PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 22.10.2008] 
Nový Dvùr  (Neuhof)   také: Birkenau, Birkenhaid,

Kategorie: Osada   (správní obec: Okrouhlá u Chebu (Scheibenreuth))
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.04728 12.50522 støed osady Zdenìk Pechar 22.10.2008  


Okolí (do 10km):
Grillnmühle (Grillnmühle) 1.1km
Leimbruck (Leimbruck) 1.2km
Ždírnice (Schirnitz) 1.6km
Ottmühle (Ottmühle) 2.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 2.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 2.2km
Mäntling (Mäntling) 2.4km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 2.4km
Žírnice (Neuhaus) 2.6km
Úval (Grün) 2.7km
Tìšov (Teschau) 3.6km
Jesenice (Gassnitz) 3.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 3.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 3.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 4.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 4.0km
Milikov (Miltigau) 4.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 4.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 4.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 4.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 4.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 4.6km
Døenice (Treunitz) 4.7km
Brtná (Zeidlweid) 4.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 4.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 4.9km
Mechová (Mies) 5.0km
Trojice (Frühmesse) 5.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 5.3km
Sklárny (Glashütten) 5.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 5.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 5.9km
Buchhausl (Buchhausl) 5.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 6.0km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 6.1km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 6.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.5km
Grundhauser (Grundhauser) 6.5km
Mýtina (Alt Albenreut) 6.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 6.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 6.6km
Sla (Moorlohe) 6.7km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 6.8km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 6.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 6.8km
Libava (Liebau) 6.9km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 7.0km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 7.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.0km
Smrkovec (Schönficht) 7.0km
U Bauerù (Beim Bauer) 7.1km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 7.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 7.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 7.4km
Peintmühle (Peintmühle) 7.4km
Podhrad (Pograth) 7.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 7.6km
Studánka (Schönbrunn) 7.6km
Boden (Boden) 7.7km
Dvoreèky (Krainhof) 7.8km
Vysoká (Maiersgrün) 7.9km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 8.0km
Brusírna (Schleifermühle) 8.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.1km
Vogelhof (Vogelhof) 8.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 8.2km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 8.3km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 8.3km
Dorfmühle (Dorfmühle) 8.4km
Sandner (Sandner) 8.4km
Vrbová (Förba) 8.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 8.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 8.4km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 8.6km
Köstelhof (Köstelhof) 8.7km
Vokov (Wogau) 8.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 8.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.9km
Sägewerk (Sägewerk) 8.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 9.0km
Týmov (Tiefengrün) 9.0km
Ostrov (Wöhr) 9.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 9.2km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 9.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 9.3km
Hechtova My (Hechthau) 9.4km
Wildenhof (Wildenhof) 9.4km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 9.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 9.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.4km
Slapany (Schloppenhof) 9.5km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 9.5km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 9.5km
Železný mlýn (Eisenhammer) 9.5km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 9.5km
Auglmühle (Auglmühle) 9.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 9.6km
Hnìvín (Knöba) 9.6km
Háj (Grafengrün) 9.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 9.6km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 9.6km
Hennermühle (Hennermühle) 9.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 9.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 9.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 9.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 9.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 9.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 9.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.9km
Muglaugl (Muglaugl) 9.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.0km

Okolí (10-20km):
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 10.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 10.1km
Nový mlýn (Neumühle) 10.1km
Grundmühle (Grundmühle) 10.1km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 10.2km
Hochofen (Hochofen) 10.2km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 10.3km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 10.4km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 10.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 10.4km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 10.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 10.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 10.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 10.7km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 10.7km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 10.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 10.9km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 10.9km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 11.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 11.1km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 11.2km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 11.3km
U Lesa (Waldhäuser) 11.3km
Doubrava (Doberau) 11.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 11.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 11.4km
U Smrkù (Fichten Mühle) 11.4km
Bystøina (Reichenbach) 11.5km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 11.6km
Wies (Wies) 11.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 11.6km
Lískovec (Haselhof) 11.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 11.6km
Nové Mohelno (Neumugl) 11.7km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 11.9km
Starost (Sorgen) 11.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 11.9km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 12.0km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 12.2km
Údolí Ohøe (Egerthal) 12.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 12.4km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.5km
Skalka (Stein) 12.6km
Tisová (Theißau) 12.6km
Rovná (Ebmeth) 12.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 12.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 12.7km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 12.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.7km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 12.8km
Rusov (Reissengrün) 12.8km
Slatiny (Lohhäuser) 13.0km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 13.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.1km
Stoh (Schober) 13.1km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 13.2km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 13.2km
Mýtina (Hau) 13.2km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 13.2km
Frankenhau (Frankenhau) 13.4km
Kyks (Kix) 13.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 13.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 13.4km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 13.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 13.5km
König Mühle (König Mühle) 13.5km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 13.6km
Kamenice (Steinbach) 13.6km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 13.8km
Baier Mühle (Baier Mühle) 13.8km
Stupice (Stobitzhof) 13.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.9km
Winkelmühle (Winkelmühle) 13.9km
Dvory (Maierhöfen) 14.1km
Dìvín (Döba) 14.2km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 14.2km
Geyerau (Geyerau) 14.3km
Nový mlýn (Neumühle) 14.3km
Soos (Soos) 14.4km
Bukovany (Buckwa) 14.4km
Mostek (Bruck) 14.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 14.5km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 14.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 14.6km
Voskárna (Wachshütte) 14.6km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 14.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 14.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 14.8km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 14.8km
Na Štole (Stollmühle) 14.8km
V úžlabí (Kahr) 14.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 14.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 15.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 15.0km
Plössl (Plössl) 15.1km
Horka (Berg) 15.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 15.2km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 15.2km
Bor (Haid) 15.3km
Habartov (Habersbirk) 15.3km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 15.4km
Draha (Droth) 15.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 15.4km
Suchá (Dürr) 15.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 15.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 15.6km
Na Drahách (Drothhaus) 15.6km
Paseka (Schwand) 15.6km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 15.7km
Zelená (Grün) 15.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 15.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 16.1km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 16.1km
Weissmühle (Weissmühle) 16.3km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 16.3km
Skelné Hutì (Glashütten) 16.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 16.4km
Markvarec (Marklesgrün) 16.4km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 16.4km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 16.5km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 16.5km
Novina (Grün) 16.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 16.6km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 16.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 16.8km
Chata (Wetterhütte) 16.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 16.8km
Spálený dvùr (Brandhof) 16.9km
Horní zámek (Oberschloss) 17.0km
U Hansla (Beim Hansl) 17.0km
Stegmühle (Stegmühle) 17.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 17.0km
Na Lillu (Beim Lill) 17.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 17.0km
Am Hammel (Am Hammel) 17.1km
Lísková (Haselbach) 17.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 17.2km
Brandhof (Brandhof) 17.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 17.3km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 17.3km
Ovèárna (Schäferei) 17.5km
Treppenstein (Treppenstein) 17.5km
Kvìtná (Plumberg) 17.6km
Aussenhof (Aussenhof) 17.6km
U Bártù (Barthaus) 17.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 17.8km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 17.8km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 17.8km
Lesná (Wallhof) 17.9km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 18.0km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 18.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 18.1km
Kyselka (Mattelberg) 18.2km
Na Kopci (Berghäuser) 18.2km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 18.4km
Horní Hamr (Oberhammer) 18.5km
Berghauslen (Berghauslen) 18.8km
Velký Rybník (Grossenteich) 18.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 19.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 19.4km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 19.4km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 19.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 19.6km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 19.6km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 19.6km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 19.7km
Tišina (Kenruh) 19.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 19.8km
Smrèí (Krondorf) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist