PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 14.7.2008] 
Horka  (Berg)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbyly ètyøi domy

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.18264 12.48047 dle serveru mapy.cz, autobusová zastávka Radim Hettner 14.7.2008  


Okolí (do 10km):
Kunstmühle (Kunstmühle) 0.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 1.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 1.6km
Bor (Haid) 1.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 1.8km
U Hansla (Beim Hansl) 2.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 2.0km
Frankenhau (Frankenhau) 2.2km
Mlýnek (Mühlgrün) 2.4km
Stegmühle (Stegmühle) 2.5km
Stupice (Stobitzhof) 2.6km
Mostek (Bruck) 2.8km
Ovèárna (Schäferei) 2.9km
Na Kopci (Berghäuser) 3.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 3.3km
Lesná (Wallhof) 3.4km
Kvìtná (Plumberg) 3.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 3.5km
Markvarec (Marklesgrün) 3.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 3.7km
Dìvín (Döba) 3.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 4.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 4.0km
Geyerau (Geyerau) 4.0km
V úžlabí (Kahr) 4.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 4.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 4.3km
Na Lillu (Beim Lill) 4.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 4.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 4.5km
Brandhof (Brandhof) 4.7km
Smrèí (Krondorf) 4.7km
Doubrava (Doberau) 4.8km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 4.8km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.0km
Vackovec (Watzgenreuth) 5.0km
Svažec (Ehmet) 5.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 5.3km
Skelná Hu (Glashütte) 5.3km
Hartoušov (Hartessenreuth) 5.4km
Rusov (Reissengrün) 5.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.7km
Habartov (Habersbirk) 5.8km
Starost (Sorgen) 5.9km
Bernov (Bernau) 6.0km
Libnov (Liebenau) 6.2km
Chata (Wetterhütte) 6.4km
Suchá (Dürr) 6.4km
Bukovany (Buckwa) 6.4km
Hnìvín (Knöba) 6.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.7km
Na Dole (Schachthäuser) 6.8km
Božetín (Fasattengrün) 6.8km
Weissmühle (Weissmühle) 6.9km
Zelená (Grün) 7.2km
Soos (Soos) 7.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.5km
Vrbová (Förba) 7.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 7.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 7.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 7.9km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 7.9km
Hartenberk (Hartenberg) 7.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 8.0km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.0km
Haselhöfe (Haselhöfe) 8.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 8.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 8.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 8.1km
Horní zámek (Oberschloss) 8.2km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 8.2km
Petrova štola (Peterstollen) 8.2km
Dvory (Maierhöfen) 8.2km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 8.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 8.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 8.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.6km
Vokov (Wogau) 8.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.8km
Hamr (Waffenhammer) 8.8km
Steinhammer (Steinhammer) 8.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.0km
Opatov (Absroth) 9.0km
Vogelhof (Vogelhof) 9.0km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 9.1km
Vackov (Watzkenreuth) 9.1km
Teichmühle (Teichmühle) 9.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 9.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.2km
Eberhof (Eberhof) 9.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 9.3km
Tilingmühle (Tilingmühle) 9.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 9.4km
Am Hammel (Am Hammel) 9.4km
Smrèina (Ermesgrün) 9.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.5km
Tisová (Theißau) 9.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 9.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 9.6km
Kyselka (Mattelberg) 9.7km
Grünmühle (Grünmühle) 9.7km
Lísková (Haselbach) 9.7km
Steingrube (Steingrube) 9.8km
Liboc (Frankenhammer) 9.8km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 9.9km
U Bártù (Barthaus) 9.9km
Rebmühle (Rebmühle) 9.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Velký Rybník (Grossenteich) 10.1km
Hammergut (Hammergut) 10.1km
Reuth (Reuth) 10.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 10.3km
Bärenteich (Bärenteich) 10.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 10.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.5km
Èerná (Schwarzenbach) 10.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.5km
Kraushof (Kraushof) 10.5km
Voskárna (Wachshütte) 10.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.6km
Sägewerk (Sägewerk) 10.6km
Mýtina (Hau) 10.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 10.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 10.8km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.8km
Staré Hory (Horn) 10.8km
Týn (Thein) 10.8km
Aussenhof (Aussenhof) 10.8km
U Brodu (Furthhäusel) 10.9km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 10.9km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.1km
Trojice (Frühmesse) 11.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.2km
Dvoreèky (Krainhof) 11.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 11.2km
Výspa (Dürrengrün) 11.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 11.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 11.4km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.4km
Schindelberg (Schindelberg) 11.4km
Libava (Liebau) 11.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.4km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 11.4km
Köstelhof (Köstelhof) 11.5km
Schwank (Schwank) 11.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 11.6km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.6km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 11.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 11.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 11.6km
Lesík (Waldl) 11.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.9km
Berghaus (Berghaus) 12.0km
Lvov (Löwenhof) 12.0km
Studánka (Schönbrunn) 12.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.4km
Jesenice (Gassnitz) 12.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.4km
Nový mlýn (Neumühle) 12.5km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 12.7km
Mäntling (Mäntling) 12.7km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 12.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 12.7km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 12.7km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.8km
Grundmühle (Grundmühle) 12.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 13.1km
Døenice (Treunitz) 13.1km
Úval (Grün) 13.1km
Tìšov (Teschau) 13.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 13.2km
Kamenice (Steinbach) 13.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 13.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 13.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.3km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.4km
Stará (Altengrün) 13.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.4km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 13.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 13.5km
Týmov (Tiefengrün) 13.5km
Jedlièná (Tannenberg) 13.6km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 13.6km
Waldschenke (Waldschänke) 13.6km
Ottmühle (Ottmühle) 13.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 13.7km
Rudolfinum (Rudolfinum) 13.7km
Bystøina (Reichenbach) 13.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 13.8km
Steinloh (Steinloh) 13.8km
Kostelní (Kirchberg) 13.9km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 14.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.0km
Kámen (Stein) 14.1km
Milikov (Miltigau) 14.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.2km
Hleïsebe (Siehdichfür) 14.3km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 14.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.3km
Sla (Moorlohe) 14.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.3km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 14.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 14.4km
Ostrov (Wöhr) 14.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 14.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 14.5km
Peintmühle (Peintmühle) 14.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.5km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 14.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 14.6km
Mechová (Mies) 14.7km
Skalka (Stein) 14.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 14.8km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 14.9km
Údolí Ohøe (Egerthal) 14.9km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 14.9km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 14.9km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.9km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 15.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.0km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 15.1km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 15.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 15.1km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.1km
Žírnice (Neuhaus) 15.1km
Smrkovec (Schönficht) 15.1km
Poèátky (Ursprung) 15.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 15.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 15.2km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 15.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.4km
Leimbruck (Leimbruck) 15.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 15.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.8km
U Lesa (Waldhäuser) 15.8km
Podhrad (Pograth) 15.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 16.0km
Grundhauser (Grundhauser) 16.0km
Kahlermühle (Kahlermühle) 16.1km
Èervený mlýn (Rothmühle) 16.1km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 16.1km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 16.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.2km
Ždírnice (Schirnitz) 16.2km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 16.3km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 16.5km
Tùnì (Liebeneck) 16.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 16.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.6km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 16.8km
Svatá Anna (Sankt Anna) 16.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 16.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 17.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.0km
Boden (Boden) 17.1km
Hechtova My (Hechthau) 17.1km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 17.1km
Hochofen (Hochofen) 17.1km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.1km
Obora (Hochgarth) 17.3km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 17.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 17.5km
Šindelová (Schindlwald) 17.6km
Wildenhof (Wildenhof) 17.7km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 17.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 17.9km
Auglmühle (Auglmühle) 17.9km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 18.0km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 18.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 18.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.1km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 18.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 18.2km
Sklárny (Glashütten) 18.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 18.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 18.3km
Neuhäuser (Neuhäuser) 18.3km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 18.4km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 18.5km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 18.7km
Wies (Wies) 18.7km
Slapany (Schloppenhof) 18.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.7km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 18.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 18.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.7km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 18.7km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 18.7km
Dorfmühle (Dorfmühle) 18.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 18.8km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.9km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 18.9km
Brusírna (Schleifermühle) 19.0km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 19.0km
Hranièná (Markhausen) 19.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.2km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 19.2km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 19.4km
Sandner (Sandner) 19.4km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 19.7km
Brtná (Zeidlweid) 19.8km
Ptaèí (Vogeldorf) 19.9km
Javoøina (Ahornswald) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist