PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[1 15.3.2009] 
Hranièní hospoda  (Grenzschenke)

Kategorie: Hotel, hostinec, chata   (správní obec: Doubrava)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.26722 12.24778 souèadnice byly odvozeny z mapy. 1 15.3.2009  


Okolí (do 10km):
Langmühle (Langmühle) 0.3km
Drahtmühle (Drahtmühle) 0.4km
Goldbrunn (Goldbrunn) 0.6km
Doubrava u Aše (Grün) 0.9km
Pøední Loch (Vorderloch) 1.2km
Zadní Loch (Hinterloch) 1.6km
Kopaniny (Krugsreuth) 1.7km
Schallermühle (Schallermühle) 1.7km
Teichmühle (Teichmühle) 2.4km
Papírna (Papiermühle) 2.7km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 2.9km
Ottenbach (Ottenbach) 3.0km
Schindlermühle (Schindlermühle) 3.1km
Podhradí (Neuberg) 3.2km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 3.6km
Juchhe (Juchhe) 3.9km
Dösenmühle (Dösenmühle) 4.1km
Sorgmühle (Sorgmühle) 4.1km
Háj (Hainhäuser) 4.2km
Nový mlýn (Neumühle) 4.6km
Smrèina (Sorg) 4.9km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 5.1km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 5.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 5.1km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 5.3km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 5.3km
Jack Mühle (Jack Mühle) 5.4km
Lazarmühle (Lazarmühle) 5.6km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 5.7km
Salerberg (Salerberg) 5.8km
Kamenná osada (Steinpöhl) 5.9km
Raubhaus (Raubhaus) 6.0km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 6.0km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 6.0km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 6.3km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 6.3km
Lumpenhau (Lumpenhau) 6.3km
Röthenbach (Röthenbach) 6.3km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 6.3km
Brentenviertel (Brentenviertel) 6.5km
V Luhu (Lohhäuser) 6.5km
Hájovna (Waldhaus) 6.8km
Schönbacher Jägerhaus (Schönbacher Jägerhaus) 6.8km
Galgendorf (Galgendorf) 6.8km
Pastviny (Friedersreuth) 6.9km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 6.9km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 6.9km
Altegrün (Altegrün) 7.0km
Schwarzweber (Schwarzweber) 7.0km
Vojenské Domky (Soldatenhäuser) 7.1km
Beim Ziegenmüller (Beim Ziegenmüller) 7.2km
Horní mlýn (Obere Mühle) 7.2km
Štítary (Schildern) 7.2km
Pískový mlýn (Sandmühle) 7.2km
Fischerhof (Fischerhof) 7.2km
Ängerlein (Ängerlein) 7.3km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 7.3km
Elsterquelle (Esterquelle) 7.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.6km
Knallhütte (Knallhütte) 7.6km
Pìnkava (Finke) 7.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 7.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 7.8km
Kozí mlýn (Ziegenmühle) 7.9km
Samota (Einöde) 7.9km
Trojmezí (Gottmannsgrün) 8.0km
Bären Mühle (Bären Mühle) 8.0km
U Brodu (Furthhäusel) 8.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.0km
Nové Domy (Neuhausen) 8.2km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.2km
Schwammenbach (Schwammenbach) 8.3km
Výspa (Dürrengrün) 8.3km
Farnhaus (Farnhaus) 8.6km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.6km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 8.7km
Nové Mìsto (Neustadt) 8.8km
Waldschenke (Waldschänke) 8.9km
Ludabrunn (Ludabrunn) 8.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 9.0km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 9.0km
Wolfspöhl (Wolfspöhl) 9.1km
Weisenmeister (Weisenmeister) 9.1km
Schelder (Schelder) 9.2km
Bärnhaus (Bärnhaus) 9.2km
Berghaus (Berghaus) 9.2km
Untergottmannsgrün (Untergottmannsgrün) 9.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.3km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 9.3km
Újezd (Mähring) 9.4km
Štítarský Vrch (Schilderberg) 9.4km
Smrèina (Ermesgrün) 9.4km
Dolina (Tiefenreuth) 9.5km
Zeiselhause (Zeiselhause) 9.5km
Eberhof (Eberhof) 9.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 9.7km
Bärenteich (Bärenteich) 9.9km
Vackov (Watzkenreuth) 9.9km
Mecklovy domky (Mäckehauser) 10.0km
Froschhäuser (Froschhäuser) 10.0km

Okolí (10-20km):
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 10.2km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.2km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 10.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 10.3km
Neuengrün (Neuengrün) 10.4km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 10.7km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.7km
Sägemühle (Sägemühle) 10.8km
Grünmühle (Grünmühle) 11.0km
Horní Mlýn (Obermühle) 11.1km
Horní mlýn (Obere Mühle) 11.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 11.1km
Schindelberg (Schindelberg) 11.1km
Císaøský Hamr (Kaiserhammer) 11.3km
Otov (Ottengrün) 11.4km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 11.4km
Teichmühle (Teichmühle) 11.4km
Dolní mlýn (Untermühle) 11.5km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 11.7km
Valtéøov (Waltersgrün) 11.8km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 11.9km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 11.9km
Prüllermühle (Prüllermühle) 12.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 12.1km
Hazlov (Haslau) 12.3km
Kyselka (Mattelberg) 12.3km
Na Dole (Schachthäuser) 12.3km
Opatov (Absroth) 12.3km
Kámen (Stein) 12.4km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 12.4km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 12.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 12.5km
Rodig (Rodig) 12.7km
U Bártù (Barthaus) 12.7km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 12.9km
Kostelní (Kirchberg) 12.9km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.2km
Horní zámek (Oberschloss) 13.4km
Poèátky (Ursprung) 13.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 13.6km
Dolní zámek (Unterschloss) 13.6km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 13.8km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 13.9km
Chata (Wetterhütte) 13.9km
Franky (Franken) 14.1km
Weissmühle (Weissmühle) 14.2km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 14.3km
Brandhof (Brandhof) 14.4km
Zelená (Grün) 14.6km
Spálený dvùr (Brandhof) 14.9km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 15.1km
Suchá (Dürr) 15.1km
Stockmühle (Stockmühle) 15.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 15.3km
Stockmühle (Stockmühle) 15.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 15.4km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 15.4km
Libá (Liebenstein bei Eger) 15.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 15.8km
Jedlièná (Tannenberg) 15.9km
Soos (Soos) 16.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 16.5km
Steinmühle (Steinmühle) 16.8km
Hleïsebe (Siehdichfür) 16.8km
U Rybáka (Fischerwohnung) 17.3km
Dubina (Eichelberg) 17.5km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 17.5km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 17.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 18.0km
Pomezná (Markhausen) 18.4km
Pomezná (Markhausen) 18.4km
Starost (Sorgen) 18.8km
Rybáøe (Fischern) 19.0km
Rathsam (Rathsam) 19.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 19.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 19.5km