PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
Okolí:
Tomschy mlýn 0.2km
Buchethäuser 0.6km
Strážný 0.9km
Hliniště 0.9km
Žlíbky 1.4km
Splavský mlýn 1.6km
Adlerova Huť - hájovna 1.7km
Paulusova pila 1.8km
Samoty 1.9km
Samstag mlýn 1.9km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Bohumil Toms 23.3.2008] 
Kořenný  (Schlösselbach,Dreihäuser)

Kategorie: Osada   (správní obec: Strážný)
Okres: Prachatice
Důvod zániku: Postupně vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Současný stav: Nespecifikováno

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  48.91597 13.72428 odvozeno z mapy Bohumil Toms 23.3.2008  

 Historie a jiné články
Žádný záznam

 Vývoj počtu obyvatel a domů
Rok1921[zdroje údajů]
Počet obyvatel146
Počet domů23

 Dobové obrázky/pohlednice

 Novodobé obrázky

 Ostatní


Komentáře a upřesňující informace k místu


Historie [Zdeněk Pechar 23.3.2008 15:29] | Reagovat
www.risy.cz - pod heslem Kořenný uvádí." Kořenný, 850 m (Schlösselbach)
Zaniklá osada (lidově zvaná též Dreihäuser) stávala nedaleko Strážného. Na temeni mírného návrší nad vsí bylo patrné valové opevnění (cca 100 × 40 m) zvané Šance. V červnu 1620 tam byli poraženi císařskou armádou vojáci velitelů stavovského povstání Mansfelda a Thuna. K roku 1790 zde bylo napočítáno šest domů, před polovinou 19. století devět usedlostí a 90 obyvatel. V roce 1910 čítala obec 23 domů a žilo zde 151 obyvatel německého jazyka."
Re: Historie [Bohumil Toms 23.3.2008 18:53] | Reagovat
Podle archeologického výzkumu /Prácheňské muzeum/ spadají tyto "šance" do období roku 1820 - tzv. napoleonské války. Klasické "šance" z 30-tileté války jsou u Soumaráku.
Re: Re: Historie [stone 23.3.2008 23:15] | Reagovat
Neznám výzkum Prácheňského muzea (a chtěl bych), ale webové stránky risy.cz nejspíš čerpají z webových stránek obce Strážný: "Na temeni mírného návrší nad vsí bylo patrné valové opevnění (cca 100 × 40 m) zvané Šance. V červnu 1620 tam byli poraženi císařskou armádou vojáci velitelů stavovského povstání Mansfelda a Thuna" či z Wikipedie: "Valy na návrší Šance (850 m) připomínají třicetiletou válku, v roce 1620 se zde stavovské vojsko, vedené Thurnem a Mansfeldem, utkalo s vojskem císařským." Obé stránky nejspíš čerpají z dobových průvodců či např. Stehlíkovy Země zamyšlené: "Také vrch šance přivolá vzpomínku na jednu bitvu, neboť u jeho náspů byli v červnu 1620 poraženi císařští od protestantského vojska, vedeného Mansfeldem a Thurnem." Ovšem již Sedláček s Marešem v Soupise památek historických a uměleckých v Království Českém uvádí:"Severně od Kunžvartu nad vesničkou Schlösselbachel mírné návrší, šance jmenované, na jehož temeni val značné výše uzavírá tábor asi 100 m dlouhý a 40 m široký. Tabulka okrašlovacím spolkem tam postavená uvádí "Schanzen aus dem 30jährigen Kriege. Im Juli 1620 wurden die hier verschantzen aus Passau angerückten kaiserlichen Truppen nach hartnäckigem Kampfe durch die Grafen Mansfeld und Thurn in die Flucht geschlagen." Domácí lid popírá pravdivost tohoto tvrzení, odvolávaje se na zprávy svých bezprostředních předků, kteří za doby válek Napoleonových (r. 1808) na těchto "šancích" pracovali. Zdají se však býti staršími, než z doby třicetileté války."
V okolí Kořenného ještě byli objeveny další zajímavé objekty, jako např. Průvodce Šumavou z roku 1903 a A. Beneš v roce 1965 uvádí, že 2 km severně od Strážného proti myslivně na Kořenském potoce byly nalezeny stopy starého sídliště-šesti až sedmi srubů pohanského původu. Patrně však šlo o zaniklou osadu novověkého stáří.
