PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Dálniční most přes Křešické údolí (Dálniční most přes Křešické údolí)

Popis: mechanika kolového nakladače

výstupními veličinami v mechanice pohybu - tedy kinematice a dynamice jsoumoment síly a moment hybnosti a rotační rychlost
--------------------------------------------------------

v zásadě lze shrnout, že oba momenty jsou ta samá veličina, jako obvodová (rotační rychlost), a dokonce oba momenty po krácení v čitateli a jmenovateli jsou ta samá veličina - jenom u momentu síly je podstatnou síla -a u momentu hybnosti zase zrychlení -
tedy oba tyto momenty - činitelé síly a hybnosti jsou variací rychlosti

zásadní rozdíl je, že
rotační rychlost má maximum na obvodu
-neboť páka (poloměr) jako by se měřila od osy k obvodu

moment síly "M" i moment hybnosti "L" mají na obvodu minimum - a maximum při ose - poloměr tedy jakoby se měřil od obvodu ke středu

(rychlé vozy velká kola - tahače malá kola - pakliže některé pracovní vozidla /třeba traktory/ mají velká kola - pravděpodobně to není kvůli síle /přesněji momentu síly/ - ale kvůli obratnosti v terénu)

rozdíl mezi momentem síly "M" a momentem hybnost "L"
-----------------------------------------------------------------

moment síly "M" = síla F krát poloměr-páka (ke středu od obvodu)
nebo
moment síly "M" = úhlová rychlost OMEGA (de facto veličina síla) krát poloměr-páka (od osy k obvodu)

moment síly "M" = konstanta F x konstanta "r"

moment hybnosti "L" = proměnná hybnost "p" x krát "proměnný poloměr" - tedy polohový vektor "r"


hybnost "P" a úhlová rychlost OMEGA
------------------------------------------

pro výstupní veličiny v posloupnosti o krok zpět - tedy na druhém kole převodu

v zásadě platí totéž co pro výstupní veličiny na kole vozu (tedy třetím kole v posloupnosti)

úhlová rychlost OMEGA je defakto síla F
- jenom má působiště (a maximum) na ose kola -a poloměr se rovněž měří ke středu od obvodu
(síla F má působiště a maximum na obvodu a poloměr se měří od osy k obvodu)

hybnost "h" je vpodstatě zrychlení "a" - ovšem s působištěm na ose - a poloměr má také orientaci ke středu od obvodu

shrnutí
--------

pokud se vykrátí veličiny v čitateli a jmenovateli lze shrnout, že

moment síly "M"
moment hybnosti "L"
a rotační rychlost "v"rot
jsou ta samá veličina

rozdílem je jen maximum
- u momentů na ose kola
- u obvodové rychlosti na obvodu kola

pakliže by vzaly pro označení konstrukčního typu vozidla jako směrodatné výstupní veličiny na kole vozidla

pak by mohlo platit

konstrukce do rychlosti
ale místo konstrukce do síly by bylo přesnější označení konstrukce pro moment síly
místo konstrukce pro zrychlení konstrukce s vysokým momentem hybnosti

(mechanika pohybu podrobněji u opravny Škoda Jihlava zde na stránkách)
Datum:

Autor: JT koláž
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 8.8.2022

Processing time: 59 msec.
IP address = 3.238.71.155
desktop version