PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: elektrické, magnetizační a magnetické pole - grafické znázornění výkonných a stavových veličin
Při grafickém znázornění fyzikálních veličin by měla být stanovena určitá posloupnost - a rozčlenění fyzikálních a elektrotechnických veličin například na výkonné a stavové veličiny.


Rozčlenění by asi mělo probíhat asi následovně -
- na ose "y" by měly být znázorňovány veličiny výkonné neboli okamžité
- a na ose "x" veličiny stavové.

Takovými krajními výkonnými veličinami by měly být například proud "I" a výkon "P" na ose y a krajními stavovými veličinami čas "t" - případně délka "l" na ose x.


V případě různých mezistupňů mezi zcela výkonnými veličinami - jakými je proud "I" na ose "X" nebo čas "T" no ose "y" - by veličina více výkonná měla být na ose "y" - a veličina spíše stavová na ose "y".

Například v případě grafu napětí/proud by mělo být napětí "U" dole na ose x - neboť podle zde dříve použitých sloganů "napětí je vodič" - by měly být nepřímo zakomponována i jistá časosběrnost - případně rozměry.
V případě - že by napětí mělo být srovnáváno s časem - tak z hlediska času by v případě napětí šlo o výkonnou hodnotu - a mělo by být zaznamenáváno nahoře - na ose y.


Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 29.7.2021

Processing time: 20 msec.
IP address = 3.239.11.178
desktop version