Všechny tyto události se odrazily i do místních pověstí: "Na dlouhých rolích východně od Strážného lidi často vyorají šavle, podkovy a jiné válečnické náčiní. Strhla se tam kdysi velká bitva. Duchové padlých se často o půlnoci přes brázdy řítí s divokým rytířem z Kušvardy a jeho družinou v čele. Běda tomu, kdo by sebou nepraštil k zemi, když nad ním zuří divoká honba! Kdo zůstane stát nebo se podívá vzhůru, je jimi uchvácen a utracen. Už mnoho lidí zažilo divoký lov, ale ten, kdo ho slyšel, mlčí a nerad o tom mluví."
Re: Re: Re: Historie [Bohumil Toms 24.3.2008 18:34] | Reagovat
Výzkum opevnění u Kořenného:
Poněkud záhadné opevnění na vrchu "Šance" nad obcí Kořenný leží naproti hradu Kunžvart, rovněž nad trasou vimperské větve Zlaté stezky. V šedesátých letech 20. století bylo krátce přisuzováno Keltům, ale později předatováno do novověku / viz. J. Fröhlich - Opevnění u Strážného na Šumavě, Výběr č. 27, 1990/. Důkladný terénní průzkum a popis lokality provedl v roce 1976 J. Fröhlich, který došel k závěru, že opevnění vzniklo nejspíše v roce 1808 v době napoleonských válek. V roce 1998 byl proveden sondážní průzkum, tři sondy nepřinesli žádný nález, což by signalizovalo dataci lokality do roku 1808, jihovýchodní část opevnění nebyla dokončena. Je velmi pravděpodobné, že opevnění nebylo nikdy funkční. Zdroj : Sborník Zlatá stezka ročník 7, 2000
Sborník Zlatá stezka ročník 1, 1994 :Na vrchu "Šance" nad obcí Kořenný v blízkosti střední větve Zlaté stezky se nachází vojenské opevnění. Lokalitu navštívil v roce 1965 A. Beneš, který upozornil na podobnost objektu s keltskými objekty typu "Viereckschanzen", ale později ho datoval do novověku. Důkladný terénní průzkum J. Fröhlicha z roku 1976 toto datování potvrdil. Na základě nálezů, terénního pozorování a archívního studia došel Fröhlich k závěru, že toto valové opevnění vzniklo nejspíše v roce 1808 v době napoleonských válek. Tolik dostupná literatura.
Osobně jsem se často setkal a setkávám při studiu historických zpráv o přejímání mylných a nepravdivých údajů jednotlivými autory - ať už jde o zkreslování jmen, názvů obcí, kopců, azimutu apod. Šance u Kořenného jsou často zaměňovány s šancemi u Soumaráku, o které se skutečně mezi stavovskými a císařskými bojovalo.
Re: Re: Re: Re: Historie [stone 24.3.2008 20:38] | Reagovat
Děkuji, ještě mě chybí "Šance" navštívit, což napravím v dohledné době.
Re: Re: Re: Historie [Jan 10.8.2012 14:19] | Reagovat
Bydlím v obci Strážný již více jak 60 let,ale tuto blbost slyším poprvé. Nepamatuji si,že by někdo vyoral šavli nebo něco podobného. A divoký rytíř z Kušwardy je asi váš noční přelud.
Co se týká nalezených věcí v podhradí je správné, opravdu jsou tyto věci uloženy v muzeu v Plzni a našel je místní pán-pan Vrátný.
šance [Josef Jenšovský 6.2.2013 16:52] | Reagovat
to, že někdo někde bydlí 60 nebo i více let neznamená, že ví o svém okolí všechno...skutečně se jednalo o vojenské opevnění, o kterém je celkem dobře pojednáno v knize o Zlaté Stezce, resp. v jejím druhém dílu o Vimperské větvi, autoři Kubů a Zavřel...šavli nebo něco podobného nikdo nevyoral proto, že se tam nikdy nebojovalo, pokud si dobře vybavuji, tak v knize se píše, že opevnění vznikalo proto, že se tudy předpokládal postup nějakých vojsk, takže vznikalo vlastně preventivně a poté ztratilo svůj význam
Správní obec [Zdeněk Pechar 6.2.2013 21:22] | Reagovat
Chytil uvádí správní obec Pumperle,Řasnice.
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 60 do následujícího políčka:

   


Processing time: 215 msec.
IP address = 3.236.112.70
desktop version