeněk Pechar 22.5.2010 12:31] | Reagovat
Čtu a koukám že jste se také dopustil chyb. Holt jsme jenom lidi.
ad: Zamořeno chybami pana Schussera [M. Zwyrtek 15.6.2014 11:32] | Reagovat
Pohraniční stráž, jinak vojsko MV = železná opona, dráty elektrické EZOCH a elektronické SIS (od roku 1963) a strážní věže se stříškou, zvane špaky. Vidové hlásky, vysoké nekryté věže = armáda, vojsko PVOS (protivzdušná obrana).
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 35 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist