PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 15.1.2009] 
Stegmühle   také: Kahler Mühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kvìtná (Plumberk))
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno - Vodní nádrž Horka (1966-1970)
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.20020 12.50162 GPS - st.38/èp.23 + st.37/èp.24 Zdenìk Pechar 15.1.2009  


Okolí (do 10km):
Švédský Domek (Schwedenhaus) 0.5km
U Hansla (Beim Hansl) 0.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 1.0km
Kvìtná (Plumberg) 1.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 1.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 1.5km
Na Kopci (Berghäuser) 1.9km
Markvarec (Marklesgrün) 1.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 2.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 2.3km
Na Lillu (Beim Lill) 2.4km
Horka (Berg) 2.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 2.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 3.0km
Smrèí (Krondorf) 3.3km
Skelná Hu (Glashütte) 3.3km
V úžlabí (Kahr) 3.4km
Ovèárna (Schäferei) 3.5km
Voglsmühle (Voglsmühle) 3.5km
Frankenhau (Frankenhau) 3.6km
Geyerau (Geyerau) 3.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.8km
Èižebná (Zweifelsreith) 3.8km
Bernov (Bernau) 3.8km
Libnov (Liebenau) 3.8km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 3.9km
Bor (Haid) 3.9km
Svažec (Ehmet) 3.9km
Lesná (Wallhof) 4.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 4.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 4.9km
Habartov (Habersbirk) 4.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.1km
Oldøichov (Ullersgrün) 5.1km
Mostek (Bruck) 5.1km
Stupice (Stobitzhof) 5.1km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 5.4km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.5km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 5.5km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.6km
Rusov (Reissengrün) 5.6km
Hartenberk (Hartenberg) 5.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.8km
Bukovany (Buckwa) 5.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 5.9km
Petrova štola (Peterstollen) 5.9km
Brandhof (Brandhof) 6.2km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.2km
Dìvín (Döba) 6.2km
Božetín (Fasattengrün) 6.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 6.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 6.9km
Na Dole (Schachthäuser) 7.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.1km
Ètyødomí (Vierhäuser) 7.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 7.1km
Doubrava (Doberau) 7.2km
Hamr (Waffenhammer) 7.2km
Steinhammer (Steinhammer) 7.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.3km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 7.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 7.7km
Dvory (Maierhöfen) 7.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.9km
Hammergut (Hammergut) 7.9km
Reuth (Reuth) 7.9km
Liboc (Frankenhammer) 8.0km
Am Hammel (Am Hammel) 8.0km
Opatov (Absroth) 8.2km
Steingrube (Steingrube) 8.2km
Chata (Wetterhütte) 8.3km
Starost (Sorgen) 8.3km
Kraushof (Kraushof) 8.3km
Staré Hory (Horn) 8.4km
Suchá (Dürr) 8.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.5km
Lísková (Haselbach) 8.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 8.6km
Teichmühle (Teichmühle) 8.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.6km
Rebmühle (Rebmühle) 8.8km
Hnìvín (Knöba) 8.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 8.8km
Weissmühle (Weissmühle) 8.9km
Týn (Thein) 8.9km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 9.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 9.1km
Èerná (Schwarzenbach) 9.1km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 9.2km
Grünmühle (Grünmühle) 9.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 9.2km
Zelená (Grün) 9.3km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.3km
Vackov (Watzkenreuth) 9.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.4km
Tisová (Theißau) 9.4km
Aussenhof (Aussenhof) 9.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.6km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.7km
Eberhof (Eberhof) 9.7km
Lesík (Waldl) 9.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 9.8km
Soos (Soos) 9.8km
Schwank (Schwank) 9.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 9.9km
Smrèina (Ermesgrün) 9.9km
Vrbová (Förba) 9.9km
Voskárna (Wachshütte) 9.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.9km
Kohlmühle (Kohlmühle) 10.0km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní zámek (Oberschloss) 10.1km
Vogelhof (Vogelhof) 10.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 10.3km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.3km
Mýtina (Hau) 10.3km
Lvov (Löwenhof) 10.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 10.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.5km
Schindelberg (Schindelberg) 10.6km
Valtéøov (Waltersgrün) 10.6km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 10.6km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.7km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 10.8km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 10.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.9km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.0km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.0km
Stará (Altengrün) 11.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.1km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 11.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.1km
Vokov (Wogau) 11.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.1km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.2km
Výspa (Dürrengrün) 11.2km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.2km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 11.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.3km
U Brodu (Furthhäusel) 11.4km
Sägewerk (Sägewerk) 11.4km
Kyselka (Mattelberg) 11.5km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.5km
Berghaus (Berghaus) 11.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.5km
Bärenteich (Bärenteich) 11.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 11.7km
Steinloh (Steinloh) 11.7km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.8km
U Bártù (Barthaus) 11.8km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 12.0km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.0km
Dvoreèky (Krainhof) 12.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 12.2km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.4km
Lipnice (Littmitz) 12.4km
Libava (Liebau) 12.5km
Trojice (Frühmesse) 12.6km
U Voglerù (Vogler) 12.6km
Kostelní (Kirchberg) 12.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.7km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 12.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.7km
Kámen (Stein) 12.9km
Nový mlýn (Neumühle) 12.9km
Waldschenke (Waldschänke) 13.0km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 13.0km
Kamenice (Steinbach) 13.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 13.1km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 13.2km
Studánka (Schönbrunn) 13.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 13.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.3km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 13.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 13.4km
Grundmühle (Grundmühle) 13.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.6km
Paseka (Schwand) 13.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.8km
Poèátky (Ursprung) 13.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.8km
Novina (Grün) 13.8km
Köstelhof (Köstelhof) 13.9km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.9km
Bystøina (Reichenbach) 13.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.9km
Lochmühle (Lochmühle) 13.9km
Loch (Loch) 13.9km
Týmov (Tiefengrün) 14.1km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 14.2km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 14.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 14.2km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.4km
Jesenice (Gassnitz) 14.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 14.6km
Mäntling (Mäntling) 14.6km
Tìšov (Teschau) 14.6km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 14.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.7km
Úval (Grün) 14.8km
Obora (Hochgarth) 14.8km
Ostrov (Wöhr) 15.0km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 15.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.2km
Šindelová (Schindlwald) 15.2km
Døenice (Treunitz) 15.3km
Sla (Moorlohe) 15.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.3km
Peintmühle (Peintmühle) 15.4km
Milikov (Miltigau) 15.5km
Ottmühle (Ottmühle) 15.6km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 15.6km
Rovná (Ebmeth) 15.6km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 15.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 15.8km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.8km
Neuhäuser (Neuhäuser) 15.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 16.0km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 16.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 16.1km
Smrkovec (Schönficht) 16.1km
U Lesa (Waldhäuser) 16.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 16.2km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 16.2km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 16.3km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 16.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.3km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 16.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.4km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 16.4km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 16.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.7km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 16.8km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.8km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 16.8km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 16.9km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.0km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 17.0km
Mechová (Mies) 17.0km
Nový Dvùr (Neuhof) 17.0km
Pouš (Oedt) 17.0km
Hranièná (Markhausen) 17.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 17.1km
Grundhauser (Grundhauser) 17.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.1km
Skalka (Stein) 17.2km
Žírnice (Neuhaus) 17.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 17.2km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 17.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 17.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 17.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 17.4km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.4km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 17.4km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.4km
Javoøina (Ahornswald) 17.4km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 17.4km
Sackhäuser (Sackhäuser) 17.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 17.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 17.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.5km
Ptaèí (Vogeldorf) 17.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.6km
Leimbruck (Leimbruck) 17.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 17.7km
Hochofen (Hochofen) 17.7km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.9km
Ždírnice (Schirnitz) 17.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.0km
Bøidlová (Schieferhütten) 18.1km
Podhrad (Pograth) 18.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 18.2km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 18.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 18.5km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 18.5km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 18.5km
Kahlermühle (Kahlermühle) 18.6km
Auglmühle (Auglmühle) 18.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 18.7km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 18.9km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 19.0km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 19.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.4km
Hechtova My (Hechthau) 19.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 19.5km
Sklárny (Glashütten) 19.5km
Dùl Otto (Frühbuss) 19.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 19.5km
Boden (Boden) 19.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.6km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 19.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 19.8km
Nancy (Nancy) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist