PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Brno - firma Iron Radio (Brno - firma Iron Radio)

Popis: dvojitá krystalka s laděním
LADĚNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

Obvyklá činnost - která se u rádiopřijímačů provádí - je ladění stanic...
Ladění u radiopřijímačů funguje zpravidla na bázi LC obvodů. LC obvody svým způsobem v sobě zahrnují všechny tři atributy - které charakterizují elektrický obvod jako takový - tedy rezistanci - neboli odpor ale hlavně kapacitanci - neboli schopnost koncentrovat náboj - a indukčnost - čili schopnost náboj předávat.

LC obvod je tedy tvořen kondenzátorem "C" a cívkou "L" - přičemž právě kondenzátor je z této dvojice tím regulačním členem, je tedy nezbytné použít kondenzátor s regulací. Regulováním kondenzátoru se mění jeho kapacita - nebo spíše nastavení kapacity. Z kondenzátoru proud pokračuje do cívky - odkud je indukován na principu transformátoru dále do obvodu.

Z kondenzátor ovšem proud pokračuje na cívku jen za určitých podmínek - jinak je odveden do uzemnění. Touto podmínkou je - že se v kondenzátoru musí vytvořit taková kapacita - aby se vytvořila taková frekvence proudu - která by rezonovala s cívkou - neboli takzvaná resonanční frekvence.

A nyní je okamžik - kde při jisté pozornosti by bylo možno se zarazit...

Jak se se mění rozhlasové stanice - když resonanční frekvence je jenom jedna?

Je třeba mít na zřeteli - že "krystalky" fungují na střeních vlnách - neboli v amplitudové modulaci. Z čehož vyplývá - že při různých frekvencích může mít střídavý proud stejnou amplitudu. Možná opět názorněji - změnou frekvence se mění pouze nosný vysokofrekvenční proud - kdežto nízkofrekvenční proud - kde je namodulován vlastní zvuk rozhlasové přijímače - zůstává beze změny!

ZDVOJENÍ DIOD DEMODULÁTORŮ

Aby se využila i záporná perioda sínusového průběhu elektrického proudu - kterou hrotová dioda eleminuje - elektrický obvod je možno zdvojit - a zapojit ještě druhou diodu - ovšem v opačném směru - která propouští i opačnou periodu proudu.

Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 15.7.2020

Processing time: 18 msec.
IP address = 3.237.34.21
desktop version