PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
[Bohumil Toms 5.2.2010] 
Dolejší Krušec  (Unter-Körnsalz)

Kategorie: Hrad, zámek, tvrz   (správní obec: Hartmanice)
Okres: Klatovy
Důvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Současný stav: Ohrožená - Havarijní stav

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.18131 13.47414 odvozeno z mapy Bohumil Toms 5.2.2010  

 Historie a jiné články
Vývoj počtu obyvatel a domů  [pašerák 24.12.2017]
Rok 1840 -16 domů,163 obyvatel
13 domů,129 obyvatel něm.i čes.,kr.Písek,okr.Sušice,kat.i pol.obec D.Krušec,fara sv.Mouric(Jan Orth a Frant.Slavík:Podrobný popis všech měst,vesnic,dvorů,mlýnů,samot...a zaniklých osad království českého z roku 1870)
Rok 1872 -18 domů,123 obyvatel.
16 domů,150 obyvatel-117 Němců,33 Čechů,64 mužů a 86 žen (Podrobný seznam míst v Čechách od Alfreda Höldera z roku 1885).
Rok 1910 (dohromady se Scherachsmühle a Ziegelhütte) - 19 domů.137 Němců a 7 Čechů
Rok 1930 (dohromady se Scherachsmühle a Ziegelhütte) - 19 domů,115 Němců a 3 Češi
Rok 2005 - 12 domů (z toho 5 trvale obydleno... [více]

Zámecký pivovar a škola  [pašerák 24.12.2017]
V obci byl pivovar,který patřil k tamějšímu zámku.Pivovar fungoval už v první polovině 17.století.Vystřídalo se zde mnoho majitelů zámku a tudíž i pivovaru.Theodor Zwerzina,který pivovar vlastnil od roku 1869,po roce 1888(v tomto roce zřejmě pivovar přestal fungovat) poskytl již nevýnosný pivovar k dispozici obci,která jej přestavěla na školu.V obci tedy vznikla německá dvojtřídní škola a roku 1935 byla zřízena i jedna česká třída z učitelského bytu pro děti z okolních obcí a osad.V roce 1938 byla dostavěna česká škola v obci.V roce 1921 byla v obci založena knihovna,kterou spravoval učitel Hermann Hofmann.Byl zde také obchod s potravinami a ... [více]

Historie obce a zámku  [pašerák 3.3.2018]
Díky příznivým klimatickým podmínkám s nadmořskou výškou pod 650 metrů bylo místo brzy vymýceno a kolonizováno německými osadníky,kteří přišli z oblasti Sušicka kolem roku 1200 a byli potomci hraběte z Bogenu.
(info z knihy "Im Lande der künischen Freibauern")
Ves Krušec je v písemných pramenech připomínána již v ve 14.století,první zmínka o ní pochází z roku 1336.Poněvadž ale existovaly dvě vsi stejného jména a později byly rozděleny přívlastky Dolejší (Dolní) a Hořejší (Horní),není vždy jasné,k jaké z nich se historický údaj váže.Také původ názvu obce Krušec (Körnsalz) je zahalen mnoha nejasnostmi.Podle jednoho pramene vzniklo jméno obc... [více]

Zajímavosti v obci a okolí  [pašerák 3.3.2018]
Kdo šel od zámku směrem na Nuzerov,musel ve vísce Dolejší Krušec projít přes 200 let starou lipovou alej.V době kvetení byl vzduch daleko prosycen lahodnou vůní nektaru.Sešli se zde všichni mlsouni-u kořenů červené ploštice a v korunách nektar sající a konzumující hmyz.Nebezpečné sršně seděly na listech a číhaly na napité včely,které letěly domů.
Dosáhl-li turista návrší ve směru na Nuzerov,všiml si v lesíku starého zdiva.Jednalo se o "Klause",postavenou do osmiúhelníku.O původním účelu stavby není nic známo.Možná to bylo útočiště pro nemocné soumary k uzdravení a občerstvení za pomoci dobročinných poustevníků.
Níže,směrem na Nuzerov stála ... [více]

Školy v Dolním Krušci  [pašerák 21.3.2018]
Po mnoho let musely děti školou povinné z Dolního a Středního Krušce,Trpěšic a cihelny chodit do školy v Hartmanicích,děti z Nuzerova do Dlouhé vsi.Proto představený obce Jakub Fischer podal r.1878 žádost o zřízení německé obecné školy v Dolním Krušci.Okresní školní rada sice vykonala na místě 15.dubna 1878 prohlídku,ale zemská školní rada zřízení školy neschválila.Teprve po nové žádosti vyhověla výnosem z 8.března 1890 č.5521 a povolila pro Dolní a Střední Krušec a Nuzerov v Dolním Krušci zřízení expositury hartmanické školy.
Majitel Dolního Krušce Theodor Zvěřina nechal na jižním konci nepoužívaného pivovaru č.5 zřídit místnost pro... [více]

 Dobové obrázky/pohlednice
 Dolejší Krušec-obec
 Novodobé obrázky

 Ostatní

 Odkazy
Klatovský deník - Zámek v Dolejším Krušci chátrá - článek ze dne 30.5.2009
www.hrady.cz
www.hrady.cz

Komentáře a upřesňující informace k místu


Popis zámku [Jana Holoubková 16.6.2010 18:23] | Reagovat
ákladem dnešního zámku je renesanční tvrz postavená v polovině 16. stol. o rozměrech asi 14,5 x 30 metrů. V první polovině 17. stol. došlo k přestavbě západního křídlo při jihozápadním nároží tvrze, jehož přízemí bylo klenuté a patro plochostropé. A ještě před rokem 1744 bylo postaveno jižní křídlo. V závěru 18. stol. došlo k zpevnění renesanční části zámku dvěma pilíři a zámek získal mansardovou střechu. V té době byla také založena při severozápadním konci budovy bývalé tvrze kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Krátce na to došlo ještě k výstavbě čtyřpatrové věže, kryté cibulovitou bání s hodinami.
L.P. (Úlovec Jiří, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2003, 1. díl, A - M), 30.7. 2006
historické
Historie zámku [Jana Holoubková 16.6.2010 18:25] | Reagovat
Ves Dolejší Krušec je poprvé zmiňována a písemně potvrzena v 1. polovině 14. stol. Historie zámku však začíná až v polovině 16. stol., kdy se majiteli panství Dolejší Krušec stali Cílové ze Svojšic. Právě Beneš Cíl ze Svojšic je pokládán za zakladatele statku s tvrzí neboť již roku 1556 se připomíná s přídomkem na Dolejším Krušci. Ač se následník rodu Cílů, Heřman Cíl neúčastnil povstání, byl mu majetek v letech 1618 až 1620 odebrán a prodán Johance Malovcové, rozené z Bukovan.
V 1. polovině 18. stol. vlastnil statek Gottfried Daniel Wunschwitz, který zemřel roku 1741 a Wunschwitzové drželi statek ještě do roku 1748, kdy jej museli pro finanční potíže prodat. Ve druhé polovině 18. století je krátce statek také v rukou rodu Villani. Majitelé panství se později střídali a až roku 1938 koupili statek Anna Broschová a František Xaver Brosch, kteří na statku hospodařili až do prosince 1949, kdy byli na základě dekretu zbaveni majetku a statek převzal Státní statek Hartmanice.
Dnes je zámek v majetku soukromé osoby.
L.P. (Úlovec Jiří, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2003, 1. díl, A - M)
stračena [Sojka Petr 25.12.2017 18:53] | Reagovat
Stračena? Jeto býk nebo vůl co se používal do zápřahu.
Re: stračena [pašerák 25.12.2017 21:49] | Reagovat
Děkuji za postřeh, máte pravdu - dle bližšího okouknutí je na obr.č.3 v sekci Dol.Krušec-obec stračeňák - již jsem to opravil. Nicméně do zápřahu byly nezřídka využívány i kravky.
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 28 do následujícího políčka:

   


Processing time: 167 msec.
IP address = 3.238.71.155
desktop version