PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: elektrické a magnetické pole
Poznámka na úvod - v případě elektromagnetismu je výchozím polem ELEKTRICKÉ POLE - MAGNETICKÉ POLE je něco jako přídavné pole.


ELEKTROSTATICKÉ POLE (elektrické pole volného náboje)

ELEKTRICKÉ STACIONÁRNÍ POLE (elektrické pole pole pomalu pohybujícího se náboje - tedy v podstatě stejnosměrného proud) a MAGNETICKÉ STACIONÁRNÍ POLE

Stejnosměrný proud lze využít pro zkonstruování elektromagnetu - ale nelze využít magnetickou indukci jako například transformátor. Pro funkci transformátoru je potřeba proměnlivé magnetické pole - jako například u střídavého proudu. Typickým příklade stejnosměrného magnetismu je například námořní (DC) magnet. Magnetické pole je pravděpodobné názornější spíše než magnetickou indukcí "B" tak magnetickou intenzitou "H".

ELEKTRICKÉ NESTACIONÁRNÍ POLE - u střídavého proudu. Pro účely například transformace vyhovující druh elektrického proudu - kromě proměnlivé elektrické síly a intenzity "Fe, E" zde působí proměnlivá magnetická intenzita "B" a proměnlivá magnetická síla.

Kromě toho - že se mění hodnota (velikost) proudu a napětí zdroj se zároveň přepólovává -> z čehož vyplívá - že proud by měl napájet spotřebič (například žárovku) periodicky z jedné a druhé strany. V praxi ovšem k tomuto obracení proudu (pravděpodobné) nedochází a proud napájí spotřebič pouze z jedné strany. Jedním z vysvětlení může byt například model - že napětí vytváří pro proud jakési zrcadlo - čímž udržuje proud stále v jednom směru.

Z hlediska magnetismu se pak u střídavého proudu vytváří buď MAGNATICKÉ NESTACIONÁRNÍ či
přechodné MAGNETICKÉ KVAZISTACIONÁRNÍ POLE.Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 29.6.2021

Processing time: 13 msec.
IP address = 44.192.48.196
desktop version