PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Michal Urban 20.6.2008] 
Štebrùv mlýn  (Steberlmühle)

Kategorie: Mlýn   
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 - v r. 1971 zatopeno nádrží Horka
Období zániku: 1945-1950
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.19150 12.50211 odeèteno z mapy Michal Urban 20.6.2008  


Okolí (do 10km):
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 0.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 0.9km
Stegmühle (Stegmühle) 1.0km
U Hansla (Beim Hansl) 1.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 1.5km
Kunstmühle (Kunstmühle) 1.6km
Kvìtná (Plumberg) 1.7km
Horka (Berg) 1.8km
Markvarec (Marklesgrün) 1.8km
Na Kopci (Berghäuser) 2.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 2.6km
Na Lillu (Beim Lill) 2.6km
Frankenhau (Frankenhau) 2.7km
V úžlabí (Kahr) 2.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 3.0km
Geyerau (Geyerau) 3.0km
Bor (Haid) 3.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 3.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.7km
Ovèárna (Schäferei) 3.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 3.7km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 4.1km
Lesná (Wallhof) 4.2km
Smrèí (Krondorf) 4.2km
Skelná Hu (Glashütte) 4.3km
Stupice (Stobitzhof) 4.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.4km
Habartov (Habersbirk) 4.5km
Mostek (Bruck) 4.6km
Kempfmühle (Kempfmühle) 4.6km
Svažec (Ehmet) 4.7km
Bernov (Bernau) 4.7km
Libnov (Liebenau) 4.7km
Rusov (Reissengrün) 4.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 4.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.3km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.3km
Bukovany (Buckwa) 5.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.5km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.6km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.7km
Dìvín (Döba) 5.7km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.0km
Hartenberk (Hartenberg) 6.1km
Brandhof (Brandhof) 6.2km
Doubrava (Doberau) 6.4km
Petrova štola (Peterstollen) 6.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.9km
Božetín (Fasattengrün) 7.0km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.1km
Dvory (Maierhöfen) 7.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.3km
Na Dole (Schachthäuser) 7.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 7.5km
Starost (Sorgen) 7.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 7.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.7km
Am Hammel (Am Hammel) 7.9km
Hnìvín (Knöba) 8.0km
Chata (Wetterhütte) 8.1km
Hamr (Waffenhammer) 8.1km
Steinhammer (Steinhammer) 8.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 8.1km
Suchá (Dürr) 8.2km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.3km
Hammergut (Hammergut) 8.3km
Reuth (Reuth) 8.3km
Lísková (Haselbach) 8.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.5km
Weissmühle (Weissmühle) 8.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 8.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 8.7km
Kraushof (Kraushof) 8.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.8km
Tisová (Theißau) 8.8km
Zelená (Grün) 8.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.9km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 9.0km
Opatov (Absroth) 9.0km
Vrbová (Förba) 9.0km
Liboc (Frankenhammer) 9.0km
Steingrube (Steingrube) 9.1km
Týn (Thein) 9.1km
Vogelhof (Vogelhof) 9.2km
Staré Hory (Horn) 9.2km
Soos (Soos) 9.3km
Teichmühle (Teichmühle) 9.3km
Aussenhof (Aussenhof) 9.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 9.4km
Voskárna (Wachshütte) 9.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.6km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.6km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 9.6km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.7km
Rebmühle (Rebmühle) 9.7km
Mýtina (Hau) 9.7km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.7km
Vackov (Watzkenreuth) 9.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 9.8km
Horní zámek (Oberschloss) 9.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.9km
Grünmühle (Grünmühle) 9.9km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.9km
Èerná (Schwarzenbach) 10.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.0km
Lesík (Waldl) 10.0km

Okolí (10-20km):
Eberhof (Eberhof) 10.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 10.3km
Smrèina (Ermesgrün) 10.3km
Vokov (Wogau) 10.3km
Lvov (Löwenhof) 10.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.5km
Sägewerk (Sägewerk) 10.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.6km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.7km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 10.8km
Schwank (Schwank) 10.8km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.9km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 11.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 11.1km
Kyselka (Mattelberg) 11.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.3km
Schindelberg (Schindelberg) 11.3km
Dvoreèky (Krainhof) 11.3km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.4km
Valtéøov (Waltersgrün) 11.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.5km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 11.6km
U Bártù (Barthaus) 11.6km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.6km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.6km
Trojice (Frühmesse) 11.6km
Libava (Liebau) 11.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.6km
Stará (Altengrün) 11.6km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 11.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.7km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 11.7km
Bärenteich (Bärenteich) 11.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 11.8km
U Brodu (Furthhäusel) 11.8km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.8km
Výspa (Dürrengrün) 11.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.8km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.9km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.9km
Steinloh (Steinloh) 12.0km
Weisenmeister (Weisenmeister) 12.1km
Berghaus (Berghaus) 12.2km
Nový mlýn (Neumühle) 12.2km
Studánka (Schönbrunn) 12.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 12.4km
Kamenice (Steinbach) 12.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.5km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.6km
Grundmühle (Grundmühle) 12.6km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.6km
Lipnice (Littmitz) 12.7km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.0km
U Voglerù (Vogler) 13.0km
Köstelhof (Köstelhof) 13.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.1km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 13.2km
Bystøina (Reichenbach) 13.2km
Paseka (Schwand) 13.2km
Týmov (Tiefengrün) 13.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.3km
Novina (Grün) 13.3km
Kostelní (Kirchberg) 13.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 13.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 13.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.6km
Jesenice (Gassnitz) 13.6km
Mäntling (Mäntling) 13.6km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 13.6km
Tìšov (Teschau) 13.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.6km
Waldschenke (Waldschänke) 13.8km
Kámen (Stein) 13.8km
Úval (Grün) 13.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.0km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.1km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 14.2km
Ostrov (Wöhr) 14.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 14.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.3km
Lochmühle (Lochmühle) 14.3km
Døenice (Treunitz) 14.4km
Sla (Moorlohe) 14.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.4km
Loch (Loch) 14.4km
Milikov (Miltigau) 14.5km
Peintmühle (Peintmühle) 14.5km
Ottmühle (Ottmühle) 14.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.6km
Poèátky (Ursprung) 14.7km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 14.8km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 14.9km
Rovná (Ebmeth) 14.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 15.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 15.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.1km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 15.2km
Smrkovec (Schönficht) 15.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 15.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 15.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 15.4km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 15.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 15.4km
U Lesa (Waldhäuser) 15.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 15.6km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 15.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.6km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.7km
Obora (Hochgarth) 15.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 15.9km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 16.0km
Šindelová (Schindlwald) 16.0km
Mechová (Mies) 16.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 16.2km
Žírnice (Neuhaus) 16.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 16.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 16.2km
Grundhauser (Grundhauser) 16.2km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 16.3km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 16.4km
Skalka (Stein) 16.5km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 16.5km
Neuhäuser (Neuhäuser) 16.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 16.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 16.6km
Leimbruck (Leimbruck) 16.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.7km
Údolí Ohøe (Egerthal) 16.7km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 16.7km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.7km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 16.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 16.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 16.8km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 16.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 16.9km
Ždírnice (Schirnitz) 16.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 16.9km
Hochofen (Hochofen) 16.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.9km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 17.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.1km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 17.2km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 17.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 17.3km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 17.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.3km
Podhrad (Pograth) 17.4km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 17.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 17.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 17.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 17.6km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 17.6km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 17.6km
Pouš (Oedt) 17.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 17.8km
Železný mlýn (Eisenhammer) 17.8km
Auglmühle (Auglmühle) 17.8km
Hranièná (Markhausen) 18.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 18.1km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 18.1km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 18.2km
Javoøina (Ahornswald) 18.2km
Sackhäuser (Sackhäuser) 18.2km
Ptaèí (Vogeldorf) 18.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 18.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 18.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 18.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 18.6km
Sklárny (Glashütten) 18.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 18.6km
Hechtova My (Hechthau) 18.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 18.7km
Boden (Boden) 18.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 18.9km
Bøidlová (Schieferhütten) 19.0km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 19.2km
Wildenhof (Wildenhof) 19.3km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 19.3km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 19.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 19.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 19.9km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